banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi khởi động nagios  XML
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 14:03:46 (+0700) | #31 | 240069
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[root@localhost src]# locate check_snmp
/usr/local/nagios/bin/check_snmp_disk
/usr/local/nagios/bin/check_snmp_load
/usr/local/nagios/bin/check_snmp_process
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp.sh
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp_int
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp_process
/usr/local/nagios/libexec/check_snmp_storage
/usr/src/check_snmp_plugins
/usr/src/check_snmp_plugins.tar.gz
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/contrib/check_snmp_disk_monitor.pl
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/contrib/check_snmp_printer.pl
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/contrib/check_snmp_process_monitor.pl
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/contrib/check_snmp_procs.pl
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/plugins/check_snmp.c
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/plugins/.deps/check_snmp.Po
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/plugins/t/check_snmp.t
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/plugins/tests/check_snmp.t
/usr/src/nagios-plugins-1.4.15/plugins/tests/check_snmp_agent.pl

em cài xong rồi mà chỉ có thế này thôi
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 14:20:32 (+0700) | #32 | 240078
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Em cài net-snmp-5.4.2 và Net-SNMP-Util-1.04 rồi bác.
 

Bạn cài từ đâu? Cài xong, cài lại nagios-plugins xem.

hotdog019 wrote:

Net-SNMP-Util có khác Net-SNMP-Utils không bác? 

Có đấy: một cái viết thường có "s", một cái viết hoa, có thể dùng `yum info` để đọc thêm.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 14:44:59 (+0700) | #33 | 240095
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Em cài nagios lâu rồi pác à, mới đây định thử vài services chạy qua snmp nhưng vào libxec không thấy check_snmp đâu. Nên mới lên mạng sớt thấy bảo cài 2 gói net-snmp và net-snmp-util em mới cài, nhưng cài xong vẫn ko thấy check_snmp trong libxec bác à.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 14:49:39 (+0700) | #34 | 240101
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Bạn dùng CentOS đúng không? Cài gói này lên: nagios-plugins-snmp.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 15:18:30 (+0700) | #35 | 240128
edge
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/07/2010 21:33:41
Messages: 5
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi cài net-snmp, thì bạn phải cài lại nagios (./configure make ...), thì plugin check_snmp mới nằm trong /usr/local/nagios/libexec/
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 22:47:52 (+0700) | #36 | 240237
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Đúng như bác nói bác quanta à. Sau khi cài net-snmp và net-snmp-utils em phải cài lại nagios-plugin thì thấy xuất hiện check_snmp trong libexec. Nhưng lại tiếp tục mắc một lỗi là khi vào trang admin của nagios thì không vào được hoàn toàn trắng xoá em phải tạo lại database cho nagiosadmin mới vào được. Cảm ơn bác nhiều!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 20/06/2011 16:36:15 (+0700) | #37 | 241491
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[1308564000] CURRENT HOST STATE: Laptop;UP;HARD;1;PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 0.05 ms

Bác quanta ơi em lấy ra 1 dòng từ nagios.log trong /usr/local/nagios/var/nagios.log nhưng em không hiểu ý nghĩa của [1308564000] là gì bác ạ. Bác giải thích giúp em với. Với lại, tại sao trong /var/log/messages mỗi sự kiện được liệt kê ra với time tương ứng nhưng trong nagios.log lại không có time của mỗi sự kiện bác nhỉ? Làm thế nào để khắc phục nó hả bác? bác giúp em nhé. Em cảm ơn bác.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 20/06/2011 16:44:36 (+0700) | #38 | 241492
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Code:
$ date -d "1970-01-01 1308564000 sec GMT"
Mon Jun 20 17:00:00 ICT 2011

Bạn tự tìm hiểu tiếp nhé.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 24/06/2011 16:20:54 (+0700) | #39 | 242005
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Thanks bác quanta nhé!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 24/06/2011 16:54:51 (+0700) | #40 | 242009
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Ý 1 thì chắc bạn thông rồi, còn ý 2: không log vào /var/log/messages nữa và làm sao để timestamp trong nagios.log dễ đọc, bạn làm được chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 16:05:21 (+0700) | #41 | 242647
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Xin lỗi anh quanta vì lâu rồi em chạy loanh quanh suốt không vào diễn đàn được.
Đúng như anh nói, ý 2 thì em đang vướng: Em chỉ làm được đọc log từ /usr/local/nagios/var/nagios.log ra một file /tmp/nagios.txt khác và chuyển đổi epoch time thành normal time nhưng không can thiệp trực tiếp được vào nagios.log bác à. Bác chỉ giùm em có cách nào để can thiệp trực tiếp vào nagios.log không?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 16:11:28 (+0700) | #42 | 242648
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Code:
# tail -f /usr/local/nagios/var/nagios.log | perl -pe 's/(\d+)/localtime($1)/e'
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 16:33:31 (+0700) | #43 | 242649
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bác quanta.
Cho em hỏi thêm bác một câu nữa em viết một script kiểm tra ping trễ đến một host bằng perl và khi em thực hiện bằng command line thì ok, kết quả như sau:

[root@localhost libexec]# perl check_IPLC.pl
Ping IPLC tre 0.400000000000006 ms

Nhưng sau khi định nghĩa command trong command.cfg và gọi plugin thì vào website nó trả lại lỗi (Return code of 13 is out of bounds). Em không hiểu tại sao?

CRITICAL 07-02-2011 10:35:44 0d 1h 2m 18s 3/3 (Return code of 13 is out of bound

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 18:12:07 (+0700) | #44 | 242651
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
/hvaonline/posts/list/36014.html#221488
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 20:14:04 (+0700) | #45 | 242662
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
hic, em đọc rùi nhưng mà không biết phải làm thế nào đây anh quanta ơi?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 20:16:55 (+0700) | #46 | 242663
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
cho em hỏi anh quanta tên thật là gì ạ? Anh giỏi quá!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 21:50:18 (+0700) | #47 | 242670
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
- post nội dung đoạn script của bạn lên.
- `su - nagios` rồi thử chạy lại xem.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 21:57:24 (+0700) | #48 | 242671
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Đây là nội dung bác à:
[root@localhost bin]# su nagios
[nagios@localhost bin]$
[nagios@localhost libexec]$ perl check_IPLC.pl
Permission denied
[nagios@localhost libexec]$ vim check_IPLC.pl
#!/usr/bin/perl -w
#created by
use strict;
use warnings;
use lib "/usr/local/nagios/libexec";
use utils qw(%ERRORS);


my $host = shift;
my $count = shift;
my $result = `ping -c 4 117.103.215.1`;
open (FILE, ">/tmp/ping.txt"smilieor die "$! \n";
print FILE "$result\n";
close FILE;

open (FILE, "/tmp/ping.txt"smilieor die "$! \n";
my@input = <FILE>;


for my$i (1 .. $#input)
{
if ($input[$i] =~ /\S.+\/\d\d\d.\d\d\d\b/)
{
my$t1 =substr($input[$i],31,7);
if ($t1 > 180 )
{
my$t2 = $t1 - 180;
print "Ping IPLC tre $t2 ms \n";
exit 2;
}
else
{
exit 0;
}
}
}
close FILE;
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 02/07/2011 22:18:36 (+0700) | #49 | 242673
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
"Permission denied" kìa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 03/07/2011 20:44:57 (+0700) | #50 | 242700
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Vâng, lúc em su nagios và thực hiện perl check_IPLC.pl là bị denied. Vậy phải làm sao để ko bị denied bác?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 03/07/2011 20:53:26 (+0700) | #51 | 242702
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Thì kiểm tra lại permission của nó rồi thay đổi cho thích hợp.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 03/07/2011 23:02:52 (+0700) | #52 | 242706
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[nagios@localhost libexec]$ ls -l
.........
-rwxr-xr-x 1 nagios nagios 200 May 10 10:03 check_IPLC_delay
-rwxr-xr-x 1 nagios nagios 632 Jul 2 09:49 check_IPLC_latency
..............
[nagios@localhost libexec]$ ./check_IPLC_latency
Permission denied
[nagios@localhost libexec]$ ./check_IPLC_delay
Delay IPLC_US is not good 245 ms
[root@localhost libexec]# ./check_IPLC_latency
Ping IPLC tre 72.413 ms
[root@localhost libexec]#

Trong đó check_IPLC_delay em viết bằng shell, còn check_IPLC_latency em viết bằng perl. Tại sao ở quyền root thì ./chec_IPLC_latency thực hiện được nhưng su nagios thì lại permission denied bác nhỉ ( check_IPLC_delay thì OK trong cả root và nagios)?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 03/07/2011 23:12:42 (+0700) | #53 | 242708
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Code:
# [ -f /tmp/ping.txt ] && rm -f /tmp/ping.txt
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 04/07/2011 08:12:39 (+0700) | #54 | 242719
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Được luôn rồi bác quanta ơi. Sao anh biết trong /tmp/ của em có ping.txt vậy? Mà file đó đuôi txt thì có liên quan gì mà xoá bỏ lại được vậy anh? Một điều nữa là tại sao bác biết trong /tmp/ của em có ping.txt, hic bác chui được vào máy em à? hic hic, bái phục bái phục!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 04/07/2011 08:35:37 (+0700) | #55 | 242722
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Được luôn rồi bác quanta ơi. Sao anh biết trong /tmp/ của em có ping.txt vậy?
 

Thế mời tài chứ smilie.

hotdog019 wrote:

Mà file đó đuôi txt thì có liên quan gì mà xoá bỏ lại được vậy anh?
 

Bạn vẫn chưa hiểu vấn đề rồi. Thử bình tĩnh và suy nghĩ lại xem. Nhớ đọc kỹ lại topic liên quan mình đã đưa link bên trên.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 04/07/2011 09:01:01 (+0700) | #56 | 242723
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn bác, em đọc kỹ rồi. Chủ đề đó là một kinh nghiệm quý báu cho em. Thanks bác nhiều!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 04/07/2011 09:03:39 (+0700) | #57 | 242725
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Cảm ơn bác, em đọc kỹ rồi. Chủ đề đó là một kinh nghiệm quý báu cho em. Thanks bác nhiều! 

Vậy bạn đã hiểu ra vấn đề chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/07/2011 00:20:40 (+0700) | #58 | 242759
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Có phải là khi em chạy script ở quyền root nó tạo ra ping.txt ở /tmp/ sau đó khi su nagios chạy script thì nagios ko dc phép chạy lại ping.txt trong /tmp/ mà phải xoá đi để tự root cấp quyền cho nagios tạo ra ping.txt từ đầu phải không bác?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/07/2011 09:40:12 (+0700) | #59 | 243223
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
em đang chạy 2 máy ảo NAT, bây giờ cài xong một máy Bridged thì phải thay đổi gì nữa để ping internet dc bác nhỉ? hiện tại máy thật ping vào được máy bridge này của em nhưng máy ảo này ko ping dc máy thật và internet bác à.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|