<![CDATA[Latest posts for the topic "Mã hoá password như thế nào?"]]> /hvaonline/posts/list/8.html JForum - http://www.jforum.net Mã hoá password như thế nào? /hvaonline/posts/list/44336.html#273746 /hvaonline/posts/list/44336.html#273746 GMT Mã hoá password như thế nào?

xuanphongdocco wrote:
Chào cả nhà, Mình có một cái hàm mã hoá thế này http://pastebin.com/HbSDSUYz. Mình muốn dùng nó để mã hoá password trong bảng user. Mình muốn hỏi làm như thế thì có quá lãng phí tài nguyên không? Xin các chuyên gia tư vấn giúp -:|-  
Bạn thử cân nhắc giữa "bảo mật" và "lãng phí tài nguyên" xem sao :)]]>
/hvaonline/posts/list/44336.html#273820 /hvaonline/posts/list/44336.html#273820 GMT
Mã hoá password như thế nào?

TheShinichi wrote:

xuanphongdocco wrote:
Chào cả nhà, Mình có một cái hàm mã hoá thế này http://pastebin.com/HbSDSUYz. Mình muốn dùng nó để mã hoá password trong bảng user. Mình muốn hỏi làm như thế thì có quá lãng phí tài nguyên không? Xin các chuyên gia tư vấn giúp -:|-  
Bạn thử cân nhắc giữa "bảo mật" và "lãng phí tài nguyên" xem sao :) 
Thanks bạn @TheShinichi, mình thấy là với quy mô của các ứng dụng mình đang làm thì dùng cái này cũng chưa ảnh hưởng mấy tới tổng tài nguyên của hệ thống]]>
/hvaonline/posts/list/44336.html#273917 /hvaonline/posts/list/44336.html#273917 GMT