banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cấu hình dịch vụ SSH  XML
  [Question]   Cấu hình dịch vụ SSH 14/10/2011 23:08:07 (+0700) | #1 | 248689
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Mình có 1 máy thật chạy Ubuntu và một máy ảo chạy CentOS. Trên máy ảo mình đã cài dịch vụ SSH. Chứng thực bằng password bình thường.

Từ Ubuntu mình ssh vô máy ảo bình thường. Bây giờ mình muốn ssh thông qua port 2222. Trong file /etc/ssh/ssh_config mình để port 2222.

Sau đó mình mở port 2222 trên iptable bằng lệnh:
iptables -A INPUT -s 0/0 -i eth0 -d 192.168.1.17 -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT
với 192.168.1.17 là địa chỉ máy ảo CentOS.

Mình lưu lại cấu hình bằng lệnh service iptables save và restart lại dịch vụ iptable.

Từ máy thật mình ssh lại vô máy ảo port 2222 bằng lệnh: ssh -p 2222 root@192.168.1.17 thì không được.
Một thắc mắc nữa là trong file config mình để port là 2222 nhưng vẫn ssh bằng port 22 được.

Nhờ mọi người giúp đỡ smilie, thân
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình dịch vụ SSH 15/10/2011 00:26:11 (+0700) | #2 | 248691
lamletoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2011 10:16:54
Messages: 47
Offline
[Profile] [PM]
Bạn cần khởi động lại dịch vụ SSH
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình dịch vụ SSH 15/10/2011 08:16:14 (+0700) | #3 | 248694
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã khởi động lại dịch vụ ssh. Một điều lạ nữa là khi mình cấu hình ssh sử dụng PublicAuthentication mình đã no PasswordAuthentication nhưng khi ssh vô nó vẫn bắt nhập password
Jazz
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cấu hình dịch vụ SSH 15/10/2011 20:51:12 (+0700) | #4 | 248719
[Avatar]
quangteospk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2009 04:05:30
Messages: 123
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã giải quyết được vấn đề. Do mình nhầm lẫn file cấu hình dịch vụ ssh từ file sshd_config sang file ssh_config
Jazz
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|