<![CDATA[Latest posts for the topic "Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ?"]]> /hvaonline/posts/list/23.html JForum - http://www.jforum.net Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? /hvaonline/posts/list/13329.html#79280 /hvaonline/posts/list/13329.html#79280 GMT Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ?

minhtien001 wrote:
Cho em hỏi có chương trình nào có thể lấy được mã nguồn 1 trang web được thiết kế bằng HTML không ? toàn bộ trang đó về xem . Không phải là vào View/Source đâu .  
http://www.viewhtml.com/ http://www.iwebtool.com/code_viewer http://tools.devshed.com/webmaster-tools/source-viewer/]]>
/hvaonline/posts/list/13329.html#79283 /hvaonline/posts/list/13329.html#79283 GMT
Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ?

minhtien001 wrote:
Cho em hỏi có chương trình nào có thể lấy được mã nguồn 1 trang web được thiết kế bằng HTML không ? toàn bộ trang đó về xem . Không phải là vào View/Source đâu .  
Nếu chỉ xem một "trang" thì chả View/Source thì còn gì nhanh hơn :P Còn nếu muốn lấy toàn bộ website thì dùng cái này : http://www.httrack.com/]]>
/hvaonline/posts/list/13329.html#79303 /hvaonline/posts/list/13329.html#79303 GMT
Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? /hvaonline/posts/list/13329.html#79706 /hvaonline/posts/list/13329.html#79706 GMT Hỏi chương trình lấy Code trang HTML ? http://www.tenmax.com/teleport/pro/  Mình sử dụng thấy chương trình này cũng ổn]]> /hvaonline/posts/list/13329.html#82001 /hvaonline/posts/list/13329.html#82001 GMT