banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: cuongbk  XML
Profile for cuongbk Messages posted by cuongbk [ number of posts not being displayed on this page: 2 ]
 
Hi,

Bác nào biết về SSL cho em hỏi chút, tức là em có rất nhiều các sub domain, và các sub domain này lại có thể trỏ đi đến các server với địa chỉ IP khác nhau, vậy làm cách nào mình có thể chứng thực được các sub domain này nhỉ? Em lên các website bán SSL nó chỉ thông báo là hỗ trợ tạo nhiều sub domain, nhưng khi hỏi nó về việc các sub domain này trỏ đi các IP khác nhau thì liệu có chứng thực được không thì không thấy bọn nó support nữa, hoặc không trả lời, chán smilie .

Vậy bác nào biết có thể trả lời và share kinh nghiệm cho em biết với.

Thanks các bác nhiều.
Định làm bác à? smilie
Hiện tại em đang làm một chương trình tv online, phát chương trình trực tuyến trên website, bác nào có biết công nghệ của nó là như thế nào ko?

Thanks!
Để ngăn tất cả công cụ tìm kiếm hiển thị liên kết "Đã lưu trong bộ nhớ cache" cho trang web của bạn, hãy đặt thẻ này trong phần <HEAD> của trang:

<meta name="robots" content="noarchive">

Để các công cụ tìm kiếm khác có thể hiển thị liên kết "Đã lưu trong bộ nhớ cache", chỉ ngăn Google hiển thị một liên kết, hãy sử dụng thẻ sau:

<meta name="googlebot" content="noarchive">

Bạn điền thẻ meta này vào, khoảng mấy ngày sau nó sẽ có tác dụng, khi đó google nó sẽ ko lưu địa chỉ url website của bạn vào cache nữa.

Còn đây là cách ko cho google tìm kiếm ra website của bạn:

<meta name="robots" content="noindex">
<meta name="googlebot" content="noindex">

Bạn thử xem có được không? Lưu ý vài ngày sau mới có tác dụng nhé!
Modules tìm kiếm đó gần giống trang này http://amthuc365.vn/Tim_kiem_chi_tiet.htm
Bạn thử dùng hàm time() để insert vào, và dùng hàm date("d/m/Y h:i:s") để lấy thời gian ra xem có được không?
ok, thanks bạn, để mình thử.
Em đang xây dựng chương trình ứng dụng tải nhạc cho công ty, nhưng hiện nay em đang dính phải một lỗi mà cũng ko hiểu tại sao nó lại bị thế, bác nào biết xin chỉ giúp:

- Nếu em dùng một số dòng điện thoại đời cao(có trình duyệt hỗ trợ) thì khi click vào thì nó trả về tên file tương ứng: ví dụ: nhac.mp3.
- Nhưng nếu em dùng dòng điện thoại chỉ có Trình duyệt WAP 2.0/xHTML, HTML, thì khi tải về, nó tải luôn file download.php về, mà ko trả file nhac.mp3

- Sau dây là code trong file download.php của em:

$filename1 = "nhac.mp3" ;
header('Content-type: application/octet-stream');
//mở file để đọc với chế độ nhị phân (binary)
$fp1 = fopen($upload_dir.$filename1, "rb");
header('Content-disposition: attachment; filename="'.$filename1.'"');
header('Content-length: ' . filesize($upload_dir.$filename1));
//đọc file và trả dữ liệu về cho browser
fpassthru($fp1);
fclose($fp1);
Dễ thôi mà, giả sử đường link của bạn thế này:

http://xxxx.com/modules=news&id=123

Ở đây, bạn truyền id của bài viết là = 123, khi đó để cho hiển thị ở title của trình duyệt thì bạn cần phải:

select name from table where id='".intval($_GET['id'])."'

sau đó ở <title>echo $b['name']</title>.

Mình mô tả qua thế này, chắc bạn sẽ hiểu.
Bạn thử làm thế này xem có được không:

$aa=array();
$count=count($_POST['chon']);

if ($count>0)
{
for ($i=0;$i<$count;$i++)
{
$aa['maxe']=$_POST['chon'][$i];

$sql="delete from tbl_xe where maxe='".$a['maxe']."'";
mysql_query($sql);
}
}
Bạn thử làm thế này xem có được không:

$aa=array();
$count=count($_POST['chon']);

if ($count>0)
{
for ($i=0;$i<$count;$i++)
{
$aa['maxe']=$_POST['chon'][$i];

$sql="delete from tbl_xe where maxe='".$a['maxe']."'";
mysql_query($sql);
}
}
Mình nghĩ MySQL và MSSQL có lẽ là ko quan trọng, cái quan trọng là cách kết nối nó thế nào thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa kết nối được, không hiểu tại sao?? smilie
OK, thanks bro, để mình thử lại.
à, như vậy trên Máy A có địa chỉ IP : 192.168.1.66, máy này có cài Appche cần phải tạo user demo và pass:password để có thể truy cập vào Máy B có địa chỉ IP : 192.168.1.68? data nằm trên máy 192.168.1.68, như vậy connect của tôi sẽ là :

<?php

$Server = "192.168.1.66"; // Server cài Appache
$User = "demo"; // User tại máy 192.168.1.66
$Pass = "password"; // pass tại máy 192.168.1.66
$DB = "data_main"; // DB này nằm trên máy 192.168.1.68

$link = mssql_connect($Server, $User, $Pass) ;

$select_db = mssql_select_db($DB, $link) ;

if($link)
{
echo "da ket noi duoc" ;
}
else
{
echo "khong ket noi dc" ;
}
?>

Đúng như vậy không ?
Mình không hiểu lắm câu trả lời của bạn, trả lời rõ hơn cho mình được không?

Thanks
Hiện nay em đang có hai máy A & B.
Máy A có địa chỉ IP : 192.168.1.66, máy này có cài Appche
Máy B có địa chỉ IP : 192.168.1.68, máy này có cài SQLSerVer

Hiện nay em có dùng một đoạn connect sau :

<?php

$Server = "192.168.1.68";
$User = "test";
$Pass = "123";
$DB = "data_main";

$link = mssql_connect($Server, $User, $Pass) ;

$select_db = mssql_select_db($DB, $link) ;

if($link)
{
echo "da ket noi duoc" ;
}
else
{
echo "khong ket noi dc" ;
}
?>

Nhưng nó báo lỗi là ko connect đc, không hiểu tại sao, liệu máy B có cần cài Appache ko? Bác nào biết xin chỉ giáo

Thanks
Đã kết nối được rồi, thanks bác quanta nhé.

Các bác vào window, tìm đến file php.ini, tìm dòng extension=php_mssql.dll bỏ dấu ; đi rồi restart Apache là ok thôi, lưu ý thêm, host="127.0.0.1", mssql_connect chứ không phải mysql_connect nhé.
Mình dùng hàm mssql_connect() thì nó báo lỗi Fatal error: Call to undefined function mssql_connect() in D:\AppServ\www\test_connect_sqlserver.php on line 9
Bác nào biết xin chỉ giáo giúp em với, thanks.

hoangcuong178 wrote:

cuongbk wrote:
Mình làm theo kiểu insert vào DB, rồi select ra theo id desc cho nó đơn giản , hì smilie  


Ông này hình như đang đánh đố mọi người thì phải smilie  


Đánh đố gì đâu, chả qua lúc đầu mình không có ý định insert vào data, nhưng sau làm mãi không được thì đành upload vào folder và insert vào data rồi lấy dữ liệu từ data ra thôi smilie.
Mình làm theo kiểu insert vào DB, rồi select ra theo id desc cho nó đơn giản , hì smilie
Hai người truy cập vào cùng một thời điểm thì web sẽ báo msg cho bạn biết chứ sao, hoặc có thể thêm đoạn mã sau 2giây hoặc n giây gì đó sẽ cho phép tìm kiếm tiếp chả hạn..... cái này thì bạn phải biến tấu thêm cho đoạn tìm kiếm của mình, còn đoạn mã phía trên thì thì chỉ là biện pháp mình đưa ra thôi smilie , dù sao cũng thanks bạn smilie
Hiện tại mình đã tìm đc cách khắc phục nhược điểm này

Mình sẽ khởi tạo thêm bảng trung gian khi nhấn nút submit và sau đó Drop luôn nó. Sau đây là đoạn mã của nó, mời các bác tham khảo:

$value = ($_GET["ten_quan"]);

$var = '-_+*:,.@{}[]()~$#%^&=|;?/<>!';
$len = strlen($var);
$var = trim($var);
for($i=0;$i<$len;$i++)
{
$search[]= $var[$i];
$replace[] = ' ';
}
$data = str_replace($search,$replace,$value);
$data = str_replace('','',$value);

$aquery= explode(' ',$value);

$where1 = "name LIKE '%".$data."%' || mon_an_chinh LIKE '%".$data."%'";

$where2 = "name LIKE '%".$data."%'";

foreach($aquery as $k=>$value1)
{
$where2 .= " || name LIKE '%".$value1."%'";
}

//echo $where1."<br>" ;
if($value)
{

$sql_create="CREATE TABLE `search_tt` (
`id_tem` BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
`name` VARCHAR( 250 ) NOT NULL ,
`image` VARCHAR( 150 ) NOT NULL ,
`gioi_thieu` MEDIUMTEXT NOT NULL ,
`id_xxx` BIGINT NOT NULL DEFAULT '0'
) ENGINE = MYISAM ;";

mysql_query($sql_create) ;


$sql_tim1="Select name,image,gioi_thieu,id_xxx from bangcantim where ".$where1 ;
$a_tim1 = $DB->query($sql_tim1);
while($b_tim1 = mysql_fetch_array($a_tim1))
{
đọc dữ liệu và insert vào bảng trung gian

$sql1="INSERT INTO search_tt () VALUES ()";
mysql_query($sql1);
}

$sql_tim2="Select name,image,gioi_thieu,id_xxx from bangcantim where ".$where2 ;
$a_tim2 = mysql_query($sql_tim2);
while($b_tim2 = mysql_fetch_array($a_tim2))
{
đọc dữ liệu và insert vào bảng trung gian

$sql2="INSERT INTO search_tt () VALUES ()";
mysql_query($sql1);
}

Sau đó truy vấn và lấy dữ liệu ra

$sql="select * from search_tt GROUP BY id_xxx order by id_tem asc";
.................................

$sql_drop="DROP TABLE search_tt" ;
mysql_query($sql_drop) ;
Mong các bác giúp đỡ:

Hiện em đang làm mục upload ảnh, sau khi đã upload ảnh vào folder xong, khi lấy ra bằng một số đoạn mã PHP thì em đã lấy được ra và cho nó hiển thị được rồi, nhưng mà khi nó hiển thị ra, không làm cách nào để cho nó có thể hiển thị được theo thứ tự mới nhất rồi đến các ảnh tiếp theo.

Bác nào có cao kiến xin chỉ giúp.

Thanks.
Đoạn mã tìm kiếm này của bạn tìm kiếm rộng, nhưng kết quả trả ra là ko chuẩn, có cách nào ưu tiên sắp xếp khi hiển thị ra ngoài không nhỉ, ý mình nói là ưu tiên sắp xếp từ nhập vào và trả ra ý. Cụ thể hơn, khi bạn tìm từ "nhà hàng chè", nó sẽ tìm "nhà hàng chè" && "nhà" && "hàng" && "chè". Khi kết quả trả ra sẽ ưu tiên từ "nhà hàng chè" rồi sau đó mới đến các từ khác không nhỉ.
Nói chung vấn đề này nan giải, muốn làm đc SEO này không dễ, phải có thời gian và nhiều mẹo lắm, tự tìm hiểu và đúc kết ra thôi.
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n";
$headers .= "To: ".$aemail."\r\n";
$headers .= "From: ".$_POST['email']." <".$_POST['email'].">\r\n";

mail($to, $subject, $body,$headers);

Đoạn này chắc là ngon đấy bạn à smilie

kurk wrote:

cuongbk wrote:

Như mình đã nói ở trên, lỗi này thường nằm trong câu truy vấn, mà các câu truy vấn này thường là Select, Update, Delete thường phải thông qua câu điều kiện Where, mà Where ở đây là một id cụ thể nên việc cho thêm intval ở trước biến cũng là một cách khắc phục mà smilie 


Lại thêm một cái thiếu nữa trong cách nghĩ, WHERE đâu chỉ là với id. 


Thế mà từ trước đến h em mới biết chỉ có mỗi Where với id thôi,hic, trình độ thấp kém, bạn có thêm nhiều cách nghĩ nữa thì có thể share được không ???? smilie smilie smilie .

cuongbk wrote:
Lỗi SQL injection này thường là do câu truy vấn. Cách khắc phục đó là: đối với PHP là bạn có thể thêm intval vào biến khi nhận về. 


Như mình đã nói ở trên, lỗi này thường nằm trong câu truy vấn, mà các câu truy vấn này thường là Select, Update, Delete thường phải thông qua câu điều kiện Where, mà Where ở đây là một id cụ thể nên việc cho thêm intval ở trước biến cũng là một cách khắc phục mà smilie
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|