banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Không khởi động được Apache trên Ubuntu?  XML
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 11/06/2012 12:28:42 (+0700) | #1 | 265020
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
Cái ubuntu nhà tớ thì không khởi động được Apahe:


#/etc/init.d/apache2 start
* Starting web server apache2 [Mon Jun 11 15:27:08 2012] [warn] VirtualHost pnsvn.com:0 overlaps with VirtualHost pnsvn.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[fail]
 

Các bạn giúp tớ với
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 11/06/2012 12:55:29 (+0700) | #2 | 265023
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
Cái ubuntu nhà tớ thì không khởi động được Apahe:


#/etc/init.d/apache2 start
* Starting web server apache2 [Mon Jun 11 15:27:08 2012] [warn] VirtualHost pnsvn.com:0 overlaps with VirtualHost pnsvn.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[fail]
 

Các bạn giúp tớ với 


Đọc đoạn màu đỏ và tìm cách hiểu nó.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 11/06/2012 16:39:29 (+0700) | #3 | 265043
centos
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/03/2008 17:13:12
Messages: 219
Offline
[Profile] [PM]
Bổ xung thêm lời anh conmale:

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80

Bởi vì đã có một dịch vụ nào đó lắng nghe trên port 80. Do vậy, kt lại xem dịch vụ nào đang chạy nó và tìm cách sửa lại
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 11/06/2012 16:56:06 (+0700) | #4 | 265046
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
mình thấy có các dịnh vụ này đang chạy trên cổng 80
netstat -nap| grep :80
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 50577/nginx
tcp 0 0 127.0.0.1:8022 0.0.0.0:* LISTEN 1865/python
tcp 0 0 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:* LISTEN 36272/litespeed (ls


mình đã cài nginx và cả webmin nhưng khi chạy thì:
* Starting web server apache2 [Mon Jun 11 15:27:08 2012] [warn] VirtualHost pnsvn.com:0 overlaps with VirtualHost pnsvn.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 11/06/2012 20:44:56 (+0700) | #5 | 265055
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:
mình thấy có các dịnh vụ này đang chạy trên cổng 80
Code:
netstat -nap| grep :80
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN   50577/nginx
tcp    0   0 127.0.0.1:8022     0.0.0.0:*        LISTEN   1865/python
tcp    0   0 0.0.0.0:8088      0.0.0.0:*        LISTEN   36272/litespeed (ls

 

`netstat -nlp | grep ':80 '` sẽ chuẩn hơn.

sasser01052004 wrote:

mình đã cài nginx và cả webmin nhưng khi chạy thì:
* Starting web server apache2 [Mon Jun 11 15:27:08 2012] [warn] VirtualHost pnsvn.com:0 overlaps with VirtualHost pnsvn.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost  

Đây chỉ là warning thôi. Nếu bạn không hiểu nó nói gì thì có thể paste vào Google Translate nó dịch cho.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 13/06/2012 08:58:53 (+0700) | #6 | 265094
[Avatar]
sasser01052004
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/09/2010 01:27:29
Messages: 150
Location: /home/sasser
Offline
[Profile] [PM]
`netstat -nlp | grep ':80 '` sẽ chuẩn hơn.  


Mình nghĩ nó chắc chắn ra dòng này:
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 50577/nginx#/etc/init.d/apache2 start
* Starting web server apache2 [Mon Jun 11 15:27:08 2012] [warn] VirtualHost pnsvn.com:0 overlaps with VirtualHost pnsvn.com:80, the first has precedence, perhaps you need a NameVirtualHost directive
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs
[fail]  


Rõ ràng là khởi động apache failed mà sao vẫn thấy có dịch vụ ở port 80 chạy.

Code:
403 Forbidden

nginx/0.7.65


Có lẽ mình đã cài thêm dich vụ webserver nào đó thuộc họ apache friend rồi
Ask me why, don't ask me what.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Không khởi động được Apache trên Ubuntu? 13/06/2012 09:02:44 (+0700) | #7 | 265095
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

sasser01052004 wrote:

Rõ ràng là khởi động apache failed mà sao vẫn thấy có dịch vụ ở port 80 chạy.
 

Thì Nginx đang chạy trên port 80 đó thôi.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|