banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: vncuatoi  XML
Profile for vncuatoi Messages posted by vncuatoi [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Có thể HĐH của bạn bị lỗi rồi, cụ thể là file smss.exe trong win xp ( win7 thì chưa biết, ở đây bạn nào biết trong win7 file này được đổi thành file gì ko ? ) bị virus hoặc bị hỏng dẫn đến hiện tượng giống như ở trên. Để sửa lỗi này, phải có đĩa cài win, reset lại vào cmd trong đĩa xoá file cũ đi rồi copy file smss.exe từ đĩa sang win là ok được
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|