<![CDATA[Latest posts for the topic "Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data"]]> /hvaonline/posts/list/28.html JForum - http://www.jforum.net Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data Code:
Kaspersky	 Trojan-Dropper.Win32.Agent.hhsn	 20131012
Kingsoft	 Win32.VirInstaller.Agent.(kcloud)	 20130829
Malwarebytes	 Trojan.Dropper	 20131012
McAfee	 W32/Wplugin.dll	 20131012
McAfee-GW-Edition	 W32/Wplugin.dll	 20131012
Microsoft	 Virus:Win32/Slugin.A!dll
Cho mình hỏi làm cách nào remove nó hay có tool nào nhẹ nhẹ remove nó không? Cảm ơn.]]>
/hvaonline/posts/list/45230.html#278723 /hvaonline/posts/list/45230.html#278723 GMT
Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data Code:
Image Name          PID Modules
========================= ====== =============================================
chrome.exe         2688 Wplugin.dll
chrome.exe         4056 Wplugin.dll
chrome.exe         2192 Wplugin.dll
- Khi chưa tắt Google chrome thì không xoá được thằng Wplugin.dll này trong C:\Documents and Settings\[User]\Application Data. Khi tắt GGoogle chrome đi thì xoá được. Mở Google chrome lên thì tên Wplugin.dll này lại xuất hiện trở lại. - Dùng Virustotal quét Wplugin.dll thì cho kết quả như trên. ]]>
/hvaonline/posts/list/45230.html#278726 /hvaonline/posts/list/45230.html#278726 GMT
Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data /hvaonline/posts/list/45230.html#278810 /hvaonline/posts/list/45230.html#278810 GMT Giúp đỡ remove Wplugin.dll in application data http://forum.kaspersky.com/lofiversion/index.php/t89642.html Code:
C:\WINDOWS\Wplugin.dll
C:\WINDOWS\explorer.exe.local
C:\WINDOWS\ws2help.dll
C:\Documents and Settings\User\Aplication Data\Wplugin.dll
Thì ra còn một em explorer.exe.local? Xoá luôn file explorer.exe.local thì thấy rằng các file Wplugin.dll, ws2help.dll trong WINDOWS không xuất hiện trở lại nữa.]]>
/hvaonline/posts/list/45230.html#278990 /hvaonline/posts/list/45230.html#278990 GMT