banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: Hán Đỗ  XML
Profile for Hán Đỗ Messages posted by Hán Đỗ [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
có ai cho mình xin các file bị nhiễm vius,trojan để mình nghiên cứu không nhỉ?????nếu có xin càng nhiều càng tốt smilie ,mình xin website tải về cũng đc smilie thanh kiu các bạn trc
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|