banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: phuongthht  XML
Profile for phuongthht Messages posted by phuongthht [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Hiện tượng này mình cũng đã từng gặp phải. Cứ cắm USB vào máy là máy khởi động lại luôn, cắm sang máy nào cũng thế nên ko format trong win được. Cuối cùng vào winpe mới Format được.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|