banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: tenminhlaanh  XML
Profile for tenminhlaanh Messages posted by tenminhlaanh [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Có lẽ đó là nguyên nhân chậm mạng smilie Hiểu được lỗi ở đâu để biết cách dùng cho hợp lý.
Mình nói scroll sang trái và sang phải ấy smilie
Browser đang dùng là Chrome version 25, đôi khi là opera. Resolution: 1366x768 ( chắc k liên quan smilie )
Bài viết bị lỗi vượt cỡ thì xảy ra khá thường xuyên, có bài tự co vừa trình duyệt và bài khác thì không:
- Lỗi trong tư liệu phòng đọc:- Lỗi co bài viết trong đề tài sticked:/hvaonline/posts/list/17283.html- Bài viết ổn định:/hvaonline/posts/list/4090.html

Mọi bài viết nên cùng bật chức năng co dãn sẽ tiện tham khảo hơn phải không?
Có nhiều chủ đề thường phải để Full screen mới đọc hết được nội dung - không thì scroll mệt mỏi.
Đặc biệt trong " /hvaonline/readingRoom/list.html" hay các tuts, muốn đọc và làm luôn mà nhảy qua lại windows khá mệt.
VD: /hvaonline/posts/list/17283.html
Nhờ mọi người giúp phân tích Dcom E173Eu-1 khi command thường lỗi request time out trong các line 4 & 5.
Có bài viết nói -không chi tiết- là do phần cứng có đúng không. Đúng thì làm sao khắc phục, cải thiện?
( Dcom hoạt động bình thường chỉ thỉnh thoảng bị disconnect ( dù cường độ mạng nhận >40% ) )

 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|