banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user  XML
  [Question]   WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user 14/04/2014 12:52:42 (+0700) | #1 | 280326
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn,

Mình có 1 hệ thống webserver (IIS) dùng Nginx làm reverse proxy theo mô hình :

web server <--> nginx <---> user

Mình có một câu hỏi là config trên nginx như thế nào để web server bên trong nhận được IP public của incoming request ?

Cám ơn các bạn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user 14/04/2014 17:40:29 (+0700) | #2 | 280330
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

ORA2009 wrote:
Chào các bạn,

Mình có 1 hệ thống webserver (IIS) dùng Nginx làm reverse proxy theo mô hình :

web server <--> nginx <---> user

Mình có một câu hỏi là config trên nginx như thế nào để web server bên trong nhận được IP public của incoming request ?

Cám ơn các bạn. Nếu web server bên trong là IIS thì có thể dùng Advanced Logging và thêm field "X-Forwarded-For" để ghi nhận IP của client thay vì IP của nginx server.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user 14/04/2014 19:33:09 (+0700) | #3 | 280331
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
Em đã cài thêm Advanced logging cho IIS và kết hợp với config nginx :

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

Kết quả : đã get được IP Real của client.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|