banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: harunaga  XML
Profile for harunaga Messages posted by harunaga [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 


Tớ đã thử rồi, với lại muốn biết thì phải tự mày mò thôi, 1 cái disk đâu đáng bao nhiêu tiền. smilie  

Tiền
lúc d nào cũng tiền, một cái đĩa thì đáng d bao nhiêu tiền chứ. biết thì nói mà ko muốn nói thì thôi. ai cần phải vào chém gió lắm điều.
Cái người ta muốn làm là học cách gi ra nhiều cd. với những máy mà đầu đọc chỉ đọc cd thì mang đĩa dvd ra để mà cúng à.
lần sau ko biết hay ko muốn nói thì thôi. khỏi phải viết vào vừa tốn chỗ vừa ngữa mắt. ra cái điều "Tớ đã thử rồi, với lại..." nghe mà phát nôn.

bác chủ thớt yên tâm, tôi cũng đang gặp vấn đề đó. tôi sẽ mày mò cho ra. khi nào dc thì sẽ post bài trả lời. hay bác làm dc rồi thì chỉ giáo cho anh em nhé.
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|