banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: pxp.bloody  XML
Profile for pxp.bloody Messages posted by pxp.bloody [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
hic hic, giúp bé với >.<
sao ko ai giúp em >.<
smilie ko hiểu sao máy em cứ mỗi lần mở lên, bấm nút power thì toàn bộ đèn sáng lên 1s sau đó tăt hẳn, khoảng 5s sau tự khởi động rồi chạy bình thường. như vậy có phải do nguồn ko và giải quyết như thế nào ? em còn gà it lắm >.< các bác giúp nhé . tks trước !
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|