banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos  XML
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 19/08/2011 09:22:22 (+0700) | #1 | 245301
Nguyen Canh Toan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2011 11:05:39
Messages: 105
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn.
Trên cty mình hiện tại đang cài Web server là apache 2.2.3 + Php 5.3.6 + Mysql 5.0.
Các dịch vụ đã được cấu hình và chạy ổn định.
Bậy giờ vấn đề phát sinh là mình muốn cài serverr lightttpd để chạy các file tĩnh trên cùng server đã chạy apache.
Hiện tại thì mình đã cài đặt lighttpd như sau :
Cài đặt lighttpd bằng yum : yum install lighttpd
Cài đặt thêm mod_fastcgi để chạy ứng dụng php : yum install lighttpd-fastcgi
Config : File /etc/lighttpd/lighttpd.conf
chỉnh sửa port thành 8008 chẳng hạn :
#server.document-root = /srv/www/lighttpd"
#server.port = 8008
#index-file.names += (
"index.xhtml", "index.html", "index.htm", "default.htm", "index.php"smilie

Trong file /etc/lighttpd/modules.conf enable mod_fastcgi
server.modules = (
"mod_fastcgi",
)

Trong file /etc/lighttpd/conf.d/fastcgi.conf enable php
fastcgi.server = ( ".php" => ((
"bin-path" => "/usr/bin/php-cgi",
"socket" => "/var/run/lighttpd/php-fastcgi.socket",
"max-procs" => 2,
"bin-environment" => (
"PHP_FCGI_CHILDREN" => "16",
"PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "10000"
),
"bin-copy-environment" => (
"PATH", "SHELL", "USER"
),
"broken-scriptfilename" => "enable"
)))

Restart lại lighttpd : server lighttpd restart

Mình test như sau :
Tạo file index.html trong /srv/www/lighttpd : với nội dung bất kỳ
gõ http://localhost:8008 thì ok
Nếu tạo file test.php
gõ http://localhost:8008/test.php thì nó báo lỗi 403-Forbidden

Các bạn ai biết giúp mình với !
Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 19/08/2011 12:44:58 (+0700) | #2 | 245316
Nguyen Canh Toan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2011 11:05:39
Messages: 105
Offline
[Profile] [PM]
Mình bổ sung thêm
Trong file /etc/php.ini mình đã thêm dòng cgi.fix_pathinfo = 1
Ai biết lỗi trên thì giúp mình với ! smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 19/08/2011 12:57:41 (+0700) | #3 | 245318
Nguyen Canh Toan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2011 11:05:39
Messages: 105
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã fix được lỗi rồi smilie.
Thanks
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 21/08/2011 21:26:59 (+0700) | #4 | 245511
stuki
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2008 23:24:39
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Sẵn chia sẻ kinh nghiệm luôn đi bạn,

Tại sao bị và cách khắc phục smilie

Cám ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 31/08/2011 07:45:42 (+0700) | #5 | 246265
Nguyen Canh Toan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2011 11:05:39
Messages: 105
Offline
[Profile] [PM]
Thật ra thì mình config thiếu phần thêm module fastcgi vào trong đường dẫn
/etc/lighttpd/module.conf
bạn chỉ cần thêm "mod_fastcgi" và phần server.module là okie.
smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt Lighttpd và Apache trên Centos 09/12/2011 10:19:48 (+0700) | #6 | 250883
[Avatar]
tam_itvn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/08/2004 22:44:55
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Thấy cùng chủ đề lighttpd nên post vào box luôn

Mình mới dùng lighttpd 2 tháng, phát hiện RAM server cứ tăng mà không giảm. Khi hết RAM (6Gb) thi server bị overload.
Hệ thống:
- CentOS
- lighttpd (v.1.4.28) & fastcgi
- php 5.3

Một số thông tin trên mạng nói lighttp & fastcgi rò rỉ bộ nhớ, nhưng chưa giúp cách khắc phục.

Có bác nào đã cấu hình Optimizing FastCGI performance trên lighttpd xin chỉ giúp cách khắc phục ?
Panpic.vn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|