banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: hetko  XML
Profile for hetko Messages posted by hetko [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

hetko wrote:
:?smilie
Chào các bạn

Hiện mình đang nghiên cứu về OS pỏtable, tuy nhiên cách thực hiện một đĩa Window XP Protable có rất nhiều trên mạng, và các công cụ hỗ trợ cũng rất nhiều. Mình thử a1p dụng cho Window 2000 nhưng không được.

Có bạn nào biết cách làm bộ Window 2000 Portable thì giúp mình với

Cảm ơn smilie)  


Có bạn nào giúp mình vấn đề này không? :!smilie
:?smilie
Chào các bạn

Hiện mình đang nghiên cứu về OS pỏtable, tuy nhiên cách thực hiện một đĩa Window XP Protable có rất nhiều trên mạng, và các công cụ hỗ trợ cũng rất nhiều. Mình thử a1p dụng cho Window 2000 nhưng không được.

Có bạn nào biết cách làm bộ Window 2000 Portable thì giúp mình với

Cảm ơn smilie)

L0ng3ta wrote:
Có lỗi

Code:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in string in query expression 'id=2432 ''.


PM chi tiết sau. 


smilie rất vui khi nghe bạn công bố phát hiện lỗi, điều này sẽ giúp mình rất nhiều. Bạn pm trực tiếp cho mình trên nick diễn đàn hoặc mail giúp mình về info@langnghenonnuoc.info giúp nhé.

Cảm ơn và mong tin của các bạn
Đây là các thủ tục theo yêu cầu của nhóm kiểm tra smilie)

Website: http://www.langnghenonnuoc.info
Xác nhận chủ sở hữu: http://www.langnghenonnuoc.info/testhost.txt

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mong có thêm nhiều ý kiến góp ý hơn để hoàn thiện tốt hơn.
Phát hiện cái kho phần mềm Portable nè: http://www.painfotech.com/download.asp

Phần mềm Portable là phần mềm mà chỉ cần chép về là chạy được ngay, không cần cài đặt.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|