banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index FAQ - Các câu hỏi thường gặp Thông tin: Tiêu chuẩn tuyển chọn "Elite Member".  XML
  [Announcement]   Thông tin: Tiêu chuẩn tuyển chọn "Elite Member". 28/08/2006 17:40:45 (+0700) | #1 | 18674
quanlytruong
Administrator

Joined: 01/01/2001 19:49:46
Messages: 204
Offline
[Profile] [PM]
1. Thông tin "nền":
Trước khi diễn đàn HVA chuyển sang sử dụng Jforum vào cuối tháng 6 năm 2006, diễn đàn có cấu trúc thành viên như sau:
- Admins (nhóm có chủ quyền cao nhất, gồm những thành viên quyết định đường hướng hoạt động của HVA)
- Super moderators (nhóm có chủ quyền sau admins, gồm những thành viên trụ cột, áp dụng đường hướng của HVA)
- Moderators (nhóm có chủ quyền tương đương với super moderators, có quyền điều hoạt số box ít hơn trên diễn đàn)
- Validating moderator (nhóm có chủ quyền sau moderators, có quyền điều hoạt số box ít hơn moderators)
- Members (nhóm các members xuất sắc, tích cực tham gia và đóng góp cho sinh hoạt của diễn đàn)
- Registered members (nhóm thành viên bình thường của diễn đàn. Bất cứ các thành viên nào đăng ký tài khoản của diễn đàn mới hoặc cũ và chưa có đóng góp gì cụ thể, thuộc nhóm này).

Và một số nhóm thành viên như:
- HVA's friends (dành cho các thành viên đã từng tham gia trong BQT)
- HVA news group (dành cho các thành viên trực tiếp chăm lo phần tin tức)
- HVA translation group (dành cho các thành viên chịu trách nhiệm dịch thuật)
- HVA security check group (dành cho các thành viên đảm nhiệm công tác kiểm tra bảo mật)
- HVA bugs hunting group (dành cho các thành viên đảm nhiệm việc tìm và báo cáo lỗi bảo mật)
....

2. Thay đổi từ Jforum:
Từ khi diễn đàn chuyển sang Jforum, vì cấu trúc phân quyền của Jforum rất khác so với IPB (forum HVA dùng trước đây) nên cấu trúc thành viên được thay đổi như sau:
- Admins (gồm có 1 tài khoản duy nhất quanlytruong, do một số admins dùng chung tài khoản này): không có thay đổi vì về quyền hạn và trách nhiệm của admins giữa mô hình cũ và mới. Các admins vẫn có quyền hạn cao nhất và chịu trách nhiệm các vấn đề đường hướng của HVA.
- Moderators (gồm super moderators và moderators của mô hình cũ): vì số lượng box trên forum mới của HVA ít hơn forum cũ, nhóm super moderators và moderators được nhập lại thành một nhóm. Nhóm này có quyền hạn và trách nhiệm như cấu trúc của forum cũ.
- Validating moderators: nhóm này vẫn không thay đổi giữa forum cũ và forum mới.
- Elite members: đây chính là nhóm "member" trên forum cũ trước đây. Các thành viên trong nhóm "members" trên forum cũ đã phục hồi password trên forum mới được quyền tiếp tục tham gia nhóm này. Quyền hạn và trách nhiệm không hề thay đổi giữa forum cũ và mới.
- Members: đây chính là nhóm "registered members" trên forum cũ trước đây. Tất cả các thành viên đăng ký tài khoản với diễn đàn HVA sẽ thuộc nhóm này.
- Các nhóm sinh hoạt khác: đang tổ chức lại để phù hợp với đường hướng và nhu cầu hiện tại của diễn đàn HVA.

3. Tiêu chuẩn tuyển chọn vào các nhóm:
3.1 Nhóm admins: Thành viên được chọn lựa vào nhóm admins phải là thành viên thuộc ban quản trị. Quyết định tuyển chọn admin là do nhóm admins quyết định.

3.2 Nhóm moderators: Thành viên được chọn lựa vào nhóm moderators phải là thành viên thuộc nhóm validating moderators hoặc elite members. Những thành viên này phải được một hoặc nhiều thành viên khác trong nhóm moderators đề cử. Thành viên này sẽ được chính thức làm moderator sau khi đã biểu quyết và thông qua trong nội bộ BQT. Để được đề cử, thành viên này phải:
- Có đầy đủ tư cách và tác phong của một điều hợp viên (moderator): hoà nhã, linh động và công minh.
- Có khả năng và kinh nghiệm một hoặc nhiều phương diện kỹ thuật.
- Thường xuyên và tích cực sinh hoạt trên diễn đàn.
- Sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và làm tròn trách nhiệm.

3.3 Nhóm validating moderators: Thành viên được chọn lựa vào nhóm validating moderators phải là thành viên thuộc nhóm elite members. Những thành viên này phải được một hoặc nhiều thành viên khác trong nhóm moderators đề cử. Thành viên này sẽ được chính thức làm validating moderator sau khi đã biểu quyết và thông qua trong nội bộ BQT. Để được đề cử, thành viên này phải:
- Có đầy đủ tư cách và tác phong của một điều hợp viên: hoà nhã, linh động và công minh.
- Có khả năng và kinh nghiệm một hoặc nhiều phương diện kỹ thuật.
- Thường xuyên và tích cực sinh hoạt trên diễn đàn.

3.4 Nhóm elite members: Thành viên được chọn lựa vào nhóm elite members phải do một hoặc nhiều thành viên khác thuộc BQT đề cử. Thành viên này sẽ được chính thức làm elite member sau khi đã BQT xét duyệt. Tiêu chuẩn xét duyệt như sau:
- Phải có tư cách của một thành viên xuất sắc: hoà nhã và kiên nhẫn.
- Phải có khả năng kỹ thuật và có những đóng góp, trao đổi tích cực và hiệu quả.
- Phải nắm vững quy định chung và tuyệt đối không vi phạm nội quy diễn đàn.
- Số lượng bài viết hoặc trao đổi trên diễn đàn sẽ không dùng để xét duyệt.

4. Tiêu chuẩn loại trừ:
4.1 Nhóm admins: Quyết định loại trừ một admin nào đó là do nhóm admins quyết định.

4.2 Nhóm moderators: Một thành viên của nhóm moderators bị loại trừ khỏi nhóm sẽ được thông qua BQT. Tiêu chuẩn loại trừ như sau:
- Thành viên moderator liên tục không tham gia sinh hoạt với diễn đàn 90 ngày (3 tháng) mà không thông báo sẽ được đưa vào nhóm "ex-moderators" và sẽ không còn chủ quyền như một moderator.
- Thành viên moderator vi phạm nghiêm trọng quy định chung của diễn đàn (cố tình vi phạm hoặc vi phạm nhiều lần) sẽ được BQT nhắc nhở. Nếu không thay đổi, thành viên moderator này sẽ được điều chỉnh để trở thành member và hoàn toàn không có quyền tham gia BQT.
- Thành viên moderator chia xẻ (cho mượn) tài khoản cá nhân để bạn bè đăng nhập vào những khu vực dành riêng cho BQT sẽ bị loại bỏ khỏi BQT ngay lập tức.
- Thành viên moderator tham gia, liên can đến những hành vi quấy rối, chống phá sinh hoạt của diễn đàn sẽ bị loại bỏ khỏi BQT ngay lập tức.
- Thành viên moderator có thái độ khiếm nhã, thiếu tư cách sẽ được đưa xuống một mức trong cấu trúc thành viên (như ở trên).

4.3 Nhóm validating moderators: Một thành viên của nhóm moderators bị loại trừ khỏi nhóm sẽ được thông qua BQT. Tiêu chuẩn loại trừ như mục 4.2 ở trên.

4.4 Nhóm elite members: Một thành viên của nhóm elite members -1- bị loại trừ khỏi nhóm sẽ được thông qua BQT. Tiêu chuẩn loại trừ như sau:
- Thành viên elite member ngưng tham hoạt động liên tục (90 ngày) 3 tháng mà không thông báo cho một trong những thành viên BQT sẽ được điều chỉnh thành member bình thường.
- Thành viên elite member vi phạm quy định chung của diễn đàn sẽ được nhắc nhở. Nếu không thay đổi sẽ được điều chỉnh thành member bình thường.
- Thành viên elite member (cho mượn) tài khoản cá nhân để bạn bè đăng nhập vào những khu vực dành riêng cho elite member sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm ngay lập tức.
- Thành viên elite member có tham gia hoặc liên can đến những hành vi quấy rối, chống phá sinh hoạt của diễn đàn sẽ bị loại bỏ khỏi nhóm ngay lập tức.
- Thành viên elite member có thái độ khiếm nhã, thiếu tư cách sẽ được điều chỉnh thành member bình thường.
- Thành viên elite member chứng tỏ không đủ kiến thức căn bản hoặc không thường xuyên nâng cao kiến thức sẽ được điều chỉnh thành member bình thường.

5. Quyền lợi chung (của các nhóm từ "elite member" trở lên):
Ngoài các box và các thông tin trao đổi trên diễn đàn chung, member thuộc nhóm "elite" trở lên được quyền truy cập vào khu vực nâng cao. Khu vực này cung cấp thông tin, tài liệu và công cụ thích hợp cho những cá nhân có đủ kiến thức và kinh nghiệm cho những trao đổi chuyên môn hơn. Khu vực elite được thành lập không với mục đích phân biệt "thứ hạng" mà để cung cấp môi trường sinh hoạt thích hợp và hiệu quả hơn cho những member đã được tuyển chọn.

Mọi thành viên của diễn đàn đều có cơ hội tham gia nhóm "elite" nếu đạt được các tiêu chuẩn đã đề ra.

BQT HVA
// Edit -1-: moderators -> elite members
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|