banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS  XML
  [Question]   Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS 25/06/2011 21:03:27 (+0700) | #1 | 242107
[Avatar]
chatter
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2003 13:20:38
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM]
Hi,

Mình thực hiện cài VirtualBox trên CentOS và gặp báo lỗi như sau:
# export KERN_DIR=/usr/src/kernels/2.6.18-238.12.1.el5-i686/
# /etc/init.d/vboxdrv setup

Stopping VirtualBox kernel modules [ OK ]
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules [ OK ]
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS [FAILED]
(Failed, trying without DKMS)
Recompiling VirtualBox kernel modules [ OK ]
Starting VirtualBox kernel modules [FAILED]
(modprobe vboxdrv failed. Please use 'dmesg' to find out why)
 


# dmesg

vboxdrv: disagrees about version of symbol struct_module
 


Mình post một ít thông tin trên máy mình:

VirtualBox version: VirtualBox-4.0-4.0.8_71778_rhel5-1.i386.rpm

uname -r
2.6.18-238.12.1.el5PAE 


rpm -q kernel-devel
kernel-devel-2.6.18-194.11.1.el5
kernel-devel-2.6.18-238.12.1.el5 


ls /usr/src/kernels
2.6.18-194.11.1.el5-i686
2.6.18-238.12.1.el5-i686 


Mình google thấy nó bảo liên quan đến kernel header, nhưng không biết khắc phục thế nào.
Các bạn giúp mình với.
Cám ơn.


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS 25/06/2011 22:28:15 (+0700) | #2 | 242113
stuki
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2008 23:24:39
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử reinstall DKMS lại thử xem sao. Đứng ở tài khoản root và thực hiện lệnh :

Code:
yum remove DKMS
yum install DKMS


Sau đó chạy setup lại

Code:
/etc/init.d/vboxdrv setup


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS 26/06/2011 08:10:10 (+0700) | #3 | 242118
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

chatter wrote:

uname -r
2.6.18-238.12.1.el5PAE 

 

-->
Code:
# yum -y install kernel-PAE-devel
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS 26/06/2011 09:23:06 (+0700) | #4 | 242131
[Avatar]
chatter
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2003 13:20:38
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi cài DKMS kernel-PAE-devel thì /etc/init.d/vboxdrv setup không còn báo lỗi nữa.
Cám ơn các bạn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin giúp đỡ việc cài Virtualbox trên CentOS 26/06/2011 16:48:10 (+0700) | #5 | 242140
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

chatter wrote:
Sau khi cài DKMS kernel-PAE-devel thì /etc/init.d/vboxdrv setup không còn báo lỗi nữa.
Cám ơn các bạn. 


Cái này là do không đọc yêu cầu hướng dẫn trước khi dùng VirtualBox nè smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|