banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: skills290190  XML
Profile for skills290190 Messages posted by skills290190 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Xin chào cộng đồng HVA, mình vốn là 1 php coder, mình mới bắt đầu tham gia diễn đàn nhưng tìm mãi không thấy mục bảo mật cho website. Vậy ai có thể cho mình biết mục đó ở đâu ko?
Xin cám ơn những ai đã chỉ dùm mình.!
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|