banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: iuem9999nam  XML
Profile for iuem9999nam Messages posted by iuem9999nam [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
yes .cũng có trường hợp cài 2 antivirus xung nhau nên khởi động xong treo lun ...
nếu mạng luôn báo bận thì có thể bị bootnet smilie .... không biết phải không nhỉ .
thấ ông nào cũng kêu con này phát tán nhanh thật đó
uhm nếu bạn muốn học mật mã thì oki thi ngay vào học viện kỹ thuật mật mã ý .hay vao forum trường người ta . kmasecurity.net nhé
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|