banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL  XML
  [Question]   Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL 15/06/2011 15:16:25 (+0700) | #1 | 240914
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Chào các anh chị em,

Em đang cài đặt WAMP (Windows+Apache+MySQL+PHP) theo bài hướng dẫn ở đây: http://www.bicubica.com/apache-php-mysql/index.php#apache

Mọi việc đều ổn cho đến khi cấu hình để kết nối PHP và MySQL thì lại không ổn. Em đã làm đúng theo các bước sau ở trong bài:


Configuring PHP to work with MySQL:
Now that both PHP and MySQL are installed, we have to configure them to work together.

1. Open up your php.ini file (C:/WINDOWS/php.ini) and find the line:

;extension=php_mysql.dll

To enable the MySQL extension, delete the semi-colon at the beginning of that line.

2. Next we must add the PHP directory to the Windows PATH. To do this, click: Start > My Computer > Properties > Advanced > Environment Variables. Under the second list (System Variables), there will be a variable called "Path". Select it and click "Edit". Add ";C:\php" to the very end of the string and click "OK".

3. Restart your computer for the changes to take effect.

4. Create a new file in your "htdocs" directory called "mysql_test.php".

5. Copy the following code into "mysql_test.php" and click save. (Make sure to replace the MYSQL_PASS constant with the MySQL Password you specified during the MySQL installation).

Code:
<?php

# Define MySQL Settings
define("MYSQL_HOST", "localhost");
define("MYSQL_USER", "root");
define("MYSQL_PASS", "password");
define("MYSQL_DB", "test");

$conn = mysql_connect("".MYSQL_HOST."", "".MYSQL_USER."", "".MYSQL_PASS."") or die(mysql_error());
mysql_select_db("".MYSQL_DB."",$conn) or die(mysql_error());

$sql = "SELECT * FROM test";
$res = mysql_query($sql);

while ($field = mysql_fetch_array($res))
{
$id = $field['id'];
$name = $field['name'];

echo 'ID: ' . $field['id'] . '<br />';
echo 'Name: ' . $field['name'] . '<br /><br />';
}

?>


6. Open up Internet Explorer and type in "http://localhost/mysql_test.php". If the "mysql_test.php" page returns something similiar to:

ID: 1
Name: John 


Khi vào đường dẫn localhost/mysql_test.php thì nó không hiện ra kết quả như trong hướng dẫn mà hiện ra đoạn sau:

Code:
'; echo 'Name: ' . $field['name'] . '

'; } ?>


Em nghĩ là PHP vẫn chưa kết nối được với MySQL.

Khi cài đặt em không tải các phiên bản Apache, PHP, MySQL như hướng dẫn mà dùng các bản khác smilie (Apache 2.2.19, MySQL 5.1.57 và PHP 5.2.17)

Mong mọi người giúp một tay smilie
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL 15/06/2011 21:36:45 (+0700) | #2 | 240972
stuki
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/10/2008 23:24:39
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Bạn kiểm tra lại :

1. Vào phpmyadmin để xem và tạo database chưa ? Đặt tên Database có đúng không ?
2. Kiểm tra Username và Password vào database có đúng không ?

Mình nghĩ bạn cài đặt toàn bộ phần mềm WAMP luôn đi cho dễ làm việc .

Code:
http://www.wampserver.com/en/


[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL 16/06/2011 06:57:02 (+0700) | #3 | 240997
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

stuki wrote:
Bạn kiểm tra lại :

1. Vào phpmyadmin để xem và tạo database chưa ? Đặt tên Database có đúng không ?
2. Kiểm tra Username và Password vào database có đúng không ?  


1. Đã kết nối được MySQL và PHP đâu mà vào phpmyadmin smilie. Còn database thì đã tạo trong các bước test trước đó rồi, tên cũng đúng luôn.
2. Username và password đều đúng hết.

stuki wrote:

Mình nghĩ bạn cài đặt toàn bộ phần mềm WAMP luôn đi cho dễ làm việc .
 Trước em dùng đồ All in one (AppServ) chán rồi nên bây giờ mới chuyển sang tự cài và cấu hình từng cái cho nó làm việc với nhau đấy mà smilie.

Thêm vài thông tin:

- Máy em là Windows XP SP2

- Các bước test ở trên đều làm ngon lành cho đến khi test xem PHP có làm việc với MySQL không thì bị như ở trên.

Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL 16/06/2011 08:28:01 (+0700) | #4 | 241012
atrus
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/06/2011 00:28:13
Messages: 10
Offline
[Profile] [PM]
Bạn đã xem logfile của mysql chưa ? Kết nối được hay ko, nhìn vào đấy biết liền ý mà smilie
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cài đặt WAMP: vấn đề kết nối PHP và MySQL 17/06/2011 15:21:44 (+0700) | #5 | 241217
[Avatar]
heroandtn3
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/02/2010 08:47:46
Messages: 182
Location: /home
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Cảm ơn mọi người đã quan tâm, em đã hiểu tại sao lại như vậy.

Thực ra PHP đã kết nối với MySQL rồi và vấn đề lại ở chính cái file mysql_test.php kia, có vẻ như nó bị lỗi nên không thể thực thi theo đúng ý muốn. Bên cạnh đó, ở bước cài phpmyadmin sau đó thì code của file config.inc.php mà tác giả đưa ra cũng sai khiến phpmyadmin không thể chạy --> càng hiểu lầm là PHP vẫn chưa chơi với MySQL.

Cách khắc phục: xóa file config.inc.php (tạo ở bước cài phpmyadmin) đi và vào localhost/phpmyadmin/setup để tạo lại file đó. Sau đó thì vào phpmyadmin bình thường theo đường dẫn localhost/phpmyadmin để quản lý database.

Kết luận:

- bài hướng dẫn ở trên có vài chỗ còn chưa chính xác -> nên đối chiếu với các TUT khác khi cài đặt.
- không nhất thiết các phiên bản Apache, MySQL, PHP phải giống như trong TUT.
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
br
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|