banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua.  XML
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 08:20:25 (+0700) | #931 | 246889
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

mylove14129 wrote:
@all : vấn đề liên quan đến chính trị bao giờ cũng phức tạp. Những thứ chúng ta nhìn thấy, tưởng rõ ràng rồi nhưng thực tế có khi lại không phải như vậy. Tôi thích anh A không có nghĩa là tôi không dò xét anh ấy, tôi ghét anh B không có nghĩa là tôi lúc nào cũng phải tỏ ra thù ghét B. Còn rất nhiều vấn đề (kinh tế , chính trị,...) mà tôi còn phải phụ thuộc cả vào A và B.
Nên : mọi thứ chỉ là phỏng đoán, phân tích kỹ thuật sẽ khó mà tìm ra được đích danh cá nhân hoặc tổ chức nào đứng sau stl. Trên hva hiện tại đang có ít nhất 2 luồng quan điểm về việc stl là ai ?, ai là tc đứng sau stl? Ai cũng có lý lẽ để tin tưởng vào quan điểm của mình.
Theo mình nên tập trung vào những vấn đề kỹ thuật nhiều hơn và "hạn chế" bàn luận về vấn đề khác vì mọi thứ đều chưa rõ ràng
@kutruoi : mình không phải là người BKIS. Chỉ là một người thích tìm hiểu về CNTT không hơn không kém smilie  


Nếu mọi thứ đã rõ ràng thì còn gì để mà bàn? smilie .

"Bàn" ở đây là thảo luận và nêu ra ý kiến cá nhân để đưa vấn đề đến một điểm nào đó. Nếu sự thể đã rõ thì chỉ còn là chuyện tán kháo (theo kiểu tán sau khi đọc báo) vậy thôi.

Kỹ thuật luôn luôn nằm trong mọi khía cạnh của đời sống, kể cả chính trị, văn hoá, văn chương, ngôn ngữ, kỹ thuật.... Bản thân chính trị không có gì xấu hoặc sai hoặc "nhạy cảm" mà chỉ có chính người đối diện nó có cảm nhận như vậy. Thật ra, chính trị là một môn (một ngành khoa học) và chính trị chẳng phải là thứ "bẩn thỉu" hay "nhạy cảm" hay "phức tạp" như nhiều người cảm nhận. "Sạch" hay "bẩn", "thật" hay "giả", "tốt" hay "xấu" là do cảm nhận và cách nhìn của từng cá nhân. Nếu "chính trị" được dùng như một thứ công cụ để làm những việc tốt thì nó tốt, thật thì nó thật, dối thì nó dối, bẩn thì nó bẩn. Trong đời sống bình thường, ngay cả câu nói "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" cũng là một dạng "chính trị" rồi. Hành động "lựa lời" này hàm chứa sự thật hay giả dối là do người nói ra nó và do người nghe được nó. Tính chất của hành động "lựa lời" vẫn là chính trị.

Nói về khía cạnh "chính trị" trong vấn đề HVA (và những trang web khác) bị tấn công, "chính trị" là cốt lõi cũng như là động lực cho việc tấn công. Nói khác hơn, nếu không có động lực thì tình trạng này đã không xảy ra và nếu chỉ xét mỗi khía cạnh "kỹ thuật" thì chỉ mới có xét đến phương tiện thực thi động lực (hiện tượng) chớ chưa hề đụng tới khía cạnh động lực (bản chất). Muốn đi đến tận cùng của vấn đề thì nên đi đến bản chất của nó thay vì tránh né vì lý do "nhạy cảm" nào đó, đặc biệt đối với những người làm việc có liên quan đến khoa học.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 13:23:29 (+0700) | #932 | 246921
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

mylove14129 wrote:
@all : vấn đề liên quan đến chính trị bao giờ cũng phức tạp. Những thứ chúng ta nhìn thấy, tưởng rõ ràng rồi nhưng thực tế có khi lại không phải như vậy. Tôi thích anh A không có nghĩa là tôi không dò xét anh ấy, tôi ghét anh B không có nghĩa là tôi lúc nào cũng phải tỏ ra thù ghét B. Còn rất nhiều vấn đề (kinh tế , chính trị,...) mà tôi còn phải phụ thuộc cả vào A và B.
Nên : mọi thứ chỉ là phỏng đoán, phân tích kỹ thuật sẽ khó mà tìm ra được đích danh cá nhân hoặc tổ chức nào đứng sau stl. Trên hva hiện tại đang có ít nhất 2 luồng quan điểm về việc stl là ai ?, ai là tc đứng sau stl? Ai cũng có lý lẽ để tin tưởng vào quan điểm của mình.
Theo mình nên tập trung vào những vấn đề kỹ thuật nhiều hơn và "hạn chế" bàn luận về vấn đề khác vì mọi thứ đều chưa rõ ràng
@kutruoi : mình không phải là người BKIS. Chỉ là một người thích tìm hiểu về CNTT không hơn không kém smilie  


Nếu mọi thứ đã rõ ràng thì còn gì để mà bàn? smilie .

"Bàn" ở đây là thảo luận và nêu ra ý kiến cá nhân để đưa vấn đề đến một điểm nào đó. Nếu sự thể đã rõ thì chỉ còn là chuyện tán kháo (theo kiểu tán sau khi đọc báo) vậy thôi.

Kỹ thuật luôn luôn nằm trong mọi khía cạnh của đời sống, kể cả chính trị, văn hoá, văn chương, ngôn ngữ, kỹ thuật.... Bản thân chính trị không có gì xấu hoặc sai hoặc "nhạy cảm" mà chỉ có chính người đối diện nó có cảm nhận như vậy. Thật ra, chính trị là một môn (một ngành khoa học) và chính trị chẳng phải là thứ "bẩn thỉu" hay "nhạy cảm" hay "phức tạp" như nhiều người cảm nhận. "Sạch" hay "bẩn", "thật" hay "giả", "tốt" hay "xấu" là do cảm nhận và cách nhìn của từng cá nhân. Nếu "chính trị" được dùng như một thứ công cụ để làm những việc tốt thì nó tốt, thật thì nó thật, dối thì nó dối, bẩn thì nó bẩn. Trong đời sống bình thường, ngay cả câu nói "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" cũng là một dạng "chính trị" rồi. Hành động "lựa lời" này hàm chứa sự thật hay giả dối là do người nói ra nó và do người nghe được nó. Tính chất của hành động "lựa lời" vẫn là chính trị.

Nói về khía cạnh "chính trị" trong vấn đề HVA (và những trang web khác) bị tấn công, "chính trị" là cốt lõi cũng như là động lực cho việc tấn công. Nói khác hơn, nếu không có động lực thì tình trạng này đã không xảy ra và nếu chỉ xét mỗi khía cạnh "kỹ thuật" thì chỉ mới có xét đến phương tiện thực thi động lực (hiện tượng) chớ chưa hề đụng tới khía cạnh động lực (bản chất). Muốn đi đến tận cùng của vấn đề thì nên đi đến bản chất của nó thay vì tránh né vì lý do "nhạy cảm" nào đó, đặc biệt đối với những người làm việc có liên quan đến khoa học. 


@conmale : em hoàn toàn có chung quan điểm với anh về vấn đề này; và hoàn toàn bị anh thuyết phục bởi tính rõ ràng, mạch lạc của vấn đề, và tính cụ thể không lập lờ về quan điểm trong ý kiến anh vừa đưa ra trên đây. nhiều người vì điều này điều khác hoặc vì khả năng của chính họ. họ chỉ mãi sống như một điều gì đó không rõ ràng. trong làm ăn kinh doanh họ có khái niệm " grey business ", trong kỹ thuật họ có " đi tắt đón đầu, nắm bắt công nghệ ", trong thế giới hacker họ có "mũ nâu ",trong chính trị họ có " phát triển kinh tế thị trường THEO đường lối xã hội chủ nghĩa ", trong quan điểm tôn giáo họ " vô thần NHƯNG vái lạy gốc đa, gốc đề, xem bói, hoá vàng buôn thần bán thánh, gọi vong, nói chuyện với người cõi âm, tìm hài cốt liệt sỹ " lợn" ( vì toàn tìm ra xương động vật thôi mà " . ...chết thật ! một xã hội hư vô và lập lờ. nơi mà con người chẳng biết họ là chính ai . smilie & smiliesmiliemời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 18:55:08 (+0700) | #933 | 246942
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]
Trong trao đổi kỹ thuật IT và qua đó dự đoán danh tính và đông cơ của những kẻ can dư vào các hành vị phạm tội (như STL) ta cần bình tĩnh, khách quan và tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Như thế mới vui, thích thú và bổ ích.

Riêng bạn kutruoi, tôi có ý kiến như sau:
Chúng ta không nên có thái độ cưc đoan, chẳng bàn về kỹ thuật gì, chỉ chăm chăm tìm cơ hôi để nói xấu nhà nước, chế độ.
Tôi không bênh chế độ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Không nên lợi dụng một kẽ hở nào đó để nói ra các bực tức vô cớ của mình.

Thí dụ : Bạn viết "Đi tắt đón đầu, đón bắt công nghệ" (câu này bạn viết ẩu, không hết ý, phải viết rõ là công nghệ gì chứ?) hoàn toàn không phải là chuyện sai. Nước Nhật cũng đã làm như vậy sau chiến tranh thế giới thứ hai, nên họ mới đuổi kịp Mỹ. Về công nghệ, theo tôi, hiện nay họ vẫn đứng ở mức tiên tiến, chỉ kém Mỹ ở một vài lĩnh vưc. TQ chưa thể so sánh với họ được. Vấn đề chỉ là đi tắt đón đầu nắm bắt công nghệ cao, tiên tiến theo cách nào cho đúng mà thôi.

Thứ hai là tại sao bạn lại có thể viết câu này: "tìm hài cốt liệt sỹ " lợn" ( vì toàn tìm ra xương động vật thôi mà " . ...chết thật ! một xã hội hư vô và lập lờ. nơi mà con người chẳng biết họ là chính ai."
Bạn đang sống ở VN hay ở Mỹ?. Sau chiến tranh, có rất nhiều cựu chiến binh VN, bỏ ra rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức của mình ra để tìm hài cốt đồng đội. Với họ "Nghĩa tử là nghĩa tận". Họ muốn tìm lai những vết tích còn lai của những người đã cùng mình chiến đấu, cùng vui buồn có nhau, cùng chia nắm cơm nguôi trước giờ khai chiến, đắp chung một tấm chăn rách. Họ làm như vậy không vì một chế độ, một lý tưởng cao xa nào cả, cũng không làm để lâp công, thăng chức, vì họ đã về hưu, giải ngũ từ lâu rồi. Họ làm vì tình người, vì một tình cảm thiêng liêng giữa những người luôn phải đối mặt với cái chết, cái mất mát xé lòng. Vì vậy nói những người ấy chỉ đi tìm xương lợn chứ không phải là hài cốt của đồng đôi chẳng những là đã thoá mạ họ một cách tàn ác và ngu suẩn, mà còn thiếu hẳn đi một tấm lòng của con người nhân hậu.

Việt nam cũng tham gia tìm hài cốt của lính Mỹ chết trong chiến tranh. Tôi nghĩ đó là việc cần thiết và nhân đạo. Hài cốt của lính Mỹ cũng cần được trân trong như hài cốt của bộ đội VN. Vì bản tính của người Việt là "Nghĩa tử là nghĩa tận".


The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 19:25:54 (+0700) | #934 | 246946
[Avatar]
maclaren
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/03/2008 11:54:35
Messages: 85
Location: Viet Nam
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
2 hôm nay tập trung đọc cho hết topic này !. theo tôi hiểu
Gần như những ai quan tâm đến chủ đề này chắc cũng nắm được bao nhiêu % về STL rồi. Bản thân mọi người đều đã hiểu. Nhưng ai sẽ là người giám chỉ đích danh họ ra ?.
Ko Biet Thi Dua Cot Ma Nghe.... Cu le te nguoi ta dam cho vo mom !
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 20:20:30 (+0700) | #935 | 246949
[Avatar]
Sherlockok
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/06/2006 21:01:31
Messages: 17
Offline
[Profile] [PM]

kutruoi wrote:

@conmale : em hoàn toàn có chung quan điểm với anh về vấn đề này; và hoàn toàn bị anh thuyết phục bởi tính rõ ràng, mạch lạc của vấn đề, và tính cụ thể không lập lờ về quan điểm trong ý kiến anh vừa đưa ra trên đây. nhiều người vì điều này điều khác hoặc vì khả năng của chính họ. họ chỉ mãi sống như một điều gì đó không rõ ràng. trong làm ăn kinh doanh họ có khái niệm " grey business ", trong kỹ thuật họ có " đi tắt đón đầu, nắm bắt công nghệ ", trong thế giới hacker họ có "mũ nâu ",trong chính trị họ có " phát triển kinh tế thị trường THEO đường lối xã hội chủ nghĩa ", trong quan điểm tôn giáo họ " vô thần NHƯNG vái lạy gốc đa, gốc đề, xem bói, hoá vàng buôn thần bán thánh, gọi vong, nói chuyện với người cõi âm, tìm hài cốt liệt sỹ " lợn" ( vì toàn tìm ra xương động vật thôi mà " . ...chết thật ! một xã hội hư vô và lập lờ. nơi mà con người chẳng biết họ là chính ai . smilie & smiliesmilie
 

Mình nghĩ kutruoi đã viết ẩu câu mình tô đỏ ở trên. Đáng lẽ viết : gọi vong, nói chuyện với cõi âm ĐỂ tìm hài cốt liệt sĩ thì kutruoi lại viết đánh dấu phẩy dẫn đến hiểu lầm.
Qua những phân tích, chứng cớ anh Conmale nêu ra mình cũng tin STL không có liên quan đến nước ngoài. Những hướng khác không có dẫn chứng, bằng chứng giá trị.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 20:27:31 (+0700) | #936 | 246951
[Avatar]
nvhbk16k53
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/11/2008 16:30:14
Messages: 18
Location: Hà Nội
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
@Kutruoi: Xin hỏi bạn có phải là người Việt Nam không? Bạn suy nghĩ "vấn đề" như thế có được coi là "rõ ràng" và "mạch lạc" chưa? Hay bản thân bạn chỉ biết nói này nói nọ, tát nước theo mưa. Và ngay cả những gì bạn nói ở trên tôi cũng chả thấy cái gì gọi là "rõ ràng" và "mạch lạc" cả, hay bạn đang nói chính mình à?
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 20:46:11 (+0700) | #937 | 246952
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]
@PXMMFX : em xin nhận lỗi với anh vụ viết ẩu. quả thật em viết ẩu và không rõ nghĩa làm mọi người đọc hoặc hiểu lầm hoặc khôg hiểu em viết gì .

a) ý em lên án và phê phán vụ " đi tắt đón đầu .v.v.v trong công nghệ " hay gì đó và liệt kê ra những ý tưởng nửa vời và khá nhập nhằng trong thực tế cuộc sống, và xã hội của nước mình như việc họ muốn nhanh chóng giầu có nhưng ưa thích grey business. họ thích làm người tốt trong tình huống này và làm người xấu trong tình huống kia trong ví dụ " mũ nâu" . họ muốn bắt STL bằng phân tích code, tracking clues rồi thế này thế kia. nhưng khi anh conmale hay ai dó đem ra bản cái " bản ngã " " bản chất của vấn đề" thì họ lại lao vào sô xổ nói này kia nọ khác ý là . không nên miên man mà phải tập trung cao vào phân tích kỹ thuật ???? đấy cũng là một thái độ ham hố hiểu biết , hoặc " chờ xem " con mồi phân tích đến đâu và thế nào một cách hồ đồ và nửa vời mà thôi.

b) em thực sự không có ý gì tới các vong hồn các liệt sỹ đã hy sinh. mà ý muốn lên án thói nhảm nhí của một số người mồm hô hoán Marxism và tay vẫn lăm lăm dâng hoa lễ cúng bái abc bờ cờ .v.v.

c) em vừa rời USA về việt nam ở rồi . các bác thông cảm nha.

mời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 20:52:41 (+0700) | #938 | 246953
xsecure
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/08/2011 20:52:06
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
trước mặt mình là kẻ thù.(trong chiến tranh)bạn cho mình là chính nghĩa cònđối diện là kẽ thù. và ngược lại họ cũng thế.
hết chiến tranh(lúc mà tôi đã hiểu được 1 phần thế nào là hoà bình).mọi người vẫn sống hoà thuận với nhau.không ai nghĩ "pa của bạn mình là địch còn pa mình là bộ đội" hoặc ngược lại.bản chất con người việt nam là đôn hậu,thích hoà bình.(thậm chí sợ chiến tranh.theo ý nghĩ riêng tớ)
@ kutruoi :

kutruoi wrote:

trong quan điểm tôn giáo họ " vô thần NHƯNG vái lạy gốc đa, gốc đề, xem bói, hoá vàng buôn thần bán thánh, gọi vong, nói chuyện với người cõi âm, tìm hài cốt liệt sỹ " lợn" ( vì toàn tìm ra xương động vật thôi mà " . ...chết thật ! một xã hội hư vô và lập lờ. nơi mà con người chẳng biết họ là chính ai . & vì
 

bạn có vơ đũa cả nắm không khi nói như vậy?hay cái youtube cho bạn ý nghĩ đó?phiến diện,thiếu thực tế.một số người bán rẽ lương tâm,bạn cũng đang bán rẽ thứ mà chúng ta ta ngồi lại với nhau,nói chuyện với nhau đó là người việt và tiếng việt.bên phải hay trái nếu đứng trước gương bạn đưa tay trái ?nhận định rõ ràng là nhận định cần có sự suy xét về ngữ và nghĩa cảnh.
ps: viết xong mới thấy đoạn này:

kutruoi wrote:

c) em vừa rời USA về việt nam ở rồi . các bác thông cảm nha.
 

bạn là người thiểu năng.ít nhất với tôi là bạn không hoặc lười suy nghĩ


[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 21:18:58 (+0700) | #939 | 246954
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]

@xsecure : he he he sorry ku xsecure nha . tớ vừa ở Mỹ về nên hơi thẳng thắn ... " bán rẽ " là thanh hó à ?? he he he . bán rẻ . viết cho nó rõ ra nào. quả thật tớ bán rẻ một vài " thứ ", nhưng chắc hẳn không phải bán rẻ điều mà chúng ta đang ngồi lại với nhau. tôi cũng thường xuyên đứng trước gương và đưa hai tay lên trời cầu khẩn cho thanh hoá nói " rỏ " giữa dấu ngã ~ và dấu (?) .

vâng tôi là người thiểu năng và trung thực còn bạn có khả năng suy nghĩ, nhưng những điều bạn nghĩ bạn làm tôi thương bạn hơn, vì nó tăm tối và u mê quá cơ ;smilie .

bạn có ý gì không khi để một người thiểu năng như tôi phải thương cảm mình như vậy ? liệu bao lâu thì dấu ngả và hõi sẽ về tới chuẫn mực đây ? smilie

mời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 21:31:30 (+0700) | #940 | 246955
[Avatar]
thuypv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/06/2008 12:25:57
Messages: 64
Offline
[Profile] [PM]
@kutruoi em nói thật cái trang http://danlambaovn.blogspot.com em vào đọc quá nhiều rồi, từ khi HVA phân tích các vụ DDos nhằm vào nó

Em đọc rất nhiều bài ở đó, em thấy chả có gì hay, hầu như bài nào em cũng đọc, để em xem nó có cái nhìn mới ko, có cái nhìn từ đa góc cạnh ko, nhưng em chả thấy, đọc hoài đâm chán, cái gì đúng cái gì sai, thì mình bít chứ, mình có phải là con nít đâu mà không cảm nhận được

Bác nói vụ tìm mộ thì bác hơi bị sai rồi đấy, có 1 vài người buôn thần bán thánh làm ăn bất chính thì ko nói, còn những người chân chính thì sao, họ cũng tìm ra được cả ngàn cái mộ, sét nghiệm ADN sao đúng vậy mặc dù vậy họ chưa vào chiến trường bao giờ, cho bác 1 khoảng đất em đố bác chỉ được chỗ nào dưới 5 mét có hài cố đấy bác chỉ đi

Trong xã hội luôn tồn tại cái trắng và cái đen, nhiều khi ta phải biết chấp nhận, và tìm ra hướng khắc phục

Em theo dõi cái chủ đề này cũng lâu, theo em nghĩ STL lại là 1 thế lực muốn lật đổ đảng cộng sản, chúng giả mạo kiểu 1 phe theo chủ nghĩa CS sau đó uýnh lung tung các trang chống đối, tạo nên sự nghi ngờ trong cộng đồng, ... cố tình bôi xấu, để tất cả mọi người đều thấy nhà nước thật là xấu xa, ...sau đó tạo bất ổn xã hội và lật đổ chế độ

Đó là suy nghĩ riêng cá nhân em, mong các bác lượng thứ
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 21:34:36 (+0700) | #941 | 246956
xsecure
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/08/2011 20:52:06
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
tôi chẵng theo bất kỳ chủ nghĩa nào ngoài chủ nghĩa cá nhân.và thậm chí là vô thần.(nhưng có đạo đức).tôi không cãi bạn về "rỏ hay rõ"và tôi cũng chãng thèm đoán bạn ở đâu mặc dù có thể."và xã hội của nước mình như việc họ muốn nhanh chóng giầu có nhưng ưa thích grey business. " bạn đã tự nói mình ở đâu.
bạn gọi mình bằng "ku" điều đó chúng tỏ bạn khá thiểu năng.(thiểu năng là mất đi 1 hoặc nhiều chức năng nào đó)
tôi đã từng nói phải hay trái vẫn là 2 mặt của 1 tờ giấy.
ps: đọc lại bài muốn chửi ghê.việt nam lắm chổ nói và viết không đúng.ví dụ : "l" và "n", "tr" và ch", "y" và "i"....
gần như tất cả các tỉnh thành đều có sai.(1 thằng người việt thiểu năng hết biết chổ nói).
kết thúc,chúng ta không nên cãi nhau mà hãy để mọi người nhận xét ai sai chổ nào và đi vào vấn đề chính thì hơn.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 21:53:57 (+0700) | #942 | 246957
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]

xsecure wrote:
tôi chẵng theo bất kỳ chủ nghĩa nào ngoài chủ nghĩa cá nhân.và thậm chí là vô thần.(nhưng có đạo đức).tôi không cãi bạn vầ "rỏ hay rõ"và tôi cũng chãng thèm đoán bạn ở đâu mặc dù có thể."và xã hội của nước mình như việc họ muốn nhanh chóng giầu có nhưng ưa thích grey business. " bạn đã tự nói mình ở đâu.
bạn gọi mình bằng "ku" điều đó chúng tỏ bạn khá thiểu năng.(thiểu năng là mất đi 1 hoặc nhiều chức năng nào đó)
tôi đã từng nói phải hay trái vẫn là 2 mặt của 1 tờ giấy. @thuypv : cảm ơn bạn đã đọc và cho nhận xét. bạn không thấy hay vì bạn không cảm nhận được cái đời trong đó. tôi cảm thấy hay vì thay vì tôi chăm chăm vào chăm lo kiếm tiền nuôi riêng thân tôi và gia đình tôi, thì tôi lại đi viết báo, viết về những điều mắt thấy tai nghe và những thở than của con người mọi miền của nước mình .v.v.
tôi vẫn tin bạn đầy đủ chức năng, và có một tâm hồn và tinh thần minh mẫn để một ngày kia bạn sẽ thấy ánh sáng của chân lý nơi bình bình : smilie

@xsecure : tặng ku bài thơ này ! ( iêu quá cơ )

tội nghiệp anh tôi, buồn mất thôi
bao năm, bao tháng đã qua rồi.
mà sao thanh hó còn nguyên giọng.
khiến thiểu năng tôi ...nuốt ứ trôi ?
+
Thiểu năng trí tuệ vẫn là tôi
xsecure đó đã mù rồi
mù đôi mắt chính, nhìn sự thật
mù cả tâm hồn , chết mất thôi ... smiliemời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 12/09/2011 21:59:46 (+0700) | #943 | 246958
[Avatar]
thuypv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/06/2008 12:25:57
Messages: 64
Offline
[Profile] [PM]
Tôi ví dụ cho bạn 1 bài viết trong đó thôi
"Bức ảnh đồng phục và bài diễn văn" đó cái bài đó, nếu bạn có cái tầm nhìn và sự hiểu biết nhất định cuộc sống là bạn có thể thấy cái thằng tác giả đúng là có vấn đề về tâm lý nặng, hoặc 1 thằng dở hơi, có 1 cái bức ảnh thôi, mà nó ngồi suy luận ra đủ thứ, với cái tầm nhìn và cái đầu suy nghĩ bệnh hoạn thế thì cả đời nó chỉ là mà thôi, mà cái thằng MÕ sưa nay thì rõ lắm chuyện, bé xé thành to, ... tôi đọc rất nhiều bài trong đó, chỉ mong chờ có 1 bài nào đó thể hiện được cái tầm nhìn, cái tư duy vượt lên, ngoài bôi xấu và chỉ trích ra thì chả thấy có cái gì khác chán

Thôi bỏ qua mấy cái này đi, anh em tập trung vào chủ đề chính vậy, em vẫn theo dõi thường xuyên

Em vẫn bảo lưu quan điểm là STL là 1 thế lực chống đối đảng CS, chúng tạo sự nghi ngờ và làm mất niềm tin từ giới tri thức và giới trẻ với nhà nước, bằng cách giả vờ theo phe nhà nước, chúng biết trong nhà nước vẫn còn rất nhiều người trình độ thấp, vẫn có cái suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu đó là quản lý và cấm đoán, tức là năng lực yếu cái này thì ai cũng biết, sau đó chúng tập trung uýnh vào các trang chống đối, vì chúng đều biết rằng ddos rồi cũng sẽ phục hồi dữ liệu lại được, ddos 1 thời gian thì thôi, mục đích thứ 2 đó là: tạo sự nghi ngờ của dân ta với khựa, tưởng khựa nó uýnh ta mà nhà nước ko giám lên tiếng, để thấy mấy ông lãnh đạo thật là hèn nhát, và bất tài, là tay sai cho khựa, ....(thực tế thì 2 thằng bình đẳng, chả thằng nào làm tay sai cho thằng nào cả), tạo sự thù hận và tự tôn dân tộc lên cao, bên khựa chúng cũng làm thế, khi đó 2 đất nước uýnh nhau => loạn, chúng ở giữa trục lợi

Ngoài con đường đó ra, thì các thế lực muốn lật đổ đảng cs ko còn cách nào khác, hoạt động giống mấy ông VNCH ở mỹ như ngày xưa ư, xưa cũ và ko còn phù hợp nữa rồi, hoạt động như việt tân ư, cũng ko có tác dụng nốt, cộng sản họ đã bóp chết từ trong chứng nước rồi, chỉ còn 1 cách mượn khựa làm đối trọng đồng thời gây mất niềm tin và nghi ngờ từ trong dân chúng đặc biết là giới trẻ và giới trí thức, ...
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 02:03:14 (+0700) | #944 | 246971
[Avatar]
rongchaua
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/01/2003 04:09:23
Messages: 124
Offline
[Profile] [PM]
Bạn viết "Đi tắt đón đầu, đón bắt công nghệ" (câu này bạn viết ẩu, không hết ý, phải viết rõ là công nghệ gì chứ?) hoàn toàn không phải là chuyện sai. Nước Nhật cũng đã làm như vậy sau chiến tranh thế giới thứ hai, nên họ mới đuổi kịp Mỹ. Về công nghệ, theo tôi, hiện nay họ vẫn đứng ở mức tiên tiến, chỉ kém Mỹ ở một vài lĩnh vưc. 


Thế anh PXMMRF nghĩ trước thế chiến thứ 2 Nhật nó thua công nghệ Mỹ xa lắm sao??? Em nghĩ anh nên xem lại vấn đề này kỹ hơn. Mặc dù không thích Nhật lắm nhưng phải thừa nhận rằng Nhật là một nước có nội lực từ rất lâu rồi. Ngay trong thế chiến thứ 2, vũ khí của nó cũng đã có máy bay, súng ống, đồ điện tử... rồi. Nó mà yếu thì làm sao mà gây chiến với phe đồng minh. Chỉ vì 2 trái bom nguyên tử mà phải mang tiếng kẻ chiến bại chứ Nhật là một nước mạnh về công nghệ đã từ rất lâu. Tất cả những gì Nhật có được ngày hôm nay chẳng qua là hiển nhiên nó phải vậy cho dù có sự giúp đỡ của Mỹ hay là không đi nữa. Hãy xem Nhật đã đem lại những gì cho giới công nghệ dân dụng: Play Station, Karaoke, Máy nghe nhạc Walkman,... và nhiều thứ đồ khác nữa. Hay những cụm từ nổi tiếng như Thần Phong Kamikaze, Sóng Thần Tsunami, Hiệp sĩ đạo Samurai... đều có từ Nhật mà ra. Cho thấy là không hề có cái đi tắt đón đầu nào ở nước Nhật cả, tất cả đều là quá trình học hỏi, nghiên cứu lâu dài mà ra. Nói như anh PXMMRF là đã quá coi nhẹ nội lực của chính nước Nhật.

Là một người làm công nghệ điện tử và máy tính, tôi , theo ý kiến cá nhân, khẳng định không bao giờ có cái việc đi tắt đón đầu khỉ gió nào cả. Không có con đường tắt cho sự thành công. Cho dù là có chuyển giao công nghệ đi chăng nữa, thì ngươi kỹ sư vẫn phải đi từ những thứ căn bản mà lên để có thể hiểu rõ công nghệ để mà nếu "may mắn" thì có thể làm nó tốt hơn hoặc "phát minh" ra một cái tốt hơn nhiều lần. Công nghệ có thể lỗi thời nhưng nếu không hiểu cái lỗi thời của nó thì làm sao hiểu được cái hay cái tốt của cái tân tiến. Đã không hiểu thì làm sao mà còn "sáng tạo" được cái gì hay hơn???

Ví như trong HVA, có rất nhiều người sử dụng tốt, nắm bắt tốt công nghệ Computer Networking. Nhưng có mấy ai viết được bài publications đăng trên tạp chí khoa học? Có được bài articles nào trên tạp chí khoa học? Bởi vì "đi tắt đón đầu" chờ nghiên cứu của người khác thì dễ, ngồi tự mày mò theo đuổi nghiên cứu riêng thì mấy ai làm được. Đừng đi tắt, đừng đón đầu, bước những bước thật chậm mà chắc chắn. Một lần nữa, không có con đường tắt cho sự thành công

Dù cách viết của kutruoi có hơi lung tung, lan man nhưng về ý chính tôi vẫn đồng ý với quan điểm của bài post #932. Còn ai cảm thấy không chấp nhận được thì hãy đọc bài này http://www.gocnhinalan.com/Details.aspx?id=97 rồi suy nghĩ. Hãy đọc và suy nghĩ.
My website: http://rongchaua.net
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 03:51:27 (+0700) | #945 | 246972
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]
Có vài chuyện cần nói cho rốt ráo ở đây.

Thứ nhất, chuyện "đi tắt đón đầu" trong công nghệ và chuyện "chuyển giao công nghệ". Nếu ai làm việc hoặc có cơ hội tiếp cận ở tầm vĩ mô và hoàn toàn trung thực, hoàn toàn tỉnh táo thì sẽ hiểu rằng "đi tắt đón đầu" và "chuyển giao công nghệ" chỉ là mấy cụm từ hoa mỹ để làm đỏm chớ thực chất chẳng có gì hết. Kiến thức, kinh nghiệm và việc áp dụng chúng để kiến tạo những sản phẩm, những giải pháp hữu ích cho đời sống và cho xã hội cần có sự trải nghiệm, sự vấp ngã và điều chỉnh. Không thể có chuyện "đi tắt" được. Ngay cả việc thừa hưởng trọn vẹn những nghiên cứu nào đó, người thừa hưởng vẫn cần thời gian và trải nghiệm để nắm bắt cái mình đã được thừa hưởng. Đó là chưa nói đến chuyện "đi tắt" có nghĩa là đốt cháy giai đoạn (nhằm đi đến kết quả nhanh hơn) thường dẫn đến những đổ vỡ nghiêm trọng. Cũng vì "đi tắt, đón đầu" mà gần đây TQ thiết lập vượt kế hoạch dạng tàu siêu tốc và dẫn đến chuyện lật tàu, chết hàng ngàn người nhưng TQ hoàn toàn ém nhẹm thông tin này. Đây chỉ là một đơn cử trong hàng triệu đơn cử.

Trong công nghệ thông tin, tính thừa hưởng và xây dựng trên nền có sẵn thì có nhưng tính "đi tắt đón đầu" thì hoàn toàn không thể và không nên. Cho đến nay đã có hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn sinh viên hoặc những người "mê" CNTT một cách cảm tính, muốn thấy kết quả nhanh và đã "đi tắt đón đầu" để rồi đi đến chỗ bế tắc và chán nản. Hãy bình tĩnh và trung thực mà nhìn nhận là nền CNTT của Việt Nam mình hoàn toàn tự phát, hoàn toàn mang tính đối phó và hoàn toàn chạy sau những gì thiên hạ tung ra. Ngay cả ở vị trí "gia công", Việt Nam mình vẫn chạy theo Ấn Độ hàng mấy chục năm. Riêng các ngành công nghệ khác, Việt Nam mình hoàn toàn sử dụng công nghệ của nước ngoài.

Về mặt "chuyển giao công nghệ", đây là kiểu chơi lù mù ngôn từ. Đám kinh doanh và thương mại nước ngoài họ chỉ có một mục tiêu duy nhất: bán sản phẩm. Họ cần bán càng nhiều càng tốt để kiếm lợi càng nhiều càng tốt. "Chuyển giao" ở đây là "chuyển giao" sản phẩm chớ chẳng phải "chuyển giao" công nghệ. Đây là một cách gọi màu mè và thiếu trung thực. Nó có thể làm mát dạ những ông xếp đặt bút ký hợp đồng bởi vì các ông ấy nghĩ rằng đám kinh doanh "bán" luôn cả cái công nghệ của họ. Thực chất, họ chỉ bán hàng và cùng lắm là cung cấp đủ kiến thức để end-users (kể cả system admin) sử dụng. Chưa có một thứ "công nghệ" nào Việt Nam mua từ nước ngoài để tự do sản xuất và gắn cái nhãn "Made in Vietnam" hết (ngoài một số thứ gia công đơn giản như quần áo, giày dép, thức ăn...v...v...).

Thứ nhì, chuyện Nhật lạc hậu trước chiến tranh thế giới thứ II là chuyện nhiều người ngộ nhận. Từ cuối thế kỷ 19 và ngay cả trước đó, Nhật đã có nhiều phát minh khoa học, đặt biệt là về hoá học và vật lý. Nhật không hề "đi tắt đón đầu" mà họ chịu khó học hỏi các nước đã phát triển để lấy nguồn chất xám về để phục hồi lại đất nước của họ. Nhật không có chủ trương thành tích và họ không dạy con nít của họ thói mê thành tích. Người Nhật có tính kỷ luật cao, biết tự giác và tự trọng. Trước đệ nhị thế chiến, đế quốc Nhật đã thừa sức mạnh để đánh chiếm và khống chế cả Sakhalin của Nga, Đài Loan, Đại Hàn và sau đó gần như trọn bộ TQ (để cho đến ngày nay, người TQ vẫn cho rằng thời gian Nhật chiếm TQ là thời gian "đen tối và nhục nhã"). Trước đệ nhị thế chiến, Nhật đã thừa sức chế tạo phi cơ và họ đã có lực lượng quân sự hùng hậu. Những "Kawanishi", "Aichi", "Nakajima"...v...v... đã có từ hồi thập niên 30' của thế kỷ 20 và những thứ ấy không phải là kết quả của "đi tắt đón đầu" mà là một quá trình phát triển công nghệ vững chắc và lâu dài.

Thứ ba, một số bạn lôi đảng Việt Tân, đảng Cộng Sản, chế độ VNCH và lôi cả chuyện "chống cộng sản" ra e đã đi quá xa. Việc lôi kéo các "thế lực" chính trị vô đây chỉ nhằm phục vụ mục đích đổ lỗi và bào chữa cho những hành động hư hoại và bẩn thỉu xảy ra trong một thời gian rất dài. Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở chỗ "ddos xong rồi thôi" mà còn đi xa đến chỗ sử dụng những biện pháp hoàn toàn phi pháp như trojan, đánh cắp password, đánh cắp thông tin cá nhân, bêu rếu bôi nhọ danh dự người khác, sử dụng tài nguyên của người khác một cách phi pháp ..v...v... ai đã làm những việc này và ai sẽ chịu trách nhiệm những việc này? Xin nhớ cho rằng, bất cứ một quốc gia nào cũng có luật pháp và quy định chớ chẳng phải mà những đám underground hoạt động kiểu mafia. Nếu các thế lực chính trị muốn chơi nhau thì hãy chơi nhau nhưng đừng chơi những chỗ và những cá nhân phi chính trị.

Tại sao dantruongx đập "chodientu" thì bị tóm gáy nhưng stl đập vietnamnet thì im lìm? Nếu stl là một đám "mượn khựa để làm đối trọng" và đánh phá, gây bất ổn thì tại sao các cơ quan chức năng lại im lặng?

Xin chia sẻ với các bạn là sau một thời gian điều tra cái trò "stl" này, tôi càng lúc càng thấy chán ngán. Chán ngán với những trò thủ đoạn, dối trá, lừa lọc. Chán ngán với những trò che chắn, nhân danh, chụp mũ và đe doạ. Chán ngán với quá nhiều thứ bẩn thỉu và bỉ ổi. Có lẽ tôi ngây thơ quá, cứ nghĩ rằng sự thật và trung thực vẫn được trân quý và gìn giữ nhưng thực sự không phải vậy. Có những thứ quan trọng hơn sự thật, công bằng và trung thực.

@ thuypv: nếu blog đó nhảm nhí và vô giá trị thì mặc kệ nó. Nếu nó vô giá trị thì nó sẽ bị bỏ hoang như hàng triệu blog khác. Việc gì phải tốn thời gian và tiền của để dập nó? Ai lại phí thời gian và tiền của để đánh phá mấy cái blogs vô giá trị? Bồ theo dõi thường xuyên chủ đề này thế nào mà đi đến kết luận rằng stl là thế lực chống đối đảng CS vậy? Bồ giải thích cái logic "chống đối đảng CS" bằng cách dập các trang lề trái, dập luôn HVA, dập cả vietnamnet và tất cả các cơ quan chức năng đều im lìm xem?
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 07:40:30 (+0700) | #946 | 246976
[Avatar]
maclaren
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/03/2008 11:54:35
Messages: 85
Location: Viet Nam
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Theo tôi thấy ! hiên tại có những người trên diễn đàn này nghiên cứu về STL, tìm hiểu về họ. Nhưng để làm gì ?. nên quay lại mục đích ban đầu "tìm hiểu nguyên nhân, cách thức để đối phó" thì tốt hơn ngồi tốn công gõ bàn phím để kéo chủ đề lệch lạc từ chủ đề kỹ thuật --> chủ đề tán gẫu để bình luận sang chính trị.
- CHÚNG TA LÀ DIỄN ĐÀN PHI CHÍNH TRỊ NÊN KHÔNG NÊN NGỒI ĐÓ GÁN GHÉP HAY CHO STL LÀ 1 NHÓM LÀM VIỆC THEO CHÍNH TRỊ NHẰM PHÁ HOẠI, HAY ĐÁNH LỪA DƯ LUẬN. VÌ ĐỐI VỚI CHÚNG TA HỌ VẪN LÀ ẨN SỐ. TỐT NHẤT NÊN QUAY LẠI VẤN ĐỀ KỸ THUẬT HOẶC CLOSE TOPIC ĐI. TRÁNH BÌNH LUẬN LUNG TUNG. GÂY MẤT ĐOÀN KẾT NỘI BỘ.
Ko Biet Thi Dua Cot Ma Nghe.... Cu le te nguoi ta dam cho vo mom !
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 07:51:10 (+0700) | #947 | 246977
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đọc khá kỹ bài viết của bạn rongchaua. Tính tôi là như vậy. Đoc kỹ để hiểu ý họ viết và ẩn ý nếu có sau câu viết. Tôi không chỉ đọc phớt qua rồi đã có ý kiến tán đồng hay phản bác. Nếu thuận lơi tôi cũng sẽ tìm hiểu người viết là ai, họ đang làm công việc gì, họ có am hiểu về chủ đề đang bàn hay không? Vì có thể họ chưa viết hết ý họ nghĩ, vì một vài lý do nào đó... vân vân.

Quay trở lai vấn đề "đi tắt đón đầu , nắm bắt công nghệ cao"
Trước hết "Đi tắt đón đầu" theo nghĩa đen của nó là một hành động tìm con đường tắt, ngắn hơn, để đi, nhằm đuổi kip người đã đi trước mình. Đó là điều trong thưc tế dân gian thường làm, nên nó không có gì là sai cả, hay là khác.
Sau nữa, tôi không hề nói "đi tắt đón đầu nắm bắt công nghệ cao" theo kiểu VN, hay như một số nhà máy, cơ quan Việt nam đã làm vừa qua. Tôi không hề đề cập đến ý này. Nhưng dường như bạn đã bình luận theo ý đó.

Có lẽ tôi là một trong số không nhiều người hiểu rõ về những nguy hiểm, ngớ ngẩn và tổn thất nặng nề về việc đi tắt đón đầu nắm bắt công nghệ cao của Việt nam, nói chính xác hơn là của khá nhiều nhà máy, cơ quan Việt nam, đăc biệt là các công ty, tập đoàn do nhà nước quản lý (chủ sở hữu là nhà nước). Có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là họ có sẵn tiền, đươc ưu tiên cấp tín dụng hoặc vay với lãi suất quá ưu đãi, như là tiền chùa vậy.

Tại sao tôi lại biết rõ như vậy, lý do đơn giản là cách đây khoảng 2-3 năm tôi phải hoàn tất một luận án Thac sĩ QTKD (lớp học do các giáo sư Mỹ, châu Âu dạy) dày khoảng 100 trang. Đề tài của luận án là nghiên cứu những tồn tại, bất cập trong hoạt đông KT của các công ty, tập đoàn vốn sở hữu nhà nước dẫn đến hiệu quả thấp, nhiều nguy cơ phá sản. Tồn tai của các tập đoàn, công ty nhà nước thì nhiều, trong đó dĩ nhiên có cả hiện tượng "đi tắt đón đầu. đón bắt công nghệ cao" một cách chủ quan, không khoa học và thiếu tính toán, gây lãng phí nghiêm trong. Tôi phân tích khá kỹ vấn đề này với các thí dụ cụ thể (khoảng 3-4 trang gì đó)
Tôi nhớ lúc đó tôi khẳng định là Vinashin phải bị coi là phá sản, vì nợ vay của họ đã gần gấp 10 lần vốn sở hữu (trong khi nơ gấp 2 lần vốn là công ty đã phải đặt vào tình thế báo động) và họ không có khả năng trả nơ khi đáo hạn nơ.

Thôi hơi lan man, quay lai vấn đề. Thưc ra cũng có một số ít XN, công ty VN (thường chỉ là các công ty tư nhân hay công ty cổ phần vốn tư nhân chiếm ưu thế) vẫn có cách đi tắt đón đầu nắm công nghệ cao một cách khôn ngoan, hơp lý và có hiệu quả thưc tế (Xin nhớ là tôi đang viết dòng chữ "đi tắt đón đầu nắm bắt công nghệ cao" với nghĩa như tôi đã viết ở đầu bài viết này. Đừng mang cách hiểu của người khác ghép vào đây)

Lấy thí dụ ngay tai công ty sản xuất của chính tôi cho thưc tế và dễ hiểu. Công ty tôi sản xuất găng mổ từ cao su thiên nhiên. Công nghệ pha chế latex cao su thiên nhiên với các hoá chất (Vulcanizing agent, Accelerator, Activator...) là bước công nghệ quan trọng quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm để có thể canh tranh trên thị trường quốc tế. Tôi đươc đi thưc tập sản xuất tai Ấn độ trong 6 tháng và tôi chủ động đi tham quan sản xuất tai nhiều công ty Malaysia, Thailand, dù để đươc tham quan không dễ chút nào. Ở các công ty Ấn độ và Malaysia, Thailand việc pha chế- lưu hoá latex đươc thưc hiện trên một hệ thống lớn gồm nhiều thùng khuấy có 2 lớp vỏ, dùng gia nhiệt. Các cánh khuấy đươc truyền động lắc qua lắc lại từ một hệ thống truyền đông trung tâm. Tôi mất nhiều thời gian nghiên cứu rất kỹ thưc tế sản xuất ở các nước nói trên, cũng như đoc vô vàn tài liệu KT liên quan đến công nghệ này. Tôi nhận ra một điều là nếu đi theo con đường công nghệ của họ thì không thể nào cạnh tranh với họ được. Vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thưc hành công nghệ (này), họ có một nguồn vốn đầu tư lớn và sản phẩm của họ đã chiếm lĩnh thị trường TG nhiều năm nay, kể cả thị trường VN. Từ đó tôi quyết định nghiên cứu một công nghệ -thiết bị mới, khác hoàn toàn với công nghệ và thiết bị của các nước nói trên. Hệ thống thiết bị pha chế lưu hoá latex do tôi thiết kế là hệ thống lưu hoá-khuấy trộn tuần hoàn phòng đốt ngoài dưới chân không, hoat đông theo một nguyên lý khá hiện đại. Thiết bị gọn nhẹ chỉ chiếm diện diện tích bằng 1/5 đến 1/10 diện tích chiếm chỗ của hệ thống cũ và có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao. Chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rêt. Găng của công ty tôi nay chiếm 50-60% thị phần VN và đánh bật găng nhập khẩu từ nước ngoài, vì chúng tốt hơn và rẻ hơn. Ngoài ra tôi cũng áp dung công nghệ Nano (sử dụng các vật liêu cỡ hat Nano - 1 nano= 1 phần tỷ mét, 1 phần ngàn micron) vào công nghệ sản xuất găng mổ. Do vậy găng của công ty tôi có hình thức khá đẹp (óng ánh, trong trẻo) và có độ bền cơ học cao.

Bài hoc thành công của công ty tôi là nghiên cứu kỹ, rất kỹ công nghệ của các nước khác và từ đó tìm ra một công nghệ mới, nắm bắt đươc chiều hướng phát triển của công nghệ cao, không đi theo, bắt chước rồi cố hoàn thiện công nghệ của các nước khác.
(Với công trình này và các công trình khác nữa tôi đã nhận giải nhất Khoa hoc-công nghệ VN năm 2006 và có thể năm nay tôi sẽ nhân Giải thưởng NHà nước về KH-CN- Không hiểu có đươc không?)

Qua thí dụ trên ta thấy khi nói "đi tắt đón đầu , nắm bắt công nghệ cao" là cần nói rõ thêm là làm theo cách nào, theo kiểu nước nào?. Nếu nói là làm theo kiểu VN, thì cũng nói rõ là theo kiểu công ty nào, đơn vị nào?

Nhật bản sau chiến tranh (repeat after second world war) cũng có những trường hơp và thí dụ như trường hơp công ty tôi. Có điều là nó nhiều hơn, rộng khắp trong nền công nghiệp và chắc là khoa học và thông minh hơn. Nếu cần tôi sẽ cho thí dụ về trường hơp xe gắn máy 4 thì và...........các lò phản ứng nguyên tử. Cái gì tôi cũng muốn viết thật thưc tế, để các bạn đọc đỡ chán.
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 08:05:14 (+0700) | #948 | 246979
Nowhereman
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/11/2003 06:25:42
Messages: 108
Offline
[Profile] [PM] [Email]
@kutruoi : mình nghĩ bạn viết rất ẩu câu : "tìm hài cốt liệt sỹ " lợn" ( vì toàn tìm ra xương động vật thôi mà ". và anh PMMXF đã lên án và mắng bạn là đúng đấy bạn nên chỉnh sửa cho rõ nghĩa là " họ đi tìm hài cốt liệt sỹ, nhưng thay vì tìm được xương các anh ( hoặc các đồng chí ấy) thì bọn buôn thần bán thánh đó chỉ tìm được toàn xương "lợn, hoặc xương động vật khác, và mù màu đi thành xương người ".

> nhưng mình cũng đã đọc được lời hiệu chỉnh và xin lỗi của bạn ở phần dưới.
> về những ý bạn khái quát ở nước mình như thế theo mình là rất chuẩn và thực tế.

@rongchaua : quả thật em cũng có chung quan điểm với anh ở chỗ "publications". theo như em biết có một số tạp chí khoa học khá nổi tiếng như : elsevier, sciencedirect, nature ( << tờ này là Chalers Darwin đăng "the origin of species " ) . v.v Họ sẵn sàng mua những nghiên cứu và những articles có giá trị về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội. Giờ chúng ta hãy thử nhìn lại một cách thật thoáng và thẳng thắn về hệ thống giáo dục của Việtnam xem sao ? Nếu chỉ nhìn vào chương trình lớp 12, thì chắc hẳn cũng không mấy vấn đề. Nhưng thực sự đến level đại học, master. doctor and postdoctor . thì ..quả thật thấy giá trị về mặt học thuật lại loanh quanh và đi vào những bài tốt nghiệp " xuất sắc" , những "đề tài " KHoa HỌc" xuất chúng ...trời ơi. nhưng ông tiến sỹ với này kia nọ khác, mà thật sự sự thật của trí thức nhân loại không ai biết tới những " công trình khoa học " kiệt xuất được sào nấu thêm bớt, tự tung hô tự vinh danh tự cho điểm và tự khoác lên mình những cái mác khiến người đời " run sợ " .!!!!! ( không phải hết cả . vẫ có những nhà tri thức và học giả thực sự < em không nói tới, vì thường là tư tưởng và môi trường đào tạo nên họ ở những nước tiến bộ )

@conmale : em đồng ý với anh về sự bền bỉ và phải dám nhìn nhận sự thật. em thấy được sự chân thành trong những ý anh viết. trước đây em cũng là một người rất thiếu kiên nhẫn, thường xuyên " đốt cháy giai đoạn" và sự trả giá là sau bao năm tháng . thấy mình " không chắc chắn một thứ gì cả ". nhưng cung may mắn là em đã dám nhìn nhận và đi lại, học lại, hỏi lại, tự tìm hiểu lại ..mọi điều một cách từ từ và vững vàng .

@all : đây là một diễn đàn phi lợi nhuận. mọi người nên chân trọng những gì mà các anh quản trị, các anh em thành viên và mọi người đã chia sẻ cho chúng ta. nếu bạn vẫn chưa hiểu ý mình nói thì các bạn thử đặt địa vị của các bạn vào địa vị của các anh ấy xem thì sẽ hiểu. Họ cũng có gia đình và cuộc sống riêng tư đầy bận rộn cần phải quan tâm tới; ấy vậy mà họ vẫn dành thời gian quý báu đó vào đây làm :

> giải thích, hướng dẫn, chỉ dạy IT
> chia sẻ, tâm sự, khuyên bảo .
> dành thời gian cho những điều mà một xã hội văn minh không thể thiếu những con người như họ.

một vài ý kiến . xin cảm ơn mọi người.

lang thang vẫn mãi không nhà
đôi chân lê bước thê lương tháng ngày
càng đi càng thấy đắm say
tình thương con Chúa lòng này chẳng phai
thời gian cứ mãi miệt mài
lang thang đi tiếp ....rồi bay lên z ời
cúi đầu con lạy Ông Trời
xin thươn
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 08:18:39 (+0700) | #949 | 246980
texudo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/07/2011 11:14:04
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]

Một số bạn nhận định là An Ninh Mạng Việt Nam không can dự vào mấy kiểu hack, dùng trojan lấy username và password...thì có vẻ không đúng, vì ông Vũ Hải Triều (trung tướng C.A) đã có lần khoe là An Ninh Mạng Việt Nam xoá sổ gần 300 blogs, websites "nội dung xấu".

Còn về mặt kỹ thuật làm thế nào thì chắc các bạn hiểu rõ khi đọc thread này.

Anh TQN trong thời gian đầu đương đầu với STL thấy rất nhiều tên tiếng Tàu khi truy xét tới các thông tin liên quan. Do vậy đủ kết luận là có người TQ trong STL team.

Thông tin cuối em bàn tới chính trị tí: Ở VN bây giờ các bô lão chẳng đoàn kết đâu, mạnh thằng nào thằng ấy chiến thôi. Dựa hơi được anh nào càng mạnh để củng cố cái ghế của mình thì càng tốt. Kèm theo đấy là các âm mưu mà có lẽ chỉ có mấy trăm năm sau con cháu mới soi sáng được.

Còn việc đi tắt đón đầu cái gì chứ đi tắt đón đầu về TƯ TƯỞNG là không thể, một đất nước thoát khỏi phong kiến thì chỉ còn cách đi qua TBCN, rồi tới cái gì sau đấy thì chưa biết. Nhân loại đã thế rồi, VN cũng chẳng có con đường nào khác, thực tế có lẽ VN đang ở giai đoạn CNTB man rợ (theo đúng từ được học trong sách lịch sử smilie), và chúng ta có thành phần TƯ BẢN ĐỎ.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 08:28:05 (+0700) | #950 | 246981
TMDTHBC
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/08/2011 04:43:07
Messages: 37
Offline
[Profile] [PM] [Email]
@nowhereman: thanks các góp ý của bạn về mình. Xin đính chính mình không là học viên của học viện kỹ thuật quân sự - già rồi-.

Mình tham gia topic này với tinh thần học hỏi là chính, nói rõ hơn dựa vào phân tích của các thành viên và với một ít kiến thức về lập trình mình muốn xây dựng tool để hỗ trợ phân tích sóng gây nhiễu radar phục vụ tốt hơn cho công việc, đơn giản thế thôi.
Các bài phân tích của các anh PXMMRF, conmale, TQN, bolzano ... và rất nhiều thành viên khác đã giúp mình có ý tưởng về xây dựng hệ thống phân tích dựa vào quá trình "đi ngược"...

Chân thành cảm ơn HVA đã tạo ý tưởng cho mình.

@nowhereman: trân trọng các góp ý của bạn, thanks, "bạn điều chỉnh chính tả Tiếng Việt của mình tí nhé". Mình không cố ý bắt bẻ mà chỉ góp ý, có đôi lúc typewritting nhanh quá sẽ ... hihi
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 08:33:13 (+0700) | #951 | 246982
Nowhereman
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/11/2003 06:25:42
Messages: 108
Offline
[Profile] [PM] [Email]

texudo wrote:

Một số bạn nhận định là An Ninh Mạng Việt Nam không can dự vào mấy kiểu hack, dùng trojan lấy username và password...thì có vẻ không đúng, vì ông Vũ Hải Triều (trung tướng C.A) đã có lần khoe là An Ninh Mạng Việt Nam xoá sổ gần 300 blogs, websites "nội dung xấu".

Còn về mặt kỹ thuật làm thế nào thì chắc các bạn hiểu rõ khi đọc thread này.

Anh TQN trong thời gian đầu đương đầu với STL thấy rất nhiều tên tiếng Tàu khi truy xét tới các thông tin liên quan. Do vậy đủ kết luận là có người TQ trong STL team.

Thông tin cuối em bàn tới chính trị tí: Ở VN bây giờ các bô lão chẳng đoàn kết đâu, mạnh thằng nào thằng ấy chiến thôi. Dựa hơi được anh nào càng mạnh để củng cố cái ghế của mình thì càng tốt. Kèm theo đấy là các âm mưu mà có lẽ chỉ có mấy trăm năm sau con cháu mới soi sáng được.

Còn việc đi tắt đón đầu cái gì chứ đi tắt đón đầu về TƯ TƯỞNG là không thể, một đất nước thoát khỏi phong kiến thì chỉ còn cách đi qua TBCN, rồi tới cái gì sau đấy thì chưa biết. Nhân loại đã thế rồi, VN cũng chẳng có con đường nào khác, thực tế có lẽ VN đang ở giai đoạn CNTB man rợ (theo đúng từ được học trong sách lịch sử smilie), và chúng ta có thành phần TƯ BẢN ĐỎ. 


@texudo :

a) vấn đề bạn đưa lời ông " Vũ Hải Triều " khoe xoá sổ gần 300blogs có nội dung xấu. mình xác định thông tin bạn đưa là thực.
b) việc bạn nói anh TQN đối đầu với bọn STL và thấy nhiều " tên tiếng Tầu , khi truy xét các thông tin liên quan ". theo mình là : CHƯA THỂ NÀO đủ để kết luận có người trung quốc tham gia vì :

> ví dụ giờ mình có thể code hoặc mark vào những thông tin có liên quan đến vấn đề mình đang làm hoàn toàn bằng tiếng Lào ? các anh khác họ có thể làm hoàn toàn bằng tiếng anh ? hoặc tiếng trung tiếng nhật ?
kể cả làm việc trong team work, và đặc biệt làm việc phá hoại người khác thì họ nghĩ ra mọi thủ đoạn để đánh lạc hướng suy luận của mọi người chứ . ??

c) vấn đề chính trị bạn nêu lên mình thấy cũng đúng.


@TMDTH : tại hạ không biết nên đã thất lễ với tiền bối. mong rằng tiền bối lượng thứ nếu tại hạ có viết ý gì gây khó chịu. tại hạ xin trân trọng những ý kiến góp ý của tiền bối ạ. tại hạ xin cố gắng sửa, và điều chỉnh chính tả để tiếng việt mình thêm đẹp hơn và đúng nữa .

> tiền bối đang nghiên cứu để lập trình một " tool hỗ trợ phân tích sóng gây nhiễu radar ? vậy tiền bối có thể cho tại hạ biết " quá trình đi ngược " của tiền bối về các loại sóng gây nhiễu ? các loại sóng ảnh hướng tối sóng rada ? và nguồn nó ở đâu chưa? . rùi biết đâu anh em HVA lại giúp anh lập trình ok mà . chúc anh thành công . smilie

@PXMMRF : nếu quả thật là anh và công ty của anh đã cải tiến quy trình công nghệ của họ ( Malaysia, Thailand ) trong quá trình sản xuất và đạt được những thành công và tiết kiệm; thì đây là một sáng chế mà. và điều này không phải là " đi tắt đón đầu " mà đây là phát triển, cải tạo thêm, sáng chế thêm và ứng dụng linh hoạt hơn các techno của họ.lang thang vẫn mãi không nhà
đôi chân lê bước thê lương tháng ngày
càng đi càng thấy đắm say
tình thương con Chúa lòng này chẳng phai
thời gian cứ mãi miệt mài
lang thang đi tiếp ....rồi bay lên z ời
cúi đầu con lạy Ông Trời
xin thươn
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 09:12:37 (+0700) | #952 | 246984
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

PXMMRF wrote:

Lấy thí dụ ngay tai công ty sản xuất của chính tôi cho thưc tế và dễ hiểu. Công ty tôi sản xuất găng mổ từ cao su thiên nhiên. Công nghệ pha chế latex cao su thiên nhiên với các hoá chất (Vulcanizing agent, Accelerator, Activator...) là bước công nghệ quan trọng quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm để có thể canh tranh trên thị trường quốc tế. Tôi đươc đi thưc tập sản xuất tai Ấn độ trong 6 tháng và tôi chủ động đi tham quan sản xuất tai nhiều công ty Malaysia, Thailand, dù để đươc tham quan không dễ chút nào. Ở các công ty Ấn độ và Malaysia, Thailand việc pha chế- lưu hoá latex đươc thưc hiện trên một hệ thống lớn gồm nhiều thùng khuấy có 2 lớp vỏ, dùng gia nhiệt. Các cánh khuấy đươc truyền động lắc qua lắc lại từ một hệ thống truyền đông trung tâm. Tôi mất nhiều thời gian nghiên cứu rất kỹ thưc tế sản xuất ở các nước nói trên, cũng như đoc vô vàn tài liệu KT liên quan đến công nghệ này. Tôi nhận ra một điều là nếu đi theo con đường công nghệ của họ thì không thể nào cạnh tranh với họ được. Vì họ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc thưc hành công nghệ (này), họ có một nguồn vốn đầu tư lớn và sản phẩm của họ đã chiếm lĩnh thị trường TG nhiều năm nay, kể cả thị trường VN. Từ đó tôi quyết định nghiên cứu một công nghệ -thiết bị mới, khác hoàn toàn với công nghệ và thiết bị của các nước nói trên. Hệ thống thiết bị pha chế lưu hoá latex do tôi thiết kế là hệ thống lưu hoá-khuấy trộn tuần hoàn phòng đốt ngoài dưới chân không, hoat đông theo một nguyên lý khá hiện đại. Thiết bị gọn nhẹ chỉ chiếm diện diện tích bằng 1/5 đến 1/10 diện tích chiếm chỗ của hệ thống cũ và có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao. Chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rêt. Găng của công ty tôi nay chiếm 50-60% thị phần VN và đánh bật găng nhập khẩu từ nước ngoài, vì chúng tốt hơn và rẻ hơn. Ngoài ra tôi cũng áp dung công nghệ Nano (sử dụng các vật liêu cỡ hat Nano - 1 nano= 1 phần tỷ mét, 1 phần ngàn micron) vào công nghệ sản xuất găng mổ. Do vậy găng của công ty tôi có hình thức khá đẹp (óng ánh, trong trẻo) và có độ bền cơ học cao.

Bài hoc thành công của công ty tôi là nghiên cứu kỹ, rất kỹ công nghệ của các nước khác và từ đó tìm ra một công nghệ mới, nắm bắt đươc chiều hướng phát triển của công nghệ cao, không đi theo, bắt chước rồi cố hoàn thiện công nghệ của các nước khác.
......
 


Có thể lạc đề một chút nhưng điểm anh PXM đưa ra lý thú quá nên em xin phép... lạc đề một tí smilie .

Em thấy ví dụ anh PXM đưa ra rất lý thú và rất đáng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, theo em thấy, tinh thần anh nêu ra ở đây thuộc phạm trù quan sát và cải tiến (innovating) chớ không hẳn là "đi tắt đón đầu" (skipping processes). Thật ra anh không hề "đi tắt" mà anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu những gì đã có của nước ngoài, sau đó mới hình thành giải pháp đặt thù và hữu hiệu nhất cho mình. Hơn nữa, kiến thức về hoá chất của anh chắc chắn phải có sẵn và đã hình thành từ trước, sau đó, từ quan sát và đúc kết những gì đã được hình thành trong công nghệ, anh mới tạo ra một lối phát triển và ứng dụng mới. Anh không thể đốt giai đoạn kiến thức và đốt giai đoạn quan sát thực tế được. Ngay cả việc hình thành một mô hình lưu hoá kia, anh vẫn phải đi xuyên qua giai đoạn thử nghiệm và điều chỉnh chớ không thể "đi tắt" bằng cách hình thành ngay hệ thống hoàn chỉnh được.

Vấn đề cần bàn ở đây là tư duy "đi tắt đón đầu" bị ngộ nhận một cách tội nghiệp khiến cho không ít người bị lỗ hổng khủng khiếp trong quá trình đào luyện chuyên môn. Cái này thể hiện rất rộng với thái độ 'mì ăn liền' trong hầu hết khía cạnh trong đời sống và đây là điều cực kỳ tai hại.

@ all, một điều tớ nhận thấy càng lúc càng rõ rằng có một khúc mắc khá lớn trong việc thảo luận và phê bình. Có rất nhiều bạn rất dễ phản ứng trước phê bình và luôn luôn cho rằng "phê bình" là "bôi xấu và chỉ trích". Nên phân biệt một cách rõ ràng là
- "Phê bình" là phân tích và đánh giá sự thể để rồi đi đến hướng khắc phục.
- "Bôi xấu và chỉ trích" là phân tích và đánh giá sự thể nhưng không đi đến hướng khắc phục mà chỉ nói cho sướng miệng.

Một cái mang tính tích cực, một cái mang tính tiêu cực. Tích cực ở chỗ nó đưa ra (ít ra) một hướng để giải quyết. Tiêu cực ở chỗ nó không đưa ra hướng giải quyết. Nên trân trọng những phê bình tích cực và nên dẹp bỏ thói quen tự ái khi đứng trước sự phê bình.

Điều buồn cười hơn nữa, "chính trị" là thứ cấm kỵ nhưng khối người thích dùng "chính trị" để gán ghép cho việc phê bình. Hầu hết các phê bình về hiện trạng xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, đời sống...v...v... đều bị ép vô cái khuôn chính trị để kết tử nó bằng lăng kính chính trị: phản động và không phản động. Tư duy con người không nên đơn giản và hạn hẹp như vậy.

Thôi nhá bà con. Tốt nhất là không nên nói chuyện "chính trị" cho đến khi nào tư duy được hình thành vững vàng.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 10:46:42 (+0700) | #953 | 246991
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]
Cám ơn ý kiến thông minh của conmale.
-----------
Hì hì đây lai là vấn đề "chữ nghĩa"
Thưc tế luôn đa dang, phong phú và phức tạp, nên không một câu chữ nào thâu tóm hết nôi dung đầy đủ của nó.
Thành thử có thể cùng một câu chữ, mà người nay hiểu thế này, người khác hiểu thế kia.

"Đi tắt" thì đúng là phải đi theo con đường ngắn nhất và phải đi đúng đường rồi.
Còn "đón đầu" có nghĩa là ta phải đến đúng chỗ họ đang đứng . Nhưng cũng có nghĩa là phải đến mục tiêu trước họ hay đến điểm mà họ đang cố đi đến, cố hướng tới (mà họ chưa đến đươc), theo nghĩa mở rộng

Thưc ra muốn đi tắt đón đón đầu trong công nghệ trước hết phải hiểu rất kỹ công nghệ mà người ta đang áp dụng, phải tìm hiểu thêm các kiến thức khác và cũng phải có những yếu tố sáng tao (innovation) nữa. Nếu không cũng không thể đón đầu được.

Tai sao như vậy? Vì áp dung một công nghệ mới đã định hình vào hoàn cảnh VN hay hoàn cảnh một công ty, muốn thành công phải có yếu tố sáng tạo. Nếu không chắc chắn sẽ thất bại. Thành thử các yếu tố bắt chước và sáng tạo đan xen vào với nhau
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 10:57:36 (+0700) | #954 | 246992
kutruoi
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2011 12:47:31
Messages: 22
Offline
[Profile] [PM]
@PXMMRF : thông qua những gì anh tâm tình qua những bài viết, em thêm nể phục anh PXMMRF vì ngoài là một chuyên gia hoá học, một nhà kinh doanh chèo lái con thuyền công ty, tạo công ăn việc làm cho mọi người; còn là một IT master nữa . quả thật đáng khâm phục biết bao .

em cũng đang bán các mặt hàng hoá chất cơ bản và các hoá chất đặc biết cho các ngành công nghiệp mía đường, ethanol, giấy, plastic. không biết anh và công ty có nhu cầu mua không ạ. em sẽ sent qoutation ngay mà. giá okie luôn. em bán hàng dạo, rồi bán hoá chất, giờ lại muốn làm IT em chẳng biết em sẽ đi về đâu buồn quá cơ . smilie( xin các anh em chỉ giáo cho ạ .

mời bạn ghé xem site này hay quá ! http://danlambaovn.blogspot.com
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 11:38:48 (+0700) | #955 | 246994
PXMMRF
Administrator

Joined: 26/09/2002 07:17:55
Messages: 946
Offline
[Profile] [PM]

kutruoi wrote:
@PXMMRF : thông qua những gì anh tâm tình qua những bài viết, em thêm nể phục anh PXMMRF vì ngoài là một chuyên gia hoá học, một nhà kinh doanh chèo lái con thuyền công ty, tạo công ăn việc làm cho mọi người; còn là một IT master nữa . quả thật đáng khâm phục biết bao .

em cũng đang bán các mặt hàng hoá chất cơ bản và các hoá chất đặc biết cho các ngành công nghiệp mía đường, ethanol, giấy, plastic. không biết anh và công ty có nhu cầu mua không ạ. em sẽ sent qoutation ngay mà. giá okie luôn. em bán hàng dạo, rồi bán hoá chất, giờ lại muốn làm IT em chẳng biết em sẽ đi về đâu buồn quá cơ . smilie( xin các anh em chỉ giáo cho ạ .

 


Nhất trí thôi!
Em cứ send your best quotation đến đi nhé ( Đừng viết là "sẽ sent qoutation" đấy, hì hì).
Chủ yêu là các hoá chất dùng cho Latex cao su thiên nhiên và cao su khô (chemicals for natural rubber latex and dry rubber). Sẽ liên hệ qua email sau.
The absence of disagreement is not harmony, it's apathy.
(Socrates)
Honest disagreement is often a good sign of progress.
(Mahatma Gandhi)
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 11:39:44 (+0700) | #956 | 246995
raulgonzalez
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/11/2002 02:36:56
Messages: 23
Offline
[Profile] [PM]
Em em nghĩ thì "đi tắt đón đầu" cần hiểu theo nghĩa: phát triển thẳng các ngành nghề công nghệ cao nếu có thể. Vd: ưu tiên phát triển CNTT thay vì ưu tiên phát triển nông nghiệp. Cấp phép cho Intel chế tạo chip (không nhất thiết phải là cty VN, miễn là trong lãnh thổ VN). Hoặc chế tạo máy mà không nhất thiết phải phát triển luyện kim trước (nhập). Các bác IT gọi là don't reinvent the wheel.
Không nên hiểu đi tắt đón đầu là đốt cháy giai đoạn.
Về STL, quả thực nếu liên hệ với phát biểu của bác Triều thì khó có thể không nghi ngờ nguồn gốc STL là từ CAM.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 11:51:09 (+0700) | #957 | 246996
smile_sad
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/08/2006 19:15:08
Messages: 96
Offline
[Profile] [PM]
Theo ý kiến riêng của cá nhân mình, việc xác định STL là ai, STL do ai đứng đằng sau, chúng ta cần dũng cảm như thế này:


[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 12:40:43 (+0700) | #958 | 246997
texudo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/07/2011 11:14:04
Messages: 31
Offline
[Profile] [PM]
@anh Conmale
Thế anh không thấy là muốn improve các thứ kia như hiện trạng xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật, đời sống...v...v... thì về mặt bản chất phải thay đổi cái gì ah?
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 12:44:18 (+0700) | #959 | 246999
[Avatar]
tranvanminh
HVA Friend

Joined: 04/06/2003 06:36:35
Messages: 516
Location: West coast
Offline
[Profile] [PM]

rongchaua wrote:
Thế anh PXMMRF nghĩ trước thế chiến thứ 2 Nhật nó thua công nghệ Mỹ xa lắm sao??? Em nghĩ anh nên xem lại vấn đề này kỹ hơn 


Mình không có nhiều thời gian ngồi phân tích, nhưng mà mình khẳng định với bạn là, bạn nhìn nhận lịch sử của Nhật sai rồi.

1. Trước 1868, chính sách mạc là bế môn toả cảng, không thương mại,giao dịch với bất cứ nước nào.
2. Sau 1868, tức là sau Minh trị duy tân, thì mới bắt đầu đưa các Samurai của Nhật qua Pháp, Đức học.

Bởi vậy, cho đến đệ nhị thế chiến, tuy Nhật đánh thắng các nước châu á nhưng về quân sự, kỹ thuật, tài nguyên, đều thua xa đồng minh Hoa kỳ, và phải nói là rất xa, cho nên, anh PXM nói như vậy là hoàn toàn chính xác.

[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Phân tích tính chất vài trận DDoS HVA vừa qua. 13/09/2011 12:59:10 (+0700) | #960 | 247002
[Avatar]
elt0m
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2011 22:41:39
Messages: 23
Offline
[Profile] [PM]
Em có một câu hỏi lạc đề liên quan đến | 26 chữ vàng |
Tại sao ông bạn vàng Trung Quốc không có điện chúc mừng Quốc Khánh nước ta 2-9 vừa rồi!
Xem thêm:
http://quechoa.info/2011/09/13/bao-nhan-dan-noi-h%E1%BA%B3n-hoi-d%E1%BA%A5y/

Theo em:
STL= DDOS + ăn cắp + lừa đảo + hack + phá hoại + bạn vàng ====>>>> dân tộc lâm nguy

Có lẽ các ông bạn vàng kia + lũ rác rưởi STL đã có câu trả lời rồi nhỉ?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
2 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|