banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Hỏi tính năng Autocomplete dành cho command trong UNIX (IBM AIX 5L)?  XML
  [Question]   Hỏi tính năng Autocomplete dành cho command trong UNIX (IBM AIX 5L)? 28/10/2008 11:14:26 (+0700) | #1 | 156926
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,

Với tên file thì tôi tìm được cái http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=258309 rồi. Nhưng không hiểu với command, trong IBM AIX 5L (Korn shell) có tính năng autocomplete không? (Trong Linux - bash shell, giả sử tôi muốn tìm tất cả các lệnh bắt đầu bằng 'ls', thì tôi chỉ cần gõ 'ls' và nhấn phím Tab 2 lần).
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi tính năng Autocomplete dành cho command trong UNIX (IBM AIX 5L)? 28/10/2008 12:43:14 (+0700) | #2 | 156938
mR.Bi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2006 13:17:49
Messages: 812
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
anh quanta thử
set -o emacs 


đánh lệnh nào đó chown chẳng hạn, anh gõ "ch" rồi escape 2 lần, đó là tính năng autocomplete của Emacs, Vi cũng có thì phải . Cái này là google, em ko có con UNIX nào ở đây để thử cả.
All of my life I have lived by a code and the code is simple: "honour your parent, love your woman and defend your children"
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi tính năng Autocomplete dành cho command trong UNIX (IBM AIX 5L)? 28/10/2008 17:26:07 (+0700) | #3 | 156954
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

quanta wrote:
Chào mọi người,

Với tên file thì tôi tìm được cái http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=258309 rồi. Nhưng không hiểu với command, trong IBM AIX 5L (Korn shell) có tính năng autocomplete không? (Trong Linux - bash shell, giả sử tôi muốn tìm tất cả các lệnh bắt đầu bằng 'ls', thì tôi chỉ cần gõ 'ls' và nhấn phím Tab 2 lần). 


Hoặc chỉnh trong user environment variables:
Code:
[ -t 1 ] && stty erase '^?'
set -o emacs


và trên korn shell, hit Esc hai lần tương đương với hit Tab hai lần trên bash.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Hỏi tính năng Autocomplete dành cho command trong UNIX (IBM AIX 5L)? 30/10/2008 07:20:54 (+0700) | #4 | 156957
thangdiablo
HVA Friend

Joined: 11/05/2003 17:31:58
Messages: 734
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Hoặc quanta có thể cài bash shell vào AIX. Trên AIX toolbox có.
Hãy sống có Tuệ Giác.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|