banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: lee7241  XML
Profile for lee7241 Messages posted by lee7241 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Hiện tại mình đang ở vùng biên giới!
mình có người bạn tặng chiếc 3g e1750, nhưng mạng viettel ở đây rất chập chờn! hay bị mất mạng.
Nghe nói có cách crack để sử dụng được mạng vina, vì vina ở đây mạnh hơn.
thông tin của chiếc e1750:
selection :
manufacturer - Huawei modems
model - Auto detect (recommended)
Found modem : E1750
Model : Huawei E1750 (VIETTEL)
IMEI : 353558044045839
Serial NR. : H94CAA1072112043
Firmware : 11.126.11.02.439
Compile date / time : Jul 15 2010 21:09:36
Dashboard version : UTPS13.001.08.20.439_MAC16.001.09.07.439_LNX16.001.09.06.439
Chipset : Qualcomm MSM6290
Voice feature : enabled
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 10 (unlock attempts left : 0)

IMEI: 353558044045839
» Unlock: 57272555
» Flash: 60532083
(c) SERGEY/MKL 2010

Rất cảm ơn nếu nhận được sự giúp đỡ của mọi người!
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|