banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: Cabious  XML
Profile for Cabious Messages posted by Cabious [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Mình đã biết tất cả thuật toán của pascal hiện đang ôn lại c/c++, mấy hôm nay lên đây thấy nghe nói batch cũng có tìm hiểu và nghiên cứu thấy nó cũng có vài nét tương đồng với c/c++
vậy nên đào sâu vào những câu lệnh nào của batch hả mọi người
PS: mình chưa biết gì về ASM của pascal hết, mong các bạn giúp đỡ
Có ai cho mình biết không vậy?
GOTO thì làm thế nào cũng được
Thế mà mình không nghĩ ra, cám ơn bạn nhé

microdelta wrote:
"FOR /F %i IN (1,1,254) DO"
Giống như cấu trúc của ngôn ngữ lập trình C, C++, C#, Java, VB (Chúng chỉ khác nhau về cách viết lệnh và cách thực hiện trong nền tảng ngôn ngữ)
Ví dụ cấu trúc: For /f %i In (a, b, c) Do ...
For là từ khóa cho vòng lặp, %i: khai báo biến, a: giá trị bắt đầu vòng lặp, b: giá trị tăng thêm, c: giá trị kết thúc vòng lặp.
Ví dụ: for /f %bien In (5, 3, 100) Do shutdown /s \\192.168.1.bien
Lệnh trên sẽ Tắt máy có dịa chỉ IP: 192.168.1.5, 192.168.1.8 (5+3), 192.168.1.11 (8+3), ...
Lệnh shutdown trên chưa thật sự chính xác lắm, cần cải tiến thêm do lỗi vòng lặp khi giá trị tăng lên nhưng không tìm thấy IP phù hợp hoặc không có mạng thì bị lỗi. Tốt nhất nên kiểm tra trước bằng lệnh ping và thực hiện các lệnh lần lượt có sự kiểm tra điều kiện--> đưa tất cả lệnh vào file script thì dễ dàng hơn.
Mong rằng chúng sẽ có ích, chào bạn! 

Thế bạn cho mình biết còn lệnh lặp nào nữa không, giống như while..do hoặc repeat..until trong pascal đó.. mình tìm hoài mà chỉ thấy có for..do thôi
Hiện tại mình đã cài python xong, mình đã có vốn thuật toán của pascal, chủ threat cho biết python vs pascal có nét tương đồng gì không?
Hoặc là python vs C, C++ cũng được
ps: pascal mình đã biết tất cả trừ asm ra
Cái này có ebook khôg vậy mấy a
Lúc trước t cũng nghĩ vng s bảo mật lại kém đc, nhưng sau lần t đập lu đc wow-lu và có ng gửi thư lừa đảo là hãy vào web j đó để nhập mật khẩu, nhưng t k vào web mà rep thư đó và chửi hắn "lừa đảo àk", sau đó cỡ 5 6 giây thì t bị dis ra, đăg nhập lại thì bị báo là sai mk, r tìm lại mk sau đó khóa tài khoản, may là còn nguyên cây wow, k tin các bác có thể lên diễn đàn vng để xem, có nhiều trường hợp tương tự như e lắm
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|