banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua.  XML
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 12:42:56 (+0700) | #871 | 246559
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

thuypv wrote:
Tình hình là mấy ngày nay em ko vào được vietnamnet nữa rồi, kể cả www.vietnamnet.vn và vietnamnet.vn

Chán thật 


Bạn kiểm tra thế nào ấy chứ mình vẫn vào bình thường mà smilie .
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 12:47:09 (+0700) | #872 | 246560
[Avatar]
thuypv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/06/2008 12:25:57
Messages: 64
Offline
[Profile] [PM]
Ko vào được bạn à, thử hết rồi

mình dùng mạng của viettel
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 12:57:22 (+0700) | #873 | 246561
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]
Có khi nào địa chỉ IP của bạn bị chặn hay là máy tính của bạn bị nhiễm virus của STL chăng?
Bạn gửi log như các hướng dẫn mình đã gửi trong chủ đề này, mình xem thử.
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 13:09:11 (+0700) | #874 | 246562
[Avatar]
quygia128
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2009 20:50:28
Messages: 119
Location: Somewhere
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

bolzano_1989 wrote:
Có khi nào địa chỉ IP của bạn bị chặn hay là máy tính của bạn bị nhiễm virus của STL chăng?
Bạn gửi log như các hướng dẫn mình đã gửi trong chủ đề này, mình xem thử. 

Thực ra không phải vậy đâu anh ơi. Em đã test thử rồi máy nhà (FPT), quán cafe(quên xem nó mạng gì) và cả tiệm net (CMC) không nơi nào vào được vietnamnet anh à.
Nghe mấy anh nói có cookies cũ thì vào được vậy ai có làm ơn gửi lên em thử cái smilie cảm ơn.
.::Mới bắt đầu trên con đường dài::.
.::Super Newbiez::.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 13:17:09 (+0700) | #875 | 246563
[Avatar]
thuypv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/06/2008 12:25:57
Messages: 64
Offline
[Profile] [PM]
MÌNH DÙNG BẢN KIS 2011 BẢN QUYỀN, CHẮC LÀ KO BỊ STL ĐÂU
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 14:01:42 (+0700) | #876 | 246564
[Avatar]
mylove14129
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/04/2008 19:07:19
Messages: 106
Offline
[Profile] [PM]

thuypv wrote:
MÌNH DÙNG BẢN KIS 2011 BẢN QUYỀN, CHẮC LÀ KO BỊ STL ĐÂU 

chịu khó đọc lại topic này từ đầu đi bạn. KIS , AVG,.. bản quyền hay không bản quyền thực ra cũng chỉ tạo ra sự yên tâm trong tâm lý cho người sử dụng thôi.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 15:34:22 (+0700) | #877 | 246566
trycatch
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/12/2010 20:00:36
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]

thuypv wrote:
Ko vào được bạn à, thử hết rồi

mình dùng mạng của viettel 

Ái chà, mình vẫn vào bình thường nhưng sau khi clear cookies thì không vào được nữa.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 17:36:36 (+0700) | #878 | 246569
TQN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2006 22:28:01
Messages: 888
Location: Biết làm chi ?
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Hì hì, lần này em gặp cục xương khó gặm nhất, bự bà cố luôn. Bao nhiêu tinh tuý của mấy anh stl dồn hết vào cái file rfc2616.txt này à ? Mình nó mang trong bụng gần 5-6 PE file vậy ? Hay lắm, size của rfc2616.txt sau khi decode ra chỉ vỏn vẹn 476KB.
Nói mấy anh stl không tin, sợ em nói dóc. Thôi em gởi mấy anh vài đoạn script sau đọc đỡ buồn:
Code:
//-------------------------------------------------------------
//--- 010 Editor v3.2 Script File
//
// File: DecodeRfcTxt.1sc
// Author: ThangCuAnh (TQN) 
// Revision: 1.0
// Purpose: Decode the Rfcxxx.txt files downloaded from:
// 1. http://news.pedto.com/rfc1945.txt
// 2. http://blogs.pinix.org/rfc1945.txt
// 3. http://analytics.dynn.info/rfc1945.txt
// 4. http://news.pedto.com/rfc2616.txt
// 5. http://blogs.pinix.org/rfc2616.txt
// 6. http://analytics.dynn.info/rfc2616.txt
//-------------------------------------------------------------
int i, j, size = FileSize();

if (size <= 0)
{
  MessageBox(idOk, "DecodeRfcTxt", "No file loaded or file empty.");
  return -1;
}

// Modify from 8th byte
for (i = 0, j = 0; i < size; i += 2, ++j)
{
  // Modify the current byte
  WriteUByte(j, ReadUByte(i) - 65 + 26 * (ReadUByte(i + 1) - 65));
}
DeleteBytes(j, size);

Thêm cái script này nữa:
Code:
//----------------------------------------------------------------
//--- 010 Editor v3.2 Script File
//
// File: DecodeRwoqv.1sc
// Author: ThangCuAnh (TQN) 
// Revision: 1.1
// Purpose: Decode and extract the embedded PE files in rwoqv.exe
//----------------------------------------------------------------
char Mask[] = "ï¾­ÞNullsoftInst '";
char strBin[255];

int i, j, iFiles, curFile, newFile;
int64 liPos, fSize;

// Check that a file is open
if (FileCount() == 0)
{
  MessageBox(idOk, "DecodeBin", "DecodeBin can only be executed when a file is loaded.");
  return -1;
}

// Save the file index of current file
curFile = GetFileNum();

// Find the embedded PE files
liPos = FindFirst(Mask);
if (liPos < 0)
{
  MessageBox(idOk, "DecodeBin", "Could not find the mask of embedded PE files");
  return -1;
}

liPos += 20;
liPos += 0x100; // stl coder modified code here
iFiles = ReadInt(liPos);
liPos += sizeof(int);

Printf("Number of embedded PE files %d - Start at 0x%LX", iFiles, liPos);

for (i = 0; i < iFiles; ++i)
{
  fSize = ReadInt(liPos);
  liPos += sizeof(int);
  SetSelection(liPos, fSize);
  CopyToClipboard();

  newFile = FileNew();
  FileSelect(newFile);  // force select new file
  PasteFromClipboard();

  // Decode the new file
  for (j = 0; j < FileSize(); ++j)
  {
    // Modify the current byte
    WriteUByte(j, ReadUByte(j) ^ (( j & 7) + 0x3E));  // stl coder modified code here
  }
  SPrintf(strBin, "File%d.bin", i + 1);
  strBin = InputSaveFileName("Save decoded PE as", "All files (*.*)", strBin, ".bin");
  FileSave(strBin);

  // Switch to old file
  FileSelect(curFile);

  // Seek to next embedded PE file
  liPos += fSize;
}

Và cái tracker.cmd cùi bắp luôn:
Code:
@echo off

echo ==================================================================================================
echo Download cac file trojan, bot va DDOS config files cua stl malwares mao danh soft cua QuickTime
echo Cac ban gap 2 file nay: QTTask.exe va QTTask.dll thi kill va xoa ngay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
echo ===================================================================================================
echo.

wget -t3 "http://news.pedto.com/rfc1945.txt" -O news.pedto.com_rfc1945.txt
wget -t3 "http://blogs.pinix.org/rfc1945.txt" -O blogs.pinix.org_rfc1945.txt
wget -t3 "http://analytics.dynn.info/rfc1945.txt" -O analytics.dynn.info_rfc1945.txt
wget -t3 "http://news.pedto.com/rfc2616.txt" -O news.pedto.com_rfc2616.txt
wget -t3 "http://blogs.pinix.org/rfc2616.txt" -O blogs.pinix.org_rfc2616.txt
wget -t3 "http://analytics.dynn.info/rfc2616.txt" -O analytics.dynn.info_rfc2616.txt

pause

[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 23:10:29 (+0700) | #879 | 246577
[Avatar]
wỷnhỏ
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/06/2011 11:26:17
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
hjx.....
mấy anh/bác ơi....smilie
vietnamnet lại.....đơ cu lơ rùi smilie smilie smilie
chán thật đấy....sao chúng nó cứ chơi cái mãi cái trang này mà không biết chán smiliesmiliesmilie
I want to make friend with you...smiliesmiliesmilie
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 06/09/2011 23:26:07 (+0700) | #880 | 246579
mv1098
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/07/2009 14:19:13
Messages: 119
Offline
[Profile] [PM]
Thông báo:

Hôm nay em đi mua 1 desktop cho 1 người quen ở Trần Anh (292 Tây Sơn), khi về setup thêm Avira thì thấy thông báo bắt đc Malware lây nhiễm vào file justcheck và 1 số file khác trong thư mục java, lỡ bị xoá mất mà không có bản ghost đi kèm máy nên em ko copy đc mẫu về.

Như vậy 100% máy tính được cài đặt tại Trần Anh khi bán đều bị nhiễm malware, anh em chú ý

Bro tech nào của Trần Anh tham gia HVA thì chú ý giúp em nhé
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 07/09/2011 15:07:06 (+0700) | #881 | 246604
namkaka
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2009 22:30:23
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]

mv1098 wrote:
Thông báo:

Hôm nay em đi mua 1 desktop cho 1 người quen ở Trần Anh (292 Tây Sơn), khi về setup thêm Avira thì thấy thông báo bắt đc Malware lây nhiễm vào file justcheck và 1 số file khác trong thư mục java, lỡ bị xoá mất mà không có bản ghost đi kèm máy nên em ko copy đc mẫu về.

Như vậy 100% máy tính được cài đặt tại Trần Anh khi bán đều bị nhiễm malware, anh em chú ý

Bro tech nào của Trần Anh tham gia HVA thì chú ý giúp em nhé 

mình xác nhận thông tin này là đúng
vì mình cũng mua laptop tại trananh ! mấy tay kỹ thuật viên đó ghost cho mình bản win dùng thử 30 ngày
sau khi cài phần mềm AVIRA nó báo nhiễm virus dòng sality may mà AVIRA update đã diệt sạch được nó
nhưng toàn bộ các file EXE phần mềm mình cài đặt vào máy đã bị lũ sality này nuốt chửng
liều có phải trong bản ghost trananh sử dụng có cài virus
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 00:32:14 (+0700) | #882 | 246625
s3ll
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/08/2011 09:28:59
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]

TQN wrote:
Mấy anh stl học lại kỹ thuật code dùng zlib đi nhé ! Em khuyên thành thật ấy.
Dùng zlib từ đó tới giờ mà không biết cách uncompress trên memory à ? Ai lại đi chơi lấy buffer zip ghi vào temp file rồi dùng hàm của zlib uncompress, rồi lại ghi vào temp file khác, rồi lại đọc lên.
Lúc em RCE, em nói quái, sao đi lòng vòng vầy nè ? Cuối cùng "thì ra em đã hiểu", mấy anh chỉ biết dùng mấy hàm zlib cho file thôi !
Cho em rút lại lời khen thằng coder C++ của mấy anh nhé, code vầy tệ lắm. Gặp em là team leader của nó thì em sạc nó thẵng tay rồi.

PS: Làm cái gì mà căm danlambaovn.blogspot.com thế, DDOS hoài không chán à ? 


NÓNG QUÁ, nóng không chịu được... thật là lạ, 3 anh em có hết có 2 chai vodka thôi mà ...!?
Thiệt đúng là đám virus "mèo què" này rơi vào tay một con người từng khẳng định "chưa viết virus bao giờ" lại còn đòi "đưa ra bằng chứng" , dám khẳng định trên tầm anonymost và lulzec... thiệt là không xứng, không xứng mà ! smilie

smilie tưởng bộ, người nào có nội công thâm hậu mà... chưa từng bỏ thời gian chọc ngoáy, nghịch ngợm này nọ. TQN là ngoại lệ sao !? Thích phân tích thì cứ phân tích đi, sao phải chê bai, mạt sát, chửi bới... Code decode kìa.. họ đã có encode thì tất yếu phải có decode khi họ kích hoạt rồi, TQN giành tặng họ làm chi nữa !? Thật khiến người ta muốn "OẸ" quá mà.

@Conmale: Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà smilie

@TQN: Có mẫu mới rồi kìa, TQN lại phải vất vả rồi smilie . Tớ dám chắc là so với Anonymoust và lulzec thì TQN chưa thể bằng họ đâu smilie

Xin lỗi Ban quản trị diễn đàn và mọi người nha, đừng "gán" cho tớ cái danh STL hay bênh vực ai cả. Tớ là dân kinh doanh nhưng cũng thích kĩ thuật lắm. Ban quản trị diễn đàn cho tớ gác nhờ bài này nhé ./.

Cảm ơn !

[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 03:24:11 (+0700) | #883 | 246627
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

s3ll wrote:

TQN wrote:
Mấy anh stl học lại kỹ thuật code dùng zlib đi nhé ! Em khuyên thành thật ấy.
Dùng zlib từ đó tới giờ mà không biết cách uncompress trên memory à ? Ai lại đi chơi lấy buffer zip ghi vào temp file rồi dùng hàm của zlib uncompress, rồi lại ghi vào temp file khác, rồi lại đọc lên.
Lúc em RCE, em nói quái, sao đi lòng vòng vầy nè ? Cuối cùng "thì ra em đã hiểu", mấy anh chỉ biết dùng mấy hàm zlib cho file thôi !
Cho em rút lại lời khen thằng coder C++ của mấy anh nhé, code vầy tệ lắm. Gặp em là team leader của nó thì em sạc nó thẵng tay rồi.

PS: Làm cái gì mà căm danlambaovn.blogspot.com thế, DDOS hoài không chán à ? 


NÓNG QUÁ, nóng không chịu được... thật là lạ, 3 anh em có hết có 2 chai vodka thôi mà ...!?
Thiệt đúng là đám virus "mèo què" này rơi vào tay một con người từng khẳng định "chưa viết virus bao giờ" lại còn đòi "đưa ra bằng chứng" , dám khẳng định trên tầm anonymost và lulzec... thiệt là không xứng, không xứng mà ! smilie
 

Câu lập luận trên là nguỵ biện. Người "chưa viết" virus nhưng vững lập trình, vững hợp ngữ, vững cấu trúc của hệ điều hành và quen thuộc với những trò chơi giấu, xoá, mạo danh...v...v... của malware thì vẫn có thể lật tẩy malware rất dễ dàng. Đoạn bồ quote ở trên từ bài của TQN chẳng có chỗ nào nói là TQN khẳng định trên tầm anonymost và lulzec hết. Trên diễn đàn này TQN cũng chưa hề "khẳng định" mình trên tầm ai hết (ngoài chuyện trên tầm stl). Đừng chơi trò nhét chữ vô miệng người khác một cách hồ đồ như vậy. Nhét chữ vô miệng người khác rồi tự kết luận xứng hay không xứng chính là trò nguỵ biện.

s3ll wrote:

smilie tưởng bộ, người nào có nội công thâm hậu mà... chưa từng bỏ thời gian chọc ngoáy, nghịch ngợm này nọ. TQN là ngoại lệ sao !? Thích phân tích thì cứ phân tích đi, sao phải chê bai, mạt sát, chửi bới... Code decode kìa.. họ đã có encode thì tất yếu phải có decode khi họ kích hoạt rồi, TQN giành tặng họ làm chi nữa !? Thật khiến người ta muốn "OẸ" quá mà.
 

Nếu TQN phân tích và phê bình sai thì hãy dùng kỹ thuật mà chỉnh TQN một mẻ. Đừng có chuyển hệ sang chỗ phê bình TQN vì TQN phê bình những lỗi quá sơ đẳng của stl. Đúng ra là phải cám ơn TQN vì chính những phê bình ấy chính là "vẽ đường cho hưu chạy" mà sao còn trách TQN? TQN phân tích thì quá nhiều rồi, bồ thấy chưa đủ hay sao mà còn đòi "cứ phân tích đi"? Trong suốt chủ đề này và một số chủ đề khác, TQN đã phân tích và có đủ thẩm quyền để chửi. Không những chửi những thứ buồn cười, những tiểu xảo ngớ ngẩn mà còn chửi những trò đồi bại của những sản phẩm mà stl tạo ra.

Bồ còn có trò nguỵ biện khác là thay mặt "người ta" để "oẹ". Bồ muốn "oẹ" thì bồ cứ việc nhưng đừng "oẹ" giùm người khác. Cái trò tự đại diện đám đông là cái trò ăn vô trong máu rồi phải không? Từ khi bồ đăng ký nick trên HVA này, bồ đã viết những gì? Zero! Bồ đã dùng được một tí kỹ thuật nào để phản bác? Zero! Vậy bồ lấy tư cách gì để "oẹ"?


s3ll wrote:

@Conmale: Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà smilie
 

Cái tiêu đề thế nào không quan trọng cho lắm. Cái quan trọng là nội dung của nó. Việc HVA bị DDoS là điểm xuất phát và không phải là điểm kết thúc. Từ chỗ HVA bị DDoS (bị ddos như thế nào, do ai ddos, có những ai khác bị ddos và tình trạng này sẽ đi về đâu....) đến chỗ những nạn nhân khác bị tấn công và những máy tính vô tội bị biến thành zombies... đều nằm trong chủ đề này để khai triển. Nếu bồ cho rằng việc tấn công HVA là "do sở thích" thì việc tấn công vietnamnet là do đâu? Thật khôi hài khi thấy một đám người bỏ hàng đồng tiền bạc, thời gian, nhân lực ra để chơi trò "do sở thích" và cả một đất nước có cả mấy trăm đầu báo cũng im như thóc.

Hôm qua tớ nhận được mail từ dịch vụ hosting bên Đức. Họ cho biết họ sẽ hỗ trợ chống DDoS miễn phí cho server của HVA và sẽ làm việc trực tiếp với những nhà chức trách để dẹp bỏ nguồn DDoS này. Tớ chỉ phì cười một mình và gởi mail cám ơn họ. Nghĩ lại thì thấy chua chát. Ngay cả một đám hosting thương mại còn phản ứng vì một khách hàng bé nhỏ như HVA vậy mà bao nhiêu cơ quan ngôn luận, bao nhiêu cơ quan hữu trách của một quốc gia thì....tịt. Đúng là "tự do và văn minh" đến độ ai muốn làm "do sở thích" thì làm smilie .

s3ll wrote:

@TQN: Có mẫu mới rồi kìa, TQN lại phải vất vả rồi smilie . Tớ dám chắc là so với Anonymoust và lulzec thì TQN chưa thể bằng họ đâu smilie

Xin lỗi Ban quản trị diễn đàn và mọi người nha, đừng "gán" cho tớ cái danh STL hay bênh vực ai cả. Tớ là dân kinh doanh nhưng cũng thích kĩ thuật lắm. Ban quản trị diễn đàn cho tớ gác nhờ bài này nhé ./.

Cảm ơn !

 

Sao bồ biết có mẫu mới hay vậy? Bồ là dân "kinh doanh" nhưng rảnh để theo cái vụ "mèo què" này và để đôi chối, biện bác cho mớ "mèo què" sao? Việc TQN không bằng Anonymoust và lulzec thì chưa biết nhưng việc TQN phê bình những thứ ngớ ngẩn của stl thì đã quá rõ. Cũng nên công bằng cho TQN một tí vì TQN cũng đã nhiều lần khen stl nữa.

Bồ không phải là stl hay chính là stl không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng nằm ở chỗ bồ đăng ký nick để phản ứng một cách thiếu kỹ thuật và đầy nguỵ biện với những người đang vạch mặt "mèo què". Có những thứ mà nguỵ biện và giả dối cũng không thể dùng che giấu và biện hộ được.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 07:57:48 (+0700) | #884 | 246634
TMDTHBC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2011 04:43:07
Messages: 37
Offline
[Profile] [PM] [Email]
 
NÓNG QUÁ, nóng không chịu được... thật là lạ, 3 anh em có hết có 2 chai vodka thôi mà ...!?
Thiệt đúng là đám virus "mèo què" này rơi vào tay một con người từng khẳng định "chưa viết virus bao giờ" lại còn đòi "đưa ra bằng chứng" , dám khẳng định trên tầm anonymost và lulzec... thiệt là không xứng, không xứng mà ! smilie
 

@s3ll: xỉn rồi chăng, nói nhảm nói cuội hay mới newbie register rồi đọc bằng "tốc độ ánh sáng" nên phát ngôn bừa bãi quy chụp mọi người...

s3ll wrote:

smilie tưởng bộ, người nào có nội công thâm hậu mà... chưa từng bỏ thời gian chọc ngoáy, nghịch ngợm này nọ. TQN là ngoại lệ sao !? Thích phân tích thì cứ phân tích đi, sao phải chê bai, mạt sát, chửi bới... Code decode kìa.. họ đã có encode thì tất yếu phải có decode khi họ kích hoạt rồi, TQN giành tặng họ làm chi nữa !? Thật khiến người ta muốn "OẸ" quá mà.
 


"oẹ" là đúng chính mọi người cũng "oẹ" đấy s3ll... "oẹ" vì trình độ hiểu biết của cậu và kiến thức của cậu "đủ sức so sánh và đánh giá được việc làm của HVA"

s3ll wrote:

@Conmale: Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà smilie
 


@ s3ll: Cần phải có time để đọc từ page 1 cậu nhé... mọi thành viên ở đây đã nêu rõ mình làm việc gì và vì cái gì rồi.

s3ll wrote:

@TQN: Có mẫu mới rồi kìa, TQN lại phải vất vả rồi smilie . Tớ dám chắc là so với Anonymoust và lulzec thì TQN chưa thể bằng họ đâu smilie

Xin lỗi Ban quản trị diễn đàn và mọi người nha, đừng "gán" cho tớ cái danh STL hay bênh vực ai cả. Tớ là dân kinh doanh nhưng cũng thích kĩ thuật lắm. Ban quản trị diễn đàn cho tớ gác nhờ bài này nhé ./.

Cảm ơn !

 

cậu kinh doanh gì, nước bọt phải chăng... hay 1 lúc say xỉn rồi bị kích động thần kinh nên nói nhăng nói cuội.
Phàm ở đời trâu buộc ghét trâu ăn, đừng tự tin về kiến thức của mình để quy chụp người khác.
Đọc kỹ cậu nhé: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110907/Dau-hieu-kin-cua-tram-cam.aspx
Đừng phủ nhận việc làm của người khác kẻo bị RE đấy.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 09:50:39 (+0700) | #885 | 246650
s3ll
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/08/2011 09:28:59
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
@Conmale và TMDTHBC : Có vẻ sở thích “quy kết” nhỉ. Nào là “nhét chữ vô miệng” hay là “ngụy biện”, “quy chụp”… gì gì đó nữa ?

Conmale wrote:
Đoạn bồ quote ở trên từ bài của TQN chẳng có chỗ nào nói là TQN khẳng định trên tầm anonymost và lulzec hết. Trên diễn đàn này TQN cũng chưa hề "khẳng định" mình trên tầm ai hết (ngoài chuyện trên tầm stl). Đừng chơi trò nhét chữ vô miệng người khác một cách hồ đồ như vậy. Nhét chữ vô miệng người khác rồi tự kết luận xứng hay không xứng chính là trò nguỵ biện.  

- Rõ ràng, ai cũng hiểu được nếu không có dẫn chứng trên đó thì có thể tôi không cho vào… Vì sự thật đúng là như vậy đó, tôi chả mất công sức và thời gian đâu để dò tìm lại từng bài post của TQN làm gì cả, điều này TQN là người hiểu rõ nhất… dân làm việc trong lĩnh vực IT Việt Nam chạy đua theo cái “ngọn” của ngành công nghệ mà, phải không ??? Trên thế giới phát triển ra sản phầm phần cứng dựa trên khoa học cơ bản rồi, để rồi dân ta đua nhau cày cày phát triển ứng dụng trên đó !? Lulec thì tôi không biết thành viên, tuy nhiên tôi dám so sánh Anonymoust và “TQN - ở diễn đàn hva này” thì tôi phải dám chắc trình độ của họ hơn, và tôi cũng biết thành viên của họ có người đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu đa lõi trong sản phẩm ở Intel, Micro… Trans. Chứ không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bộ vi xử lý, coding,… trong lĩnh vực RCE thậm chí lớn hơn nữa là “RE” vậy. Đó là lý do tôi đánh giá cao anonymoust hơn đó anh Conmale à !

Conmale wrote:
Bồ còn có trò nguỵ biện khác là thay mặt "người ta" để "oẹ". Bồ muốn "oẹ" thì bồ cứ việc nhưng đừng "oẹ" giùm người khác. Cái trò tự đại diện đám đông là cái trò ăn vô trong máu rồi phải không? Từ khi bồ đăng ký nick trên HVA này, bồ đã viết những gì? Zero! Bồ đã dùng được một tí kỹ thuật nào để phản bác? Zero! Vậy bồ lấy tư cách gì để "oẹ"?
Nếu bồ cho rằng việc tấn công HVA là "do sở thích" thì việc tấn công vietnamnet là do đâu? Thật khôi hài khi thấy một đám người bỏ hàng đồng tiền bạc, thời gian, nhân lực ra để chơi trò "do sở thích" và cả một đất nước có cả mấy trăm đầu báo cũng im như thóc.
Nếu bồ cho rằng việc tấn công HVA là "do sở thích" thì việc tấn công vietnamnet là do đâu? Thật khôi hài khi thấy một đám người bỏ hàng đồng tiền bạc, thời gian, nhân lực ra để chơi trò "do sở thích" và cả một đất nước có cả mấy trăm đầu báo cũng im như thóc.
Hôm qua tớ nhận được mail từ dịch vụ hosting bên Đức. Họ cho biết họ sẽ hỗ trợ chống DDoS miễn phí cho server của HVA và sẽ làm việc trực tiếp với những nhà chức trách để dẹp bỏ nguồn DDoS này. Tớ chỉ phì cười một mình và gởi mail cám ơn họ. Nghĩ lại thì thấy chua chát. Ngay cả một đám hosting thương mại còn phản ứng vì một khách hàng bé nhỏ như HVA vậy mà bao nhiêu cơ quan ngôn luận, bao nhiêu cơ quan hữu trách của một quốc gia thì....tịt. Đúng là "tự do và văn minh" đến độ ai muốn làm "do sở thích" thì làm.  

- Tôi nói “ọe” giùm người khác bao giờ vậy admin “Conmale” ??? Mà đằng ấy muốn tôi đưa ra kĩ thuật để “phản bác” cái gì cơ chứ ??? Bên trên tôi có nói nguyên văn như sau “Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà” . Tôi còn sử dụng dấu “chấm hỏi” kìa… Những bạn nào đọc bài viết đó của tôi cũng có thể hiểu được ý tôi suy nghĩ rằng “họ không phải là do sở thích mà làm”, nên bồ Conmale đừng có dựa vào cái cụm từ đó để mà suy diễn ra này nọ nha. Một con người mà “chi li”, để ý đến từng câu, từng chữ của người khác mà lại có thể đánh giá như vậy sao ??? Thật khiến cho người ta buồn cười quá mà.

Conmale wrote:
Nếu TQN phân tích và phê bình sai thì hãy dùng kỹ thuật mà chỉnh TQN một mẻ. Đừng có chuyển hệ sang chỗ phê bình TQN vì TQN phê bình những lỗi quá sơ đẳng của stl. Đúng ra là phải cám ơn TQN vì chính những phê bình ấy chính là "vẽ đường cho hưu chạy" mà sao còn trách TQN? TQN phân tích thì quá nhiều rồi, bồ thấy chưa đủ hay sao mà còn đòi "cứ phân tích đi"? Trong suốt chủ đề này và một số chủ đề khác, TQN đã phân tích và có đủ thẩm quyền để chửi. Không những chửi những thứ buồn cười, những tiểu xảo ngớ ngẩn mà còn chửi những trò đồi bại của những sản phẩm mà stl tạo ra.  

- Không “vẽ đường cho hươu chạy” thì làm sao có yếu tố kĩ thuật để mạt sát, chửi bới… tùm lum trong diễn đàn vậy. Chưa xét về yếu tố mục đích của họ là gì , chỉ xét về mặt kĩ thuật thôi đi… cho dù có là người đi trước, hay giỏi hơn người ta mấy mươi lần đi chăng nữa. Tôi đâu có phản đối việc TQN đã từng đưa ra 2 chủ đề phân tích kĩ thuật VX của STL, phải không ??? Nhưng dựa vào đó để mà đánh giá các vấn đề khác… không phải là khiến cho người ta muốn “ọe” hay sao ???

TMDTHBC wrote:
cậu kinh doanh gì, nước bọt phải chăng... hay 1 lúc say xỉn rồi bị kích động thần kinh nên nói nhăng nói cuội.
Phàm ở đời trâu buộc ghét trâu ăn, đừng tự tin về kiến thức của mình để quy chụp người khác.
Đọc kỹ cậu nhé: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110907/Dau-hieu-kin-cua-tram-cam.aspx
Đừng phủ nhận việc làm của người khác kẻo bị RE đấy.  

- Tôi kinh doanh đồ trang sức, .. vả lại cũng không phải là người chuyên đi “nói nhăng, nói cuội” hay là “trầm cảm” như đằng ấy suy diễn đâu nha. Bị trầm cảm thì đâu có đi tụ tập, nói chuyện trên trời dưới biển với anh em, bạn bè tôi được… bị Trầm cảm thì đâu có cái cảm giác NÓNG QUÁ … như vậy được… phải không TMDTHBC ??? Tôi “phủ nhận việc làm của người khác” chỗ nào vậy bạn TMDTHBC ??? .. thế nên không dám để bạn TMDTHBC phải mất công “RE” đâu, “RCE” thì đủ rồi, trong quá trình tìm hiểu IT cũng có viết mấy code phần mềm làm việc cá nhân, nếu bạn TMDTHBC có nhã hứng thì tôi gửi cho bạn RCE để mà hiểu tôi hơn cũng được. Tôi “xin lỗi” vì bài viết này của tôi bị lạc đề, nó đang trong một luồng bài “phân tích” ??? bạn TMDTHBC hiểu không ???
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 10:26:58 (+0700) | #886 | 246653
[Avatar]
Sherlockok
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/06/2006 21:01:31
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
S3ll nhảy vô chỉ để viết nhảm nhí, lạc hướng vẫn đề (chính s3ll cũng đã nói vậy). Đề nghị Mod xóa bài đã gửi của s3ll vì nó chẳng giá trị gì, chỉ lôi kéo thành viên vào cuộc tranh cãi vô bổ. Lưu ý một điểm : s3ll biết có mẫu mới của stl trong khi mọi người chẳng ai biết.
Xin xóa luôn bài này. Chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 10:42:59 (+0700) | #887 | 246654
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]
@s3ll : gớm quá, từ từ đã nào anh s3ll . chưa gì anh đã tung ra bí mật là nhóm " Alomynist " gì đó của anh có ngừi đang nghiên "kứu" "đa nuồng" trong " phần kứng" của Intel,Micro..v.v. . nhớ công an họ đến họ bắt tui thì sao ? smilie .

=> anh viết tùm lum ghì đọc thêm nhức đầu anh. đa luồng và hệ quy chiếu "vũ trụ" ? thế nào là lập trình trên không thời gian ? s3ll biết khô ? mà dám hoa chân múa tay nơi này ?

@serlokkok : xin bác chớ nóng. s3ll nhảm nhí vì thiếu kinh nghiệm vì vậy cứ để những bài viết của anh ta ở đây, để sau này khi lớn hơn, biết khiêm nhường hơn anh ta sẽ đọc lại và email xin lỗi mọi người có liên quan trong bài viết của anh ấy, bác à .
mời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 10:59:11 (+0700) | #888 | 246657
s3ll
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/08/2011 09:28:59
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]

Sherlockok wrote:
S3ll nhảy vô chỉ để viết nhảm nhí, lạc hướng vẫn đề (chính s3ll cũng đã nói vậy). Đề nghị Mod xóa bài đã gửi của s3ll vì nó chẳng giá trị gì, chỉ lôi kéo thành viên vào cuộc tranh cãi vô bổ. Lưu ý một điểm : s3ll biết có mẫu mới của stl trong khi mọi người chẳng ai biết.
Xin xóa luôn bài này. Chân thành cảm ơn! 


Đó, tôi đã xin lỗi đến 2 lần rồi mà Sherlockok vẫn không thông cảm cho tôi smilie . Nhưng xét trên khía cạnh với tiêu đề "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." của luồng bài viết này thì tôi nghĩ nó cũng không phải quá là lạc chủ đề lắm đâu, Sherlockok để ý kĩ thì còn có những bài lạc chủ đề "Phân tích" hơn của tôi kìa. Mặt khác, tôi nghĩ đây không phải là "cãi nhau" như Sherlockok nói đâu. Chúng ta chỉ đang tranh luận thôi mà. Mỗi người đọc lại có một cách nghĩ riêng nên Sherlockok đừng có đánh đồng mọi việc như vậy.

Sherlockok wrote:
Lưu ý một điểm điểm : s3ll biết có mẫu mới của stl trong khi mọi người chẳng ai biết.  

Câu nói này của bạn làm mình nhớ đến môt việc, trên diễn đàn virusvn.com ... Có 2 bạn là nhân viên của CMCInfosec và nhân viên của BKAV tranh cãi nhau về các biến thể của mẫu "GoogleCrashHandle", người của CMC thì nói nó đúng là mẫu đã thực hiện DDoS vào vietnamnet.vn , còn người của BKAV lúc đó lại phủ nhận điều này, trong khi các thành viên của diễn đàn đó phải yêu cầu nhân viên của CMCInfoSec đưa ra mẫu, rùi bằng chứng... thì họ mới tin... Tôi nghĩ rằng lúc đó CMC có mãu và phân tích, chứ chưa có đủ yếu tố kĩ thuật để khẳng định 100% rằng đó chính là mẫu đã tấn công vào vietnamnet.vn, và 1 công ty nước ngoài đã thực hiện việc monitor này trong lúc logo.jpg vẫn còn tồn tại trên oxdex.com rồi.. Rốt cục thì đúng mẫu đó là mẫu đã thực hiện DDoS vào vietnamnet.vn trong một thời gian đó... smilie
Và tất nhiên, việc bạn Sherlockok khẳng định ngoài tôi ra thì "mọi người chẳng ai biết " thật là chưa đúng lắm mà. Có lẽ nhiều người họ biết nhưng họ không thông báo lên, và có thể họ không thích đưa mãu lên... Chả phải TQN và các bạn khác đã và đang có các HTTrack để thường xuyên theo dõi đó sao smilie . Mỗi người họ lại có một Track riêng mà, đâu có ai giống ai 100% đâu Sherlockok nhỉ

Xin lỗi các thành viên của diễn đàn một lần nữa nha.

Cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 11:01:59 (+0700) | #889 | 246658
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]

- Rõ ràng, ai cũng hiểu được nếu không có dẫn chứng trên đó thì có thể tôi không cho vào… Vì sự thật đúng là như vậy đó, tôi chả mất công sức và thời gian đâu để dò tìm lại từng bài post của TQN làm gì cả, điều này TQN là người hiểu rõ nhất… dân làm việc trong lĩnh vực IT Việt Nam chạy đua theo cái “ngọn” của ngành công nghệ mà, phải không ??? Trên thế giới phát triển ra sản phầm phần cứng dựa trên khoa học cơ bản rồi, để rồi dân ta đua nhau cày cày phát triển ứng dụng trên đó !? Lulec thì tôi không biết thành viên, tuy nhiên tôi dám so sánh Anonymoust và “TQN - ở diễn đàn hva này” thì tôi phải dám chắc trình độ của họ hơn, và tôi cũng biết thành viên của họ có người đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu đa lõi trong sản phẩm ở Intel, Micro… Trans. Chứ không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bộ vi xử lý, coding,… trong lĩnh vực RCE thậm chí lớn hơn nữa là “RE” vậy.
 


Hơ, tôi cũng thường xuyên xem topic này nhưng tôi chưa thấy anh TQN nói anh ấy trên tài Anonymous hay Lul gì cả. Bạn này nói "không có dẫn chứng trên đó thì có thể tôi không cho vào" Thế tôi hỏi lại là dẫn chứng đó ở đâu ? Nếu dẫn chứng đó không tìm thấy trong page này thì hãy đưa liên kết ra đây. Đừng có ở đó mà phán nhảm rồi nói như đã chứng minh được điều gì đó rồi.


- Bên trên tôi có nói nguyên văn như sau “Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà” . Tôi còn sử dụng dấu “chấm hỏi” kìa… Những bạn nào đọc bài viết đó của tôi cũng có thể hiểu được ý tôi suy nghĩ rằng “họ không phải là do sở thích mà làm”
 


Việc stl là ai, động cơ thật sự là gì thì vẫn còn đang được tranh luận vì chưa đủ cơ sở kết luận. Ở trước page này vài page có đôi câu tranh luận giữa anh Conmale và bác Mai rồi đấy. Tìm đọc đi. Nếu hỏi thì cứ hỏi thẳng việc gì phải hỏi úp mở thế để dễ bề ngụy biện sau này à ?


- Không “vẽ đường cho hươu chạy” thì làm sao có yếu tố kĩ thuật để mạt sát, chửi bới… tùm lum trong diễn đàn vậy. Chưa xét về yếu tố mục đích của họ là gì , chỉ xét về mặt kĩ thuật thôi đi… cho dù có là người đi trước, hay giỏi hơn người ta mấy mươi lần đi chăng nữa. Tôi đâu có phản đối việc TQN đã từng đưa ra 2 chủ đề phân tích kĩ thuật VX của STL, phải không ??? Nhưng dựa vào đó để mà đánh giá các vấn đề khác… không phải là khiến cho người ta muốn “ọe” hay sao ???
 


Hờ, stl họ có giỏi cỡ nào thì việc làm của họ có tương xứng hay không? Không thể chỉ xét riêng lĩnh vực kỹ thuật ở đây được vì những hành vi xấu xa của họ đều dựa trên những kỹ thuật để thực hiện. Kể cả họ là tiền bối lớn tuổi hơn nhưng họ làm nhiều việc xấu thì họ phải bị chửi. Họ dựa trên kỹ thuật để làm việc xấu thì họ phải bị chửi. Sao bạn s3ll có vẻ xấu hổ và tức giận thay cho họ thế ? Thành viên HVA chửi là chửi có đích nhắm hẳn hoi là stl đó chứ không chửi bừa chửi phứa ai đâu.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 11:08:30 (+0700) | #890 | 246659
[Avatar]
bolzano_1989
Journalist

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2007 12:49:15
Messages: 1406
Offline
[Profile] [PM]

s3ll wrote:
Có 2 bạn là nhân viên của CMCInfosec và nhân viên của BKAV tranh cãi nhau về các biến thể của mẫu "GoogleCrashHandle", người của CMC thì nói nó đúng là mẫu đã thực hiện DDoS vào vietnamnet.vn , còn người của BKAV lúc đó lại phủ nhận điều này, trong khi các thành viên của diễn đàn đó phải yêu cầu nhân viên của CMCInfoSec đưa ra mẫu, rùi bằng chứng... thì họ mới tin... Tôi nghĩ rằng lúc đó CMC có mãu và phân tích, chứ chưa có đủ yếu tố kĩ thuật để khẳng định 100% rằng đó chính là mẫu đã tấn công vào vietnamnet.vn.

Xin lỗi các thành viên của diễn đàn một lần nữa nha.

Cảm ơn! 


Việc nghĩ của bạn là sai rồi, CMC InfoSec hoàn toàn có đủ chứng cứ và phân tích kỹ thuật cụ thể.
Đồng thời, diễn đàn VirusVN không là gì để tôi phải gửi một mẫu virus lên cả smilie , tôi cũng không có trách nhiệm cũng như quyền để leak mẫu virus đi lung tung như một kẻ vô trách nhiệm.
Người nào không có đủ thông tin, muốn xin xỏ mà còn xin xỏ kiểu ông trời thì tôi mặc kệ đấy.
Việc này tôi đã ghi rõ ở diễn đàn VirusVN nhưng hình như có một số người vẫn cố tình không chịu đọc hiểu smilie .
Kiểm tra các file bạn nghi ngờ có virus:
http://goo.gl/m3Fb6C
http://goo.gl/EqaZt
http://goo.gl/gEF8e
Nhận mẫu virus qua FB: http://goo.gl/70Xo23
HVA Malware Response Team: kiemtravirus@gmail.com
Trợ giúp diệt virus: http://goo.gl/2bqxY
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 11:36:07 (+0700) | #891 | 246660
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

s3ll wrote:
@Conmale và TMDTHBC : Có vẻ sở thích “quy kết” nhỉ. Nào là “nhét chữ vô miệng” hay là “ngụy biện”, “quy chụp”… gì gì đó nữa ?

Conmale wrote:
Đoạn bồ quote ở trên từ bài của TQN chẳng có chỗ nào nói là TQN khẳng định trên tầm anonymost và lulzec hết. Trên diễn đàn này TQN cũng chưa hề "khẳng định" mình trên tầm ai hết (ngoài chuyện trên tầm stl). Đừng chơi trò nhét chữ vô miệng người khác một cách hồ đồ như vậy. Nhét chữ vô miệng người khác rồi tự kết luận xứng hay không xứng chính là trò nguỵ biện.  

- Rõ ràng, ai cũng hiểu được nếu không có dẫn chứng trên đó thì có thể tôi không cho vào… Vì sự thật đúng là như vậy đó, tôi chả mất công sức và thời gian đâu để dò tìm lại từng bài post của TQN làm gì cả, điều này TQN là người hiểu rõ nhất… dân làm việc trong lĩnh vực IT Việt Nam chạy đua theo cái “ngọn” của ngành công nghệ mà, phải không ??? Trên thế giới phát triển ra sản phầm phần cứng dựa trên khoa học cơ bản rồi, để rồi dân ta đua nhau cày cày phát triển ứng dụng trên đó !? Lulec thì tôi không biết thành viên, tuy nhiên tôi dám so sánh Anonymoust và “TQN - ở diễn đàn hva này” thì tôi phải dám chắc trình độ của họ hơn, và tôi cũng biết thành viên của họ có người đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu đa lõi trong sản phẩm ở Intel, Micro… Trans. Chứ không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu bộ vi xử lý, coding,… trong lĩnh vực RCE thậm chí lớn hơn nữa là “RE” vậy. Đó là lý do tôi đánh giá cao anonymoust hơn đó anh Conmale à !
 

Thảy ra bằng chứng đi bồ. Nói khơi khơi mà không có bằng chứng thì chẳng có giá trị nào hết. Chỗ nào TQN "khẳng định" rằng cậu ấy "trên tầm" ai? Đưa ra đi, đừng nói chuyện "chả mất công sức", nếu không, bồ dính vô chỗ mạ li thành viên vô căn cứ đó.

Từ chỗ chụp mũ TQN, bồ nhảy tới chỗ đôi chối chuyện ai làm cái gì trong lĩnh vực gì rồi đánh giá ai hơn ai thì cũng vô ích và hoàn toàn lạc đề. Đừng có chụp cho TQN cái mũ khinh người hoặc tự cao để hạ thấp TQN (ngang tầm với stl) vì chiêu này cũ kỹ quá rồi. Miễn giùm cho.

s3ll wrote:

Conmale wrote:
Bồ còn có trò nguỵ biện khác là thay mặt "người ta" để "oẹ". Bồ muốn "oẹ" thì bồ cứ việc nhưng đừng "oẹ" giùm người khác. Cái trò tự đại diện đám đông là cái trò ăn vô trong máu rồi phải không? Từ khi bồ đăng ký nick trên HVA này, bồ đã viết những gì? Zero! Bồ đã dùng được một tí kỹ thuật nào để phản bác? Zero! Vậy bồ lấy tư cách gì để "oẹ"?
Nếu bồ cho rằng việc tấn công HVA là "do sở thích" thì việc tấn công vietnamnet là do đâu? Thật khôi hài khi thấy một đám người bỏ hàng đồng tiền bạc, thời gian, nhân lực ra để chơi trò "do sở thích" và cả một đất nước có cả mấy trăm đầu báo cũng im như thóc.
Nếu bồ cho rằng việc tấn công HVA là "do sở thích" thì việc tấn công vietnamnet là do đâu? Thật khôi hài khi thấy một đám người bỏ hàng đồng tiền bạc, thời gian, nhân lực ra để chơi trò "do sở thích" và cả một đất nước có cả mấy trăm đầu báo cũng im như thóc.
Hôm qua tớ nhận được mail từ dịch vụ hosting bên Đức. Họ cho biết họ sẽ hỗ trợ chống DDoS miễn phí cho server của HVA và sẽ làm việc trực tiếp với những nhà chức trách để dẹp bỏ nguồn DDoS này. Tớ chỉ phì cười một mình và gởi mail cám ơn họ. Nghĩ lại thì thấy chua chát. Ngay cả một đám hosting thương mại còn phản ứng vì một khách hàng bé nhỏ như HVA vậy mà bao nhiêu cơ quan ngôn luận, bao nhiêu cơ quan hữu trách của một quốc gia thì....tịt. Đúng là "tự do và văn minh" đến độ ai muốn làm "do sở thích" thì làm.  

- Tôi nói “ọe” giùm người khác bao giờ vậy admin “Conmale” ??? Mà đằng ấy muốn tôi đưa ra kĩ thuật để “phản bác” cái gì cơ chứ ??? Bên trên tôi có nói nguyên văn như sau “Tôi thấy nên đổi tên luồng bài này thành "Phân tích kĩ thuật vài trận DDoS HVA vừa qua." thì hợp lý hơn, chứ nếu để là "Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua." thì ít nhiều cũng có phân tích, bóc tách vì sao họ tấn công hvaonline !? Do sở thích chăng ? Rõ ràng là ai cũng biết mà” . Tôi còn sử dụng dấu “chấm hỏi” kìa… Những bạn nào đọc bài viết đó của tôi cũng có thể hiểu được ý tôi suy nghĩ rằng “họ không phải là do sở thích mà làm”, nên bồ Conmale đừng có dựa vào cái cụm từ đó để mà suy diễn ra này nọ nha. Một con người mà “chi li”, để ý đến từng câu, từng chữ của người khác mà lại có thể đánh giá như vậy sao ??? Thật khiến cho người ta buồn cười quá mà.
 

Nếu vậy, bồ là "người ta" hả?

Tôi nói bồ nên phân tích kỹ thuật có nghĩa là bồ nên dùng kiến thức kỹ thuật để sửa lưng TQN thay vì chụp cái mũ vô cớ cho TQN rồi trây trúa ra. Nếu bồ không có khả năng kỹ thuật hay bồ muốn chơi trò úp úp mở mở thì xin miễn cho. Bồ dùng dấu chấm hỏi để rồi bồ phang thêm 1 câu "rõ ràng là ai cũng biết mà" thì hỏi để làm chi? Đây là trò tròng tréo câu chữ, nguỵ biện ý tứ chớ chẳng có thiện ý gì trong này hết.

s3ll wrote:

Conmale wrote:
Nếu TQN phân tích và phê bình sai thì hãy dùng kỹ thuật mà chỉnh TQN một mẻ. Đừng có chuyển hệ sang chỗ phê bình TQN vì TQN phê bình những lỗi quá sơ đẳng của stl. Đúng ra là phải cám ơn TQN vì chính những phê bình ấy chính là "vẽ đường cho hưu chạy" mà sao còn trách TQN? TQN phân tích thì quá nhiều rồi, bồ thấy chưa đủ hay sao mà còn đòi "cứ phân tích đi"? Trong suốt chủ đề này và một số chủ đề khác, TQN đã phân tích và có đủ thẩm quyền để chửi. Không những chửi những thứ buồn cười, những tiểu xảo ngớ ngẩn mà còn chửi những trò đồi bại của những sản phẩm mà stl tạo ra.  

- Không “vẽ đường cho hươu chạy” thì làm sao có yếu tố kĩ thuật để mạt sát, chửi bới… tùm lum trong diễn đàn vậy. Chưa xét về yếu tố mục đích của họ là gì , chỉ xét về mặt kĩ thuật thôi đi… cho dù có là người đi trước, hay giỏi hơn người ta mấy mươi lần đi chăng nữa. Tôi đâu có phản đối việc TQN đã từng đưa ra 2 chủ đề phân tích kĩ thuật VX của STL, phải không ??? Nhưng dựa vào đó để mà đánh giá các vấn đề khác… không phải là khiến cho người ta muốn “ọe” hay sao ???
 

Hì hì.... ý bồ là cứ việc vẽ đường cho stl chạy nhưng đừng chửi stl, nếu không, bồ sẽ thay mặt stl để vô đây mà phản ứng? smilie . Bồ ranh nhưng chưa.... ma đủ để dùng cái vỏ che chắn cho mình đâu bồ à. Giấu đầu lòi đuôi rồi.

PS: dạo này thương hiệu stl bị chửi quá nên dẹp quách nó rồi. Chuẩn bị tiếp thị nhãn hiệu khác phải không nào? smilie . Mấy bạn stl cứ nghĩ mình vẫn còn "bí ẩn" như ngày nào. Cái mặt nạ đã rớt lả tả xuống đất nên vội vàng chụp cái mặt nạ khác lên.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 12:35:45 (+0700) | #892 | 246663
trycatch
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/12/2010 20:00:36
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
Bạn s3ll giỏi quá, kinh doanh đồ trang sức mà ngâm cứu thông tin trên các diễn đàn về virus kỹ quá. Xem ra bạn và anh TQN(trading vàng, smilie) cùng nghề rồi, chỉ khác sàn giao dịch thôi. Bạn s3ll nên tập trung chuyên môn kinh doanh đồ trang sức thì hay hơn là bạn 'nhét chữ vào mồm' người khác.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 13:25:39 (+0700) | #893 | 246668
cadaochoem
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/08/2008 11:25:45
Messages: 57
Offline
[Profile] [PM]
theo em thì anh conmale không nên tranh luận nữa, mất thời gian quý báu, cả diễn đàn này đều hiểu tính anh conmale, và cả TQN cũng như nhiều thành viên gạo cội khác nữa.
Cứ tập trung vào kỹ thuật, topic này không nên loãng đi vì những reply của s3ll hay là sell
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 13:36:08 (+0700) | #894 | 246669
lequi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/04/2007 18:13:32
Messages: 77
Offline
[Profile] [PM]
Thiệt dở hơi, không biết bạn s3ll gì gì đó có bức xúc cho ai đó không.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 14:42:08 (+0700) | #895 | 246672
TMDTHBC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2011 04:43:07
Messages: 37
Offline
[Profile] [PM] [Email]
 
- Tôi kinh doanh đồ trang sức, .. vả lại cũng không phải là người chuyên đi “nói nhăng, nói cuội” hay là “trầm cảm” như đằng ấy suy diễn đâu nha. Bị trầm cảm thì đâu có đi tụ tập, nói chuyện trên trời dưới biển với anh em, bạn bè tôi được… bị Trầm cảm thì đâu có cái cảm giác NÓNG QUÁ … như vậy được… phải không TMDTHBC ??? Tôi “phủ nhận việc làm của người khác” chỗ nào vậy bạn TMDTHBC ??? .. thế nên không dám để bạn TMDTHBC phải mất công “RE” đâu, “RCE” thì đủ rồi, trong quá trình tìm hiểu IT cũng có viết mấy code phần mềm làm việc cá nhân, nếu bạn TMDTHBC có nhã hứng thì tôi gửi cho bạn RCE để mà hiểu tôi hơn cũng được. Tôi “xin lỗi” vì bài viết này của tôi bị lạc đề, nó đang trong một luồng bài “phân tích” ??? bạn TMDTHBC hiểu không ??? 

@ s3ll: smilie mình chỉ là 1 anh lính quèn trong quân chủng radar tên lửa trực thuộc quân khu thôi. Cũng chưa đủ trình độ RCE như các member HVA nhưng việc họ làm --> HVA và các member trong diễn đàng khiến lính quèn chúng tôi cảm mến. Về IT thì mình không rành lắm nhưng nếu bạn có nhã ý thì cứ up lên rồi mình sẽ tranh thủ thời gian để học thêm ... ( smilie mỗi ngày mình track radar đến 10 h lận, nên "RCE" chắc hơi lâu mong s3ll thông cảm nhé.
Mình thì không suy diễn tí nào cả "lính mà": 'tìm-thấy-track-toạ độ-tốc độ' ---> missile "lên ngay". bạn hiểu không? Mình ủng hộ HVA làm vì tình yêu IT, vì ... "mình không cần phải nói". Giọng điệu của bạn cứ như là 1 anh chàng stl hay 1 thằng "... khựa" nào đó bực bội nên nói cho nguôi ngoai nên mình mới có ý kiến. Bạn hiểu chưa s3ll.

@member HVA mình theo diễn đàn này để có thêm kiến thức & ứng dụng thêm thôi. Mong mọi người thông cảm. Còn việc đá mấy "khựa" ok mình ủng hộ hai tay hai chân, nếu cần thì ... cả đại đội mình sẽ đến. (hihi lúc này 1 ngày trực đến 10h nên oải quá)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 15:19:49 (+0700) | #896 | 246673
rang0
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/07/2011 10:55:47
Messages: 19
Offline
[Profile] [PM]

s3ll wrote:

- Không “vẽ đường cho hươu chạy” thì làm sao có yếu tố kĩ thuật để mạt sát, chửi bới… tùm lum trong diễn đàn vậy. Chưa xét về yếu tố mục đích của họ là gì , chỉ xét về mặt kĩ thuật thôi đi… cho dù có là người đi trước, hay giỏi hơn người ta mấy mươi lần đi chăng nữa. Tôi đâu có phản đối việc TQN đã từng đưa ra 2 chủ đề phân tích kĩ thuật VX của STL, phải không ??? Nhưng dựa vào đó để mà đánh giá các vấn đề khác… không phải là khiến cho người ta muốn “ọe” hay sao ???
 


Miệng bác là cái gì của người ta mà lại đi "oẹ" hộ thế. Tởm quá đê. Mà ở trên thanh minh kêu không làm, dưới lại làm ngay được, thiệt là bái phục.

Btw, đúng là anh TQN có nhắc tới Anonymous và Lulzsec nhưng ý của anh TQN không phải là ảnh trên tài họ. Làm sao lại đi so sánh một cá nhân với một tập thể được nhỉ ?. Mà cậu s3ll cứ làm như tất cả mem của Anonymous đều làm cho Intel với Micro ..., ai cũng là cá nhân kiệt suất không bằng. Vài anh em ở HVA đây, một số cũng tài năng và kiến thức có lẽ cũng phải hơn trăm thằng trong Anonymous hay Lulz smilie)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 15:24:23 (+0700) | #897 | 246674
ga_cum06
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/05/2008 19:01:15
Messages: 29
Offline
[Profile] [PM]
đọc thấy buồn cười : bạn sell này mới có 3 bài post trên hva mới đăng kí ngày 10/08/2011 vậy mà vào topic này để phát ngôn với ngụ ý gây diễn biến hoà bình trong mem hva chăng?

Chắc bạn biết câu "Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" chứ ?

cách bạn đặt nick làm cho m thấy có vẻ bạn thuộc thế hệ 9x. cũng có đủ các tính cách bồng bột cay cú của STL? bạn là ai, bạn như thế nào, bạn đã truy cập vào hva bao nhiêu lần từ ip đó chắc admin biết dễ dàng thôi mà. Nếu bạn là ng dùng bt thì chắc ip của bạn chả mấy khi thay đổi đâu nhỉ.nhiều cái sẽ đc tìm ra thôi!
mà m thấy bạn so sánh cũng thể hiện độ nguy hiểm của bạn : TQN và a ni mao hay lulsecz,. mang 2 khái niệm về 2 kiểu người khác nhau để so sánh với nhau quả là buồn cười smilie)1 bên là 1 nhóm (có lẽ bạn ko nguy hiểm đến mức độ ko biết điều này) 1 bên là 1 người. 1 bên là hacker làm điều k hay , 1 bên là người RCE để bảo vệ lẽ phải.và thêm 1 điều này nữa nhé : dù cho lulsecz hay a ni mao hay ai đi chăng nữa vào hva cũng k được sự tôn trọng của đa phần các mem = TQN đâu....đọc xong rồi tự hiểu về độ nguy hiểm của mình nhé smilie
...Ước mơ xây trường học cho trẻ em nghèo Việt Nam
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 15:49:31 (+0700) | #898 | 246675
[Avatar]
GhoZt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/11/2008 12:04:55
Messages: 36
Location: |~~~Fantasy~~~|
Offline
[Profile] [PM]

s3ll wrote:

- Tôi kinh doanh đồ trang sức, .. vả lại cũng không phải là người chuyên đi “nói nhăng, nói cuội” hay là “trầm cảm” như đằng ấy suy diễn đâu nha. Bị trầm cảm thì đâu có đi tụ tập, nói chuyện trên trời dưới biển với anh em, bạn bè tôi được… bị Trầm cảm thì đâu có cái cảm giác NÓNG QUÁ … như vậy được… phải không TMDTHBC ??? Tôi “phủ nhận việc làm của người khác” chỗ nào vậy bạn TMDTHBC ??? .. thế nên không dám để bạn TMDTHBC phải mất công “RE” đâu, “RCE” thì đủ rồi, trong quá trình tìm hiểu IT cũng có viết mấy code phần mềm làm việc cá nhân, nếu bạn TMDTHBC có nhã hứng thì tôi gửi cho bạn RCE để mà hiểu tôi hơn cũng được. Tôi “xin lỗi” vì bài viết này của tôi bị lạc đề, nó đang trong một luồng bài “phân tích” ??? bạn TMDTHBC hiểu không ??? Cái quái j đây nhỉ ?!! Sao nó viết j đọc ko hiểu !!! Tự biên tự diễn hay sao thế ta ??
void main()
{
while ( you_live)
{
if (you_failed) try_again();
else if ( you_won) find_new_challenge();
}
system("DEATH");
return HELL;
}
"
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 16:07:50 (+0700) | #899 | 246679
TMDTHBC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2011 04:43:07
Messages: 37
Offline
[Profile] [PM] [Email]

s3ll wrote:

- Tôi kinh doanh đồ trang sức, .. vả lại cũng không phải là người chuyên đi “nói nhăng, nói cuội” hay là “trầm cảm” như đằng ấy suy diễn đâu nha. Bị trầm cảm thì đâu có đi tụ tập, nói chuyện trên trời dưới biển với anh em, bạn bè tôi được… bị Trầm cảm thì đâu có cái cảm giác NÓNG QUÁ … như vậy được… phải không TMDTHBC ??? Tôi “phủ nhận việc làm của người khác” chỗ nào vậy bạn TMDTHBC ??? .. thế nên không dám để bạn TMDTHBC phải mất công “RE” đâu, “RCE” thì đủ rồi, trong quá trình tìm hiểu IT cũng có viết mấy code phần mềm làm việc cá nhân, nếu bạn TMDTHBC có nhã hứng thì tôi gửi cho bạn RCE để mà hiểu tôi hơn cũng được. Tôi “xin lỗi” vì bài viết này của tôi bị lạc đề, nó đang trong một luồng bài “phân tích” ??? bạn TMDTHBC hiểu không ??? Cái quái j đây nhỉ ?!! Sao nó viết j đọc ko hiểu !!! Tự biên tự diễn hay sao thế ta ?? 

uhm post sai bạn ơi, sorry nhé. Của bạn s3ll đó mà

Be noted: Tôi đã sửa lai cho đúng. Đoạn viết trên là của s3ll, chứ không phải là của TMDTHBC. Ở bài viết kế trên đây, khi "quote" bạn GhoZt đã sơ ý.- (PXMMRF)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 08/09/2011 16:11:52 (+0700) | #900 | 246680
[Avatar]
stylish_man
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/10/2007 11:05:48
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]
Chà tự nhiên lại có 1 chú bò lạc ở đây

@bò lạc (sori nếu bạn không thích):Theo mình thấy trước hết bạn cần xem xét lại cách ăn nói và dùng ngôn ngữ của mình. Bởi với cách tranh luận hiện tài thì bạn đã không được welcome ở đây rồi (chưa nói đến chuyện tranh luận về cái gì).
Về đoạn bạn phản bác TQN thì mình không đồng ý. Về mặt kỹ thuật, cá nhân mình rất khâm phục a TQN và một vài thành viên của HVA ( về a TQN có 1 điểm em còn thắc mắc chưa có thời gian để check nên ko post ở đây). Những việc a TQN làm là hoàn toàn đúng đắn, RCE code để phổ biến cách phòng tránh virus cho mọi người, trong quá trình RCE có bình luận (chửi) cũng là chuyện bình thường,riêng vụ mất pass cũng đủ sôi gan rồi phải ko a TQN rồi đến vấn nạn DDoS nữa.
Còn việc bạn bảo chuyển đề tài mình thấy cũng "nhảm" (nói nhỏ: Nếu muốn tranh luận về từng câu chữ hay nói triết lý thì phải nói rằng bạn càng vào nhầm chỗ rồi.)
Chỉ trừ 1 chỗ bạn nói đúng (mà mọi người lại bảo bạn sai).Bạn nói không có thời gian check thì thôi để mình tìm hộ vậy. Đoạn này ở trang 6 (anh TQN có edit lại nhưng trong đoạn quote của template vẫn còn. Nên mình quote cả lên đây.

template wrote:

TQN wrote:
slt tới bây giờ chưa lòi rà một con "con mèo què" nào cho Linux, Unix.
Đúng không mấy anh stl, sự thật mất lòng nhé. Tối nay em sương sương vài ba chai rồi, ngứa mồm lên chữi mấy anh chơi. Mấy anh tức không ? Làm gì được em ?
À mà sao mấy anh sao không dùn 1 tool hide IP, cho 1 thằng đăng ký HVA này, lên đây, tự xưng tao là stl nè, đối chất công bằng với anh em HVA ha ? Đã fake IP rồi thì thánh cũng tìm không ra mà !
Tới bây giờ, em cũng rất muốn chat với 1 thành viên trong team mấy anh. Nick YM của em mấy anh thừa biết mà ha !
Sau này, đừng đánh giá ai thấp, nữa mùa nữa nhé, mấy anh stl ! Thật sự, khi mấy anh nói với Hà Vy Thoại là em là thằng RCE nữa mùa, em sôi gan lắm. Mấy anh nên biết là tới bây giờ, em chỉ dùng 40% công lực của em để dò theo mấy anh thôi. Chỉ cần em ngồi lỳ máy 2 tháng trời, bất chấp tất cả, em sẽ mò tới tận ổ mấy anh !
Đố mấy anh: nhiều vụ em đã hack, đã quậy tới giờ, FBI vẫn tìm không ra ! Đố mấy anh là những vụ gì ? Anonymous, Lucifer là trò trẻ con với em ! 


Nếu có nhà tài trợ nào đó cho anh TQN 2 tháng lương để cơm gạo áo tiền thì hay biết mấy nhĩ.
Anh RE có nửa mùa hay không, có anh em Cviet, hva... này biết. Ở Việt Nam này cao thủ nhiều hay ko, giỏi đến mức nào thì tôi không biết. Nhưng với tôi, hiện nay anh đang là số 1 của làng CNTT VN Nếu anh TQN có nói thế thì mình cũng không bình luận vì ko có điều kiện để check..hic.

BTW, chúc HVA luôn vững tay chèo trong cơn sóng gió.

Rgrds,
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|