banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: Hopeful_light  XML
Profile for Hopeful_light Messages posted by Hopeful_light [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Mọi người cho em hỏi tại sao em bật CPU-Z mà nó không hiển thị thông tin Rated FSB là sao ?
[img]http://s1128.photobucket.com/albums/m482/hopeful_light7593/?action=view¤t=CPU_Z.png[/img]

Tiện thể có thể xem giúp em cái core speed như thế có thể tăng thêm không ? Em đọc trên web thấy là phải tăng hệ số nhân Multiplier nhưng khi vào BIOS thì chẳng thấy chỗ nào chỉng sửa cả. Máy em là ASUS K43E .

Mong mọi người chỉ giùm !!! smilie Thanks nhìu nhìu.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|