<![CDATA[Latest posts for the topic "WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user"]]> /hvaonline/posts/list/24.html JForum - http://www.jforum.net WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user /hvaonline/posts/list/45575.html#280326 /hvaonline/posts/list/45575.html#280326 GMT WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user

ORA2009 wrote:
Chào các bạn, Mình có 1 hệ thống webserver (IIS) dùng Nginx làm reverse proxy theo mô hình : web server <--> nginx <---> user Mình có một câu hỏi là config trên nginx như thế nào để web server bên trong nhận được IP public của incoming request ? Cám ơn các bạn. 
Nếu web server bên trong là IIS thì có thể dùng Advanced Logging và thêm field "X-Forwarded-For" để ghi nhận IP của client thay vì IP của nginx server.]]>
/hvaonline/posts/list/45575.html#280330 /hvaonline/posts/list/45575.html#280330 GMT
WebServer đặt sau Nginx làm sao lấy được IP public của user Advanced logging cho IIS và kết hợp với config nginx : proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; Kết quả : đã get được IP Real của client.]]> /hvaonline/posts/list/45575.html#280331 /hvaonline/posts/list/45575.html#280331 GMT