banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ?  XML
  [Question]   Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? 17/08/2007 06:42:45 (+0700) | #1 | 79280
minhtien001
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/03/2005 15:29:06
Messages: 30
Offline
[Profile] [PM]
Cho em hỏi có chương trình nào có thể lấy được mã nguồn 1 trang web được thiết kế bằng HTML không ? toàn bộ trang đó về xem .
Không phải là vào View/Source đâu .
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? 17/08/2007 06:54:39 (+0700) | #2 | 79283
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]

minhtien001 wrote:
Cho em hỏi có chương trình nào có thể lấy được mã nguồn 1 trang web được thiết kế bằng HTML không ? toàn bộ trang đó về xem .
Không phải là vào View/Source đâu .  

http://www.viewhtml.com/
http://www.iwebtool.com/code_viewer
http://tools.devshed.com/webmaster-tools/source-viewer/
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? 17/08/2007 07:37:37 (+0700) | #3 | 79303
[Avatar]
KINYO
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/06/2006 19:10:11
Messages: 272
Location: localhost
Offline
[Profile] [PM] [WWW]

minhtien001 wrote:
Cho em hỏi có chương trình nào có thể lấy được mã nguồn 1 trang web được thiết kế bằng HTML không ? toàn bộ trang đó về xem .
Không phải là vào View/Source đâu .  Nếu chỉ xem một "trang" thì chả View/Source thì còn gì nhanh hơn smilie

Còn nếu muốn lấy toàn bộ website thì dùng cái này :

http://www.httrack.com/
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? 19/08/2007 08:53:00 (+0700) | #4 | 79706
minhtien001
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/03/2005 15:29:06
Messages: 30
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn quanta và KINYO đã giúp đỡ . Đã dùng qua httrack, cs nhiều link không được vì dùng đuôi .JS
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? 29/08/2007 22:59:17 (+0700) | #5 | 82001
BigballVN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2005 07:25:21
Messages: 610
Offline
[Profile] [PM]
Bạn có thể sử dụng chương trình Teleport Pro download tại đây:
http://www.tenmax.com/teleport/pro/ 

Mình sử dụng thấy chương trình này cũng ổn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|