banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: nhuttruong111  XML
Profile for nhuttruong111 Messages posted by nhuttruong111 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Chân thành cảm ơn anh Quốc về những cuốn sách tái bản, nhìn rất đẹp, nhìn vô là muốn đọc thêm vài lần nữa rồi.
Em đã học theo phương pháp của anh một thời gian rồi, và đang tiến bộ thần tốc, cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Anh Quốc à, anh thật là tuyệt vời, tuổi trẻ tài cao, em thật là ngưỡng mộ anh!
Hôm nay biết tên thần tượng thật là vui...
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|