banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: faceitmq  XML
Profile for faceitmq Messages posted by faceitmq [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Nếu từ Web thông qua TCP\IP thì chắc chắn là không lấy được địa chỉ MAC rồi. Từ địa chỉ IP có thể suy ra tính thành nhưng thông tin chỉ tập trung ở những thành phố lớn: Hà Nội, HCM, Đà nẵng, Hải phòng và độ chính xác không cao.
Cá nhân tôi thấy những thông tin này cũng khá quan trọng đấy. Thanks!
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|