banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: anhsang1  XML
Profile for anhsang1 Messages posted by anhsang1 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Chào bạn
hỏi đc tác giả thì mình cần gì lên diễn đàn hỏi hả bạn.cái này chỉ là soft rất nhỏ,có mấy form và class thôi,nên mình mún dịch ngược nó vì có ích cho công việc.
soft tiếng hàn trung nhật j thì khó rồi có bt ngôn ngữ đó đâu.nhưng nếu bạn biết cứ chỉ giúp mình với.
Các bạn cho mình hỏi.Mình tìm đc soft .net mà nó dùng cái Dotfuscator để chống dịch ngược.
Mình dùng Reflector để dịch thì thấy tên các hàm rồi tên các class còn nguyên chưa bị Dotfuscator đổi.Chỉ riêng các chuỗi là bị đổi lung tung hết.
Cho mình hỏi có soft nào ngoài Reflector hay cách j có thể dịch ngược đc ko?
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|