banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Mã hoá password như thế nào?  XML
  [Discussion]   Mã hoá password như thế nào? 28/02/2013 16:04:22 (+0700) | #1 | 273746
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]
Chào cả nhà,

Mình có một cái hàm mã hoá thế này http://pastebin.com/HbSDSUYz. Mình muốn dùng nó để mã hoá password trong bảng user. Mình muốn hỏi làm như thế thì có quá lãng phí tài nguyên không?

Xin các chuyên gia tư vấn giúp smilie

Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mã hoá password như thế nào? 03/03/2013 09:14:33 (+0700) | #2 | 273820
[Avatar]
TheShinichi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2005 01:40:31
Messages: 182
Offline
[Profile] [PM]

xuanphongdocco wrote:
Chào cả nhà,

Mình có một cái hàm mã hoá thế này http://pastebin.com/HbSDSUYz. Mình muốn dùng nó để mã hoá password trong bảng user. Mình muốn hỏi làm như thế thì có quá lãng phí tài nguyên không?

Xin các chuyên gia tư vấn giúp smilie

 


Bạn thử cân nhắc giữa "bảo mật" và "lãng phí tài nguyên" xem sao smilie
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Mã hoá password như thế nào? 06/03/2013 22:48:10 (+0700) | #3 | 273917
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]

TheShinichi wrote:

xuanphongdocco wrote:
Chào cả nhà,

Mình có một cái hàm mã hoá thế này http://pastebin.com/HbSDSUYz. Mình muốn dùng nó để mã hoá password trong bảng user. Mình muốn hỏi làm như thế thì có quá lãng phí tài nguyên không?

Xin các chuyên gia tư vấn giúp smilie

 


Bạn thử cân nhắc giữa "bảo mật" và "lãng phí tài nguyên" xem sao smilie 


Thanks bạn @TheShinichi, mình thấy là với quy mô của các ứng dụng mình đang làm thì dùng cái này cũng chưa ảnh hưởng mấy tới tổng tài nguyên của hệ thống
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|