banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Lỗi khởi động nagios  XML
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 13:12:55 (+0700) | #1 | 236677
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Hi các bác,

Em đang cài Nagios trên Centos gặp lỗi sau khi khởi động:

[root@localhost home]# service nagios restart
Running configuration check...done.
Stopping nagios: done.
Starting nagios:su: warning: cannot change directory to /home/nagios: No such file or directory
done.
[root@localhost home]#

Các bác chỉ giúp em với em đang loay hoay chưa biết cách?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:19:45 (+0700) | #2 | 236684
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Thư mục $HOME của user nagios không tồn tại nên không thể chạy `su - nagios -c <command>` được.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:27:09 (+0700) | #3 | 236686
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Chào bác quanta, theo ý bác là phải tạo thư mục /home/nagios phải không? Sau khi em tạo thư mục này chạy lệnh thì vẫn không được bác à. Bác có thể nói rõ hơn cho em được không? Cảm ơn bác nhiều.

[root@localhost nagios-plugins-1.4.15]# service nagios restart
Running configuration check...done.
Stopping nagios: done.
Starting nagios: done.
[root@localhost nagios-plugins-1.4.15]#
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:31:27 (+0700) | #4 | 236687
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
'done' hết mà bạn bảo 'không được' là sao?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:34:27 (+0700) | #5 | 236688
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
vâng khi em vào http://localhost/nagios nó báo unable to connect bác à
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:38:22 (+0700) | #6 | 236691
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Trên là để start, stop nagios service (Nagios Core ấy), dưới là truy cập vào Nagios Web UI, hai cái này có liên quan gì đến nhau?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:41:23 (+0700) | #7 | 236693
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
httpd của em cũng chạy ngon lành rồi bác. Theo bác nguyên nhân có thể do đâu?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 14:45:37 (+0700) | #8 | 236694
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
httpd của em cũng chạy ngon lành rồi bác. Theo bác nguyên nhân có thể do đâu?  

- Miêu tả lại các bước bạn đã cài
- Thảy lên đoạn cấu hình web server cho Nagios
- Xem log của web server để biết thêm chi tiết
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 15:07:32 (+0700) | #9 | 236696
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Bước 1: download các gói cần cài
Bước 2: Cài đặt nagios
- Tạo account: username: nagios ; group: nagios
# useradd nagios
# passwd nagios
- Cài các gói: apache, php, gcc, glibc, glibc-common, gd, gd-devel, png, png-devel, jpeg, jpeg-devel, zlib, zlib-devel
# yum install httpd php gcc glibc glibc-common gd gd-devel, png, png-devel, jpeg, jpeg-devel, zlib, zlib-devel
- Download các gói nagios về thư mục /opt/download và install bằng các lệnh
#./configure --with-command-group=nagios
# make all
# make install
# make install-init
# make install-config
# make install-commandmode
# make install-webconf
- Tao user để truy cập web nagios (user: nagiosadmin, password: nagiosadmin)
# htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
- Restart apache
# service httpd restart
- Cấu hình plugin và gán quyền truy xuất cho user nagios:
#chown nagios.nagios /usr/local/nagios
#chown -R nagios.nagios /usr/local/nagios/libexec
Bước 3: Cấu hình các file cấu hình trong nagios
#vi /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
Và các file *.cfg trong cùng thư mục
- Kiểm tra lỗi trong quá trình cấu hình
#/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
- Đưa nagios vào system startup
# chkconfig --add nagios
# chkconfig nagios on
- Cài nagios plugin
# tar -zxvf nagios-plugins-1.4.14.tar.gz
# cd nagios-plugins-1.4.14
# ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
# make
# make install

Đây là các bước em cài. Em cài các bước như trên đều thành công. Bác xem em cần bổ sung gì không? Cảm ơn bác nhiệt tình với em.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 15:12:54 (+0700) | #10 | 236697
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Còn ý thứ 2 và 3 bạn chưa trả lời.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 15:16:24 (+0700) | #11 | 236698
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
[root@localhost httpd]# vim error_log
[Sat Apr 30 00:06:31 2011] [notice] SELinux policy enabled; httpd running as context root:system_r:httpd_t:s0
[Sat Apr 30 00:06:31 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Apr 30 00:06:31 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sat Apr 30 00:06:31 2011] [notice] Digest: done
[Sat Apr 30 00:06:31 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Sat Apr 30 04:30:07 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sat Apr 30 04:30:08 2011] [notice] SELinux policy enabled; httpd running as context root:system_r:httpd_t:s0
[Sat Apr 30 04:30:08 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Apr 30 04:30:08 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sat Apr 30 04:30:08 2011] [notice] Digest: done
[Sat Apr 30 04:30:08 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Sat Apr 30 04:45:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 04:46:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 04:47:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 04:48:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 04:53:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 04:58:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:03:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:08:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] SELinux policy enabled; httpd running as context root:system_r:httpd_t:s0
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] Digest: done
[Sat Apr 30 05:08:59 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations
[Sat Apr 30 05:13:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:18:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:23:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:28:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:33:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:38:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:43:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:48:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:53:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 05:58:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:03:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:08:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:13:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:18:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:23:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:28:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:33:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:38:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:43:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
[Sat Apr 30 06:48:11 2011] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by Options directive: /var/www/html/
"error_log" 92L, 9830C

[root@localhost httpd]# vim access_log
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:45:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:46:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:47:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:48:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:53:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:04:58:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [30/Apr/2011:05:03:11 +0700] "GET / HTTP/1.0" 403 5043 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"

Đây là log của acces_log và error_log bác à.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 05/05/2011 15:27:01 (+0700) | #12 | 236701
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
- Bạn tìm cách khắc phục lỗi "Directory index forbidden" đi
- Ctrl + F5 thằng Firefox đang truy cập http://localhost/nagios rồi dùng `tail -f` error_log, đừng dùng vim.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/05/2011 16:14:08 (+0700) | #13 | 236965
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
error_log như sau:

[Wed May 11 11:02:56 2011] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed May 11 11:02:56 2011] [notice] SELinux policy enabled; httpd running as context root:system_r:httpd_t:s0
[Wed May 11 11:02:56 2011] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Wed May 11 11:02:57 2011] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed May 11 11:02:57 2011] [notice] Digest: done
[Wed May 11 11:02:57 2011] [notice] Apache/2.2.3 (CentOS) configured -- resuming normal operations

access_log như sau:

127.0.0.1 - - [11/May/2011:10:52:03 +0700] "GET / HTTP/1.0" 200 536 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [11/May/2011:10:57:03 +0700] "GET / HTTP/1.0" 200 536 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [11/May/2011:11:02:03 +0700] "GET / HTTP/1.0" 200 536 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)"
127.0.0.1 - - [11/May/2011:11:07:03 +0700] "GET / HTTP/1.0" 200 536 "-" "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)


Log như vậy là ko có vấn đề gì pk các pác. Vậy mà vẫn ko vào http://localhost/nagios mới cú chứ. Các bác giúp em với. Thanks các bác!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/05/2011 16:25:41 (+0700) | #14 | 236966
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
access_log có thấy cái "GET /nagios/..." nào đâu?

PS: Còn ý thứ 2 "Thảy lên đoạn cấu hình web server cho Nagios" vẫn chưa thấy bạn phản hồi.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/05/2011 16:39:47 (+0700) | #15 | 236967
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Bác quanta có thể nói qua cho em sau khi cài gói nagios và plugin thì phải thực hiện các chỉnh sửa thêm bớt như thế nào ở đâu nữa à? Cảm ơn bác luôn nhiệt tình giúp đỡ! Mong bác
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/05/2011 19:36:21 (+0700) | #16 | 236975
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Bác quanta có thể nói qua cho em sau khi cài gói nagios và plugin thì phải thực hiện các chỉnh sửa thêm bớt như thế nào ở đâu nữa à? 

Bạn định monitor cái gì? Bạn đọc tài liệu trên trang chủ của nó chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 11/05/2011 21:33:38 (+0700) | #17 | 236980
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
hic bác quanta ơi bác có biết em dốt thế nào ko? chỉ một sơ suất nhỏ mà em mày mò hỳ hục mãi cho việc cài nagios, cứ kiểm tra log mà ko biết lỗi do đâu. Ngồi ngẫm nghĩ mãi hoá ra khi gõ http://localhost/nagios thì có 2 thằng localhost bao gồm thằng máy thật và máy ảo nên nó ko biết thằng nào, kiểm tra lại thì rõ ràng là mình ko đặt IP con máy ảo sau d/c localhost ở trong file nagios.conf. Bây giờ thì vào ngon lành rồi bác à. Em đang cài tiếp nagiosadmin, có gì sẽ báo bác nhé. Thanks bác nhiều!!!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 12/05/2011 01:21:51 (+0700) | #18 | 236982
[Avatar]
tranhuuphuoc
Moderator

Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 865
Location: Lầu Xanh
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

hotdog019 wrote:
hic bác quanta ơi bác có biết em dốt thế nào ko? chỉ một sơ suất nhỏ mà em mày mò hỳ hục mãi cho việc cài nagios, cứ kiểm tra log mà ko biết lỗi do đâu. Ngồi ngẫm nghĩ mãi hoá ra khi gõ http://localhost/nagios thì có 2 thằng localhost bao gồm thằng máy thật và máy ảo nên nó ko biết thằng nào, kiểm tra lại thì rõ ràng là mình ko đặt IP con máy ảo sau d/c localhost ở trong file nagios.conf. Bây giờ thì vào ngon lành rồi bác à. Em đang cài tiếp nagiosadmin, có gì sẽ báo bác nhé. Thanks bác nhiều!!! 


Bro đứng từ máy thật truy cập vào máy ảo thì truy cập bằng địa chỉ IP của máy ảo, còn trên máy thật thì dùng localhost .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 13/05/2011 14:59:46 (+0700) | #19 | 237077
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Hi cả nhà,

Cả nhà đã có ai cấu hình nagiosadmin chưa?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 13/05/2011 16:02:20 (+0700) | #20 | 237080
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Hi cả nhà,

Cả nhà đã có ai cấu hình nagiosadmin chưa?  

Mình chưa dùng nhưng xem qua thì thấy nó được update từ cách đây... hơn 2 năm rồi. Có lẽ bạn nên lên Nagios Exchange để tìm một cái khác có chức năng tương tự nhưng được cập nhật gần đây hơn.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 14/05/2011 15:52:48 (+0700) | #21 | 237115
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Có thằng nagios XI nhưng chưa thấy gì hay hơn nagios core. Nếu phát triển nagios plugin thì cũng hay bác quanta ạ, viết script bằng perl. Bác đã cài một ứng dụng monitoring nào chưa bác? bác thích chương trình nào?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 14/05/2011 18:45:36 (+0700) | #22 | 237125
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Nếu phát triển nagios plugin thì cũng hay bác quanta ạ, viết script bằng perl.
 

Mình dùng shell script.

hotdog019 wrote:

Bác đã cài một ứng dụng monitoring nào chưa bác? bác thích chương trình nào?  

Mình đã thử một vài cái như: Zenoss, Zabbix, Cacti, ... chốt hạ là mình đang dùng Nagios + Ganglia.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 16/05/2011 08:34:03 (+0700) | #23 | 237207
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
ah thế à. Em mới tập tành cài xong con nagios và nagiosadmin nghe nói dùng perl hay shell script gì đó để phát triển nagios plugin. Mong bác chỉ giúp em cách viết một script để phát triển nagios plugin. EM chưa hình dung được thực hiện phải cần những yếu tố nào: công cụ, môi trường, thực hiện viết shell script ở đâu ...? Em cảm ơn bác.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 16/05/2011 09:14:10 (+0700) | #24 | 237209
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
- Đầu tiên, bạn cần monitor cái gì thì cứ viết script như bình thường: có thể dùng Perl, Python, Shell script, ... tuỳ vào sở trường của bạn. À, chú ý cái return code nhé: 0 - OK, 1 - Warning, 2 - Critical, 3 - Unknown.

- Tiếp theo, định nghĩa một command cho service cần monitor trong file cấu hình của NRPE:
Code:
command[check_redis]=/usr/lib64/nagios/plugins/check_redis.sh -h <host> -p <port>

- Cuối cùng, định nghĩa service cần monitor bằng cách gọi plugin vừa viết thông qua check_nrpe:
Code:
define service{
  use           generic-service,srv-pnp
  host_name        xx
  service_description   redis_stats
  check_command      check_nrpe!check_redis
  contact_groups     admin
}

Tài liệu về NRPE cũng như cách viết plugin trên trang chủ của Nagios có đủ cả.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 16/05/2011 09:22:06 (+0700) | #25 | 237210
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn anh quanta, em sẽ vào trang www.nagios.org để xem luôn.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 13:17:34 (+0700) | #26 | 240047
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Các sư huynh giúp em với em cài nagios xong nhưng không có check_snmp trong /usr/local/nagios/libxec/. Em phải làm thế nào đây các sư huynh?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 13:32:39 (+0700) | #27 | 240050
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Các sư huynh giúp em với em cài nagios xong nhưng không có check_snmp trong /usr/local/nagios/libxec/. Em phải làm thế nào đây các sư huynh? 

Cài nagios-plugins.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 13:39:29 (+0700) | #28 | 240056
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Em cài nagios-plugin rồi, nhưng trong libxec không có check_snmp bác quanta à. Bác giúp em với.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 13:48:41 (+0700) | #29 | 240062
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

hotdog019 wrote:
Em cài nagios-plugin rồi, nhưng trong libxec không có check_snmp bác quanta à. Bác giúp em với. 

Bạn cài net-snmp và net-snmp-utils chưa?
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khởi động nagios 10/06/2011 14:02:16 (+0700) | #30 | 240067
hotdog019
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/05/2009 16:13:20
Messages: 63
Offline
[Profile] [PM]
Em cài net-snmp-5.4.2 và Net-SNMP-Util-1.04 rồi bác. Net-SNMP-Util có khác Net-SNMP-Utils không bác?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|