banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: neit_gnoud  XML
Profile for neit_gnoud Messages posted by neit_gnoud [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

hieupm37 wrote:

Ky0 wrote:
Gợi ý: khả năng biểu diễn của kiểu int (4 byte) ? Nếu kết quả phép chia mà lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) khả năng biểu diễn thì chuyện gì xảy ra smilie ?
- Ky0 - 


1. int 4 byte có khả năng biểu diễn 2^32 giá trị.
2. Kết quả phép chia 2 số int mà có thể lớn hơn khả năng biểu diễn à? Mình chưa nghe nói đến bao giờ, đọc sách cũng ko thấy ai nói về việc này. 

Chào hieupm37, hai ý mà bạn nêu mình nghĩ là đúng, nhưng chưa đúng ý anh Ky0, theo mình lỗi ở đây là khi bạn nhập i, j lớn hơn (hay nhỏ hơn) khả năng biểu diễn của số nguyên, thì thay vì "kết quả phép chia lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) khả năng biểu diễn" mới là kết quả đúng, nhưng kết quả không như vậy.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|