banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data  XML
  [Question]   Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data 12/10/2013 14:54:57 (+0700) | #1 | 278723
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
Chào các bạn!

- Mình vừa cài Malwarebytes. Quét phái hiện Wplugin.dll trong application data và c:\Windows là trojan dropper. Đã dùng Malwarebytes delete chúng nhưng thử disable Malwarebytes thì file này lại xuất hiện trong application data.

45/48 trình antivirus trên Virustotal.com phát hiện, nhận diện ra Wplugin.dll.
Code:
Kaspersky	 Trojan-Dropper.Win32.Agent.hhsn	 20131012
Kingsoft	 Win32.VirInstaller.Agent.(kcloud)	 20130829
Malwarebytes	 Trojan.Dropper	 20131012
McAfee	 W32/Wplugin.dll	 20131012
McAfee-GW-Edition	 W32/Wplugin.dll	 20131012
Microsoft	 Virus:Win32/Slugin.A!dll


Cho mình hỏi làm cách nào remove nó hay có tool nào nhẹ nhẹ remove nó không?

Cảm ơn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data 12/10/2013 16:58:41 (+0700) | #2 | 278726
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
Tasklist /m Wplugin.dll
Code:
Image Name          PID Modules
========================= ====== =============================================
chrome.exe         2688 Wplugin.dll
chrome.exe         4056 Wplugin.dll
chrome.exe         2192 Wplugin.dll


- Khi chưa tắt Google chrome thì không xoá được thằng Wplugin.dll này trong C:\Documents and Settings\[User]\Application Data. Khi tắt GGoogle chrome đi thì xoá được. Mở Google chrome lên thì tên Wplugin.dll này lại xuất hiện trở lại.

- Dùng Virustotal quét Wplugin.dll thì cho kết quả như trên.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data 21/10/2013 00:30:23 (+0700) | #3 | 278810
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Máy bạn bị nhiễm virus lây file rồi, bạn cần tìm antivirus có thể làm sạch file cho dòng virus này hoặc cài lại hệ điều hành và quét virus lại tất cả các ổ đĩa.
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data 12/11/2013 11:23:31 (+0700) | #4 | 278990
[Avatar]
crc32
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/10/2008 21:56:29
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
http://forum.kaspersky.com/lofiversion/index.php/t89642.html

Code:
C:\WINDOWS\Wplugin.dll
C:\WINDOWS\explorer.exe.local
C:\WINDOWS\ws2help.dll
C:\Documents and Settings\User\Aplication Data\Wplugin.dll


Thì ra còn một em explorer.exe.local?
Xoá luôn file explorer.exe.local thì thấy rằng các file Wplugin.dll, ws2help.dll trong WINDOWS không xuất hiện trở lại nữa.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|