banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: visaolaithe?  XML
Profile for visaolaithe? Messages posted by visaolaithe? [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Các bro cho mình hỏi màn hình LCD 19' của mình trong khi vận chuyển bị va đập xuất hiện nhũng mảng đen, còn lại vẫn bình thường. Cho mình hỏi mình có thể sửa được không, và nếu được thì tầm bao nhiêu? Nếu mà mua màn hình cũ thì tầm bao nhiêu. Liệu có nên sửa hay không?
Bác nào bro chỉ giúp mình cám ơn nhiều lắm.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|