banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: vson89  XML
Profile for vson89 Messages posted by vson89 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Các bạn mình đang làm domain trên window server 2003. Vấn đề mình đang gặp là khi một user đã join vào domain, họ bấm Ctrl + Alt + Del -> Chọn Change a Password... -> khi nhập password cũ và mới vào xong bấm enter thì máy báo lỗi :

"Unable to update the password. The value provided for the new pasword does not meet the length, complexity, or history requirements of the domain".

Mình đã chỉnh policy cho password của user có thể đặt đơn giản ví dụ như "123" rồi.

Khi mình đăng nhập vào máy chủ domain với quyên admin rồi reset password lại cho user đó thì ok, k vấn đề gì.
Thực sự lỗi này mình không hiểu là lỗi ở chỗ nào, mong các bạn giúp đỡ mình.
Mình không muốn cài lại domain hoặc hệ điều hành vì trên server của mình đã thêm vào hơn 100 user và đã phân nhóm đầy đủ.

Có một lỗi nữa mà mình không biết có vấn đề gì k.
mỗi lần gõ gpupdate /force trên server thì luôn báo dòng cuối cùng là:

"To check for errors in policy processing, ,review the event log"

Mong các bạn giúp đỡ mình !!!!
vậy anh cho em hỏi, ở ổ 20GB em cắm jumper ở option trên cùng đầu tiên trên cùng phải không (như theo hình)
Em có 2 ổ cứng cũ. ổ thứ nhất 20GB có sơ đồ cắm Jumper như hình dưới.
Ổ thứ 2 40GB có sơ đồ cắm jumper bên 10-pin drivers như hình dưới
Các anh chỉ cho em em cắm jumper như thế nào để ổ 20GB nhận làm master để cài đặt win, còn thằng 40GB làm slave

Em cảm ơn
dạ không phải, em bắt ngay chủ đề trong lớp học, thầy phân đề tài cho, chứ không phải tự nhiên đâm đầu làm đồ nổi, mong các anh chỉ dùm em
Em đang cần làm 1 clip demo về hình thức tấn công leo thang đặc quyền, em đã đọc bài viết trên diễn đàn rồi, nhưng em không biết phải dùng tool gì hoặc cách nào để thể hiện hình thức tấn công này. Em chỉ demo trên VMware và với ý nghĩa học tập, mong các pro chỉ cho em để demo được thì em phải dùng tool gì, em cảm ơn
cho em hỏi,
Ví dụ: password của user1 là abcdef sau khi mã hoá có dạng :$1$mhL8TkEw$3YkLsfAlb25/tkyn8/2oX/
Vậy quá trình brute fore nó sẽ ngắt chuỗi password trên thành 2:

salt key: mhL8TkEw$ ;
pass: 3YkLsfAlb25/tkyn8/2oX/

ví dụ nếu burte force đến chuỗi abc nó sẽ mã hoá
MD5(abc)= 900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72
rồi sau đó ghép với salt key rồi tiếp tục md5 một lần nữa cả 2 thứ là salt key và md5(abc): md5(saltkey:md5(abc)). sau khi md5 nó sẽ so sánh với chuỗi pass của Linux.

Không biết em hiểu vậy có vậy không, em mong các anh chỉ dùm em
Các anh, em có đọc một số bài viết về crack password tren diễn đàn, nhưng em không hiểu cơ chế hoạt động của 2 phương thức brute force attack và dictionary attack, em mong các anh nói rõ ràng hơn cho em về 2 hình thức này, em cảm ơn
thanks pro, em sữa ok rồi, pro có thể chỉ em cách thay đổi kiểu mã hoá password trên ubuntu không, em muốn đổi sha512 xuống sha256 để dùng john-ripper crack mật khẩu, em cảm ơn
xin lỗi, hi, em đã khắc phục được lỗi rồi, nhưng tiếp tục bị lỗi nữa khi em patch cái patch cua john thì nó bao lỗi này

root@alex-desktop:/crack/john-1.7.6# patch -Np1 -i john.patch
patching file src/Makefile
Hunk #1 FAILED at 17.
Hunk #2 FAILED at 28.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file src/Makefile.rej
The next patch would create the file src/crypt_fmt.c,
which already exists! Skipping patch.
1 out of 1 hunk ignored -- saving rejects to file src/crypt_fmt.c.rej
patching file src/john.c
Hunk #1 FAILED at 38.
Hunk #2 FAILED at 65.
2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file src/john.c.rej

Mong pro giúp đỡ
Em add thêm gói cho john- ripper như dưới
patch -Np1 -i john-1.7.3.1-generic-crypt-1.diff
thì hệ thống báo là patch:command not found

Em đi tìm gói cho command patch cho ubuntu mãi không được, có pro nào chỉ em với, e thanks nhiều
Các pro cho mình hỏi, mình muốn tạo một script kiểm tra việc đặt mật khẩu của các user trên Linux, khi user nhập mật khẩu quá ngắn thì đưa ra cảnh báo và băt nhập lại pass, cac pro chỉ e với
Mình định cài máy ảo VMware vào hệ điều hành Linux đang xài, nhưng khi download VMware về thì nó lại có định dạng *.bundle, mình không biết chạy file này, mong các pro chỉ giúp, em xin cảm ơn nhiều
em cảm ơn, em đã làm thành công, nhưng em không hiểu cấu trúc câu lệnh vừa rồi, option iso9660 là nghĩa gì vậy pro, với hai cái option cuối nữa " -o loop", em thanks nhiều
Các pro, em vừa cài đặt xong Oracle, nhưng trong quá trình cài đặt thì nó báo thiếu một số gói cài đặt, em bấm inogre all thì nó tiếp tục cài đặt, các pro cho em hỏi để cài đặt oracle 11g thì cần những gói nào, và em cài xong đặt xong rồi thì làm thế nào để khởi động oracle 11g để làm bài tập em cảm ơn nhiều
Các pro giúp em, em muốn tạo ổ đĩa ảo CD/DVD trên Linux như PowerIso với UltraIso trên windows nhưng lại không biết làm như thế nào, có pro nào chỉ hộ dùm em cảm ơn rất nhiều, em đang xài OpenSuse 11.3
à mình đang làm đồ án về crack pass trên linux, nên mình đang cố gắng tìm 2 hoặc 3 tool để lên Demo cho thầy xem vì thầy yêu cầu mà, thanks bạn
Code:
Step 1. Getting Crack
Crack is readily available on the Internet. For this Daily Drill Down, Crack was downloaded from Purdue University. From this site, the following files were downloaded:
•crack5.0.tar.gz
•crack5.0.README
•alec_muffet.asc
•crack5.0.tar.gz.asc
If a hacker is able to modify the source code for security applications and then present the modified package as if it were the original, any system the modified code is installed on becomes wide open to attack. To ensure the integrity of any packages you are planning to install, download PGP Command Line Freeware v6.5.8 for Linux/UNIX from MIT.
Once pgp is installed on your system, your first task is to add Alec Muffett's public key to your pgp keyring. To add the key to your keyring, use the command:
pgp alec_muffet.asc
Now, Alec Muffett's public key may be used to verify the integrity of the Crack package you have downloaded. To verify the integrity of the package you have downloaded, run the command:
pgp crack5.0.tar.gz.asc
If pgp verifies the integrity of the package, copy crack5.0.tar.gz to the /usr/src subdirectory, then untar and uncompress Crack with the command:
tar -zxvf crack5.0.tar.gz
The Crack package will expand into the c50a directory. This directory and its subdirectories contain the source code required to build crack 5.0, and the scripts necessary to run Crack.
Step 2. Selecting the correct C compiler
The correct C compiler is selected by editing the /usr/src/c50a/Crack file. Look for the section heading "Vanilla Unix cc." Change this section from:
# vanilla Unix cc
CC=cc
CFLAGS="-g -O $C5FLAGS"
#LIBS=-lcrypt # uncomment only if necessary to use stdlib crypt(), eg: NetBSD MD5
# gcc 2.7.2
#CC=gcc
#CFLAGS="-g -O2 -Wall $C5FLAGS"
#LIBS=-lcrypt # uncomment only if necessary
to:
# vanilla Unix cc
#CC=cc
#CFLAGS="-g -O $C5FLAGS"
#LIBS=-lcrypt # uncomment only if necessary to use stdlib crypt(), eg: NetBSD MD5
# gcc 2.7.2
CC=gcc
CFLAGS="-g -O2 -Wall $C5FLAGS"
LIBS=-lcrypt # uncomment only if necessary
Step 3. Selecting the correct password hashing method
Linux password hashing
Once step two is completed, you need to prepare Crack for the password hashing method used on your system. Hashing provides password security by taking data, such as passwords for input, and generating a mathematical value for the input by applying a mathematical rule, or algorithm. Hashing algorithms are often referred to as "one-way." This means that a hash value may be created from any input, but the input cannot be recreated from the hash. Once a file has been hashed, a small change in the file will produce a completely different hash. The most important feature of hashing algorithms is that it is extremely hard to find two sets of data with the same hash value. The two hashing algorithms most often used for Linux password hashing are Crypt(3), MD5, and bigcrypt.
Building Crack for crypt(3)
The standard hashing algorithm for Linux is crypt(3). Crypt(3) has the following characteristics:
•This method uses the DES algorithm, which accepts a maximum of eight characters (64 bits) as input and generates a 104-bit hash value.
•This 104-bit value consists of 13 characters; the first two characters are not part of the hash.
•Each user's hashed password is unique, and is stored in either /etc/password or /etc/shadow.
•Whenever a user enters his or her password, the password is hashed by crypt(3), and the resulting hash is compared to the value stored in /etc/passwd or /etc/shadow.
•If the values match, the user gains access. If the values don't match, the user is denied access.
No modifications to the Crack script are required if your system is running crypt(3) hashing, but one change to consider making is to use libdes, a hashing engine included with crack5.0. The libdes engine is required if you plan to use crack7, which is a brute-force password-guessing program. To use the libdes engine, execute the following commands:
cd /usr/src/c50a/src/libdes
make
Building Crack for MD5
MD5, or the MD5 message digest algorithm, from RSA Security’s site, is one of the most common hashing algorithms in use today. Quite often, MD5 password hashing is selected during the Linux installation process. Passwords hashed using MD5 are not easily decrypted. MD5 takes input data and generates a 128-bit fingerprint, or message digest, from this input. It is practically impossible to get the same message digest from two different files.
To build Crack for use with an MD5 hashing scheme, execute the following commands:
cd /usr/src/cd50a/src
mv libdes libdes.orig
cd util
cp elcid.c elcid.c.orig
cp elcid.c,bsd elcid.c
Building Crack for bigcrypt
On Red Hat Linux, version 5.2 or newer, the libc-crypt library is pre-installed. This allows the use of bigcrypt. If the libc-crypt library is required, it may be downloaded from Red Hat’s official site or gnu.org.
Once libc-crypt has been installed, the file /usr/src/c50a/src/util/elcid.c must be edited. Change the following two lines in this file:
#define PLAINTEXTSIZE 8
#undef CRYPT16
to
#define PLAINTEXTSIZE 16
#define CRYPT16
Once you have made the appropriate changes for the encryption method used on your system, you're ready to compile Crack. To compile Crack, use the command:
./Crack -makeonly
If ./Crack -makeonly terminates because of an error, the standard procedure is to correct the error and then compile the code again. When ./Crack -makeonly is executed, the first action taken is to remove all object files created by the previous compilation. The /usr/src/c50a/run subdirectory is not removed, however, and this results in the Crack script looking for object files that don't exist. When this condition occurs, run either of the following commands to ensure the next execution will not look for these object files:
make clobbermake spotless
Once the ./Crack -makeonly script executes with no errors, the next step is to compile the crack dictionaries.
Step 4. Build the Crack dictionaries
A Crack dictionary is simply a file consisting of one string of alphanumeric or nonalphanumeric characters per line. The default dictionaries that come with Crack are located in /usr/src/c50a/dict. There are three subdirectories, and each one contains collections of words based upon a different subject. When Crack is executed, dictionaries are generated based on the list of dictionary groups contained in the /usr/src/c50a/conf/dictgrps.conf file. The default dictgrps.conf file packaged with Crack is shown in Example 1. For this example, several commented lines at the beginning of the file are not shown. The lines shown are the ones that concern the administrator.
Example 1. The default dictgrps.conf file# List what source files will be used to create <which> dictionaries:
#
# <dictionary tag>:<fileglob> <fileglob> ...
#
# Dict '1' is created from /usr/dict/words (etc) and $CRACK_HOME/dict/1/*
# Dict '2' is created from $CRACK_HOME/dict/2/*
# Dict '3' is created from $CRACK_HOME/dict/3/*
1:/usr/dict/*words* dict/1/*
2:dict/2/*
3:dict/3/*
Each dictionary group is a collection of word lists contained in the /c50a/dict/1,2 or 3 subdirectory. The order of the dictionaries is important, because this is how Crack determines which dictionaries will be used to guess passwords first. The last three lines of this file are the ones that matter to administrators. The number to the left of the colon is called the dictionary tag. This tag sets the priority for the dictionary group to the right of the colon. The lower the number, the sooner Crack will use this dictionary group to guess passwords. To make the most out of your Crack runs, arrange the dictionary groups in this file so that Crack attempts to guess the most common passwords first.
Some administrators will want to install additional dictionaries. Two good sources for dictionaries are Purdue University and Oxford.
Any naming convention may be used for dictionaries. Dictionaries in any subdirectories under /usr/src/c50a/dict, however, must use the .DWG extension. The new dictionaries may be placed in existing dictionary groups, or new groups may be created by adding new tags to the conf/dictgrps.conf file. Once additional dictionaries have been added, the Crack dictionaries are built with the command:
./Crack -makedict
Step 5. Merging shadow passwords
If you don't use shadow passwords then you can start running Crack without any more modifications. If you are using shadowed passwords (and you should), then you will have to merge the hashed passwords into a single file. This is accomplished with the command:
[color=red]copy /etc/shadow /root/pw-merged
shadmrg.sv > /root/pw-merged[/color]
In the example above, the hashed passwords in /etc/shadow have been merged into a single file and written to a new file named /root/pw-merged. The root directory was chosen for this file because it has no "other" permissions. Only the root user and users in the root group may read or cd into this directory.
Once this step is completed, you’re ready to start running Crack.
Step 6. Running crack
To execute, simply execute the Crack script with the following command:
./Crack /root/pw-merged
When Crack is run, the cracker program is executed. The cracker program takes a long time to complete its run. This is because of the large number of computations Crack has to perform to guess passwords. Although there are several password-guessing programs available, a typical attempt at guessing passwords would involve the following steps:
1.The program will try easy passwords to guess, such as "password" or the user name.
2.The program will then run through all words in its dictionaries, which usually include common passwords.
3.The program will use foreign language dictionaries and any special dictionaries. For example, an administrator in a hospital may create a dictionary of medical terms that could be used as passwords by medical staff.
4.The program will then try all combinations of letters up to a specified limit, e.g., six letters.
5.Lastly, the program will try all combinations of upper and lowercase letters, numbers, and punctuation marks, up to a specified limit, e.g., four characters.
These procedures ensure that all combinations of letters, numbers, and characters will be used to guess passwords. The problem is that these procedures create a huge amount of work for your processor. Let's assume you have established a password rule where users may use letters only in their passwords, and must use eight letters. Each value in the hashed password represents one letter. Therefore, each value represents one out of a possible 26 letters. When eight letters are used in the password, the password can be one of 268 combinations, or 208,000,000,000 possible combinations. That's for an eight-character password using letters only. Once other characters are added to passwords, such as numbers or nonalphanumeric characters (*,/,\.%,$,#, etc.), the password is even more difficult to guess. Guessing passwords is one of the most intense loads an administrator can place on his or her resources. Run Crack when network usage is light (weekends), and on the most capable CPU at your disposal.
While Crack is attempting to guess passwords, the administrator is able to check on the progress of the run by using the Reporter script. To execute the Reporter script, run the command:
./Reporter -quiet
There are only two options to select from when executing Reporter: Quiet mode is used to suppress warning and error messages; HTML mode is used to generate Reporter in HTML format.
To generate Reporter output in HTML format, use the command:
./Reporter –html
Suspending Crack Runs
The pauser script, located in the c50a/scripts subdirectory, is used to suspend Crack runs. The pauser script performs the following actions:
•While Crack is running, the pauser script is executed approximately every minute.
•The pauser script looks for a file named GOTO-SLEEP in the CRACK_HOME directory. If the file exists, the pauser script sleeps for one minute, and then looks for the GOTO-SLEEP file again.
•If the file is found again, pauser goes back to sleep.
•If the GOTO-SLEEP file is not found, the pauser script returns control to the cracker process that invoked pauser.
•To suspend a Crack run, the administrator needs to create the GOTO-SLEEP in the /usr/src/c50a directory.
•To create the GOTO-SLEEP file, use the command:
touch /usr/src/c50a/GOTO-SLEEP
The pauser script also provides the administrator with the ability to run Crack only at night and on weekends. If this is required, remove the comments (#), from lines 3 to 9 in the following section of the pauser script.
1. # Go to sleep between 0800 and 1759 inclusive, except weekends
2. ###
3. # set `date '+%H %w'` # $1=hour(00..23) $2=day(0..6)
4. #
5. # if [ "$1" -ge 8 -a "$1" -le 17 -a "$2" -ge 1 -a "$2" -le 5 ]
6. # then
7. # sleep $POLL
8. # continue
9. # fi
break # like, y'know, totally gross, man...
done
exit 0
Terminating Crack runs
The plaster script, also located in c50a/scripts, is used to terminate Crack runs correctly. To shut down a Crack run correctly, run the following commands as root:
cd /usr/src/c50a/scripts
./plaster
make tidy
The plaster script will kill processes associated with both the Crack script and the cracker program.
The make tidy command will clean up various files created during the Crack run.
Conclusion
The Crack utility is a security tool that all system administrators should know how to use. Regularly scheduled Crack runs will provide the administrator with the ability to eliminate easily guessed passwords. This Daily Drill Down covered the installation and configuration of Crack on a Linux system. We discussed the installation of Crack and editing Crack configuration files to match the password hashing method being used. We also discussed how to build Crack dictionaries. Finally, we looked at the facilities available to read information generated by Crack, and the commands and procedures used to run, suspend, or terminate Crack runs.
Part two of this series will cover using Crack over networks, the Crack7 brute-force password guessing program, and creating Crack rules to control how Crack uses the dictionaries to guess passwords.
The authors and editors have taken care in preparation of the content contained herein but make no expressed or implied warranty of any kind and assume no responsibility for errors or omissions. No liability is assumed for any damages. Always have a verified backup before making any changes. ......Join the TechRepublic Community and join the conversation! Signing-up is free and quick, Do it now, we want to hear your opinion.
các pro cho mình hỏi, lệnh này có nghĩa là gì vậy.

cp /etc/shadow /root/pw-merged
shadmrg.sv > /root/pw-merged


cho mình hỏi dòng lệnh màu đỏ nghĩa là gì, trong Centos mình đang xài báo khong có command này, mình tìm nhưng k biết cái lệnh đó thuộc gói nào, mong mọi người giúp đỡ
Các bác có ai có thể cho xin một cái phần mềm nào có tình năng giôg john ripper không, hoặc ai đã từng xài crack 5.0a thì chỉ em với
à tại mình quên cái tên của nó, cái mục đó là local SAM trong mục load, mình đọc hướng dẫn trên mạng thì người ta hướng dẫn lấy mục đó để chỉ ra các user trên hệ thống, mình cài trên window xp thì khi chạy ophcrack nó có mục này còn trên linux (opensuse) thì lại không có, Trong phần Help của ophcrack thì nó nói local SAM chỉ được sử dụng khi đăng nhập với quyền Administator, nhưng mình đăng nhập trên linux với quền root rồi vẫn không đc, không biết có phải cấu hình gì thêm khôg, giúp mình với
mình đã cài đặt ok rồi, và chạy cũng được, nhưng trong phần load không có mục local , còn các phần như session, encrypted SAM mình không hiểu là gì, bạn có thể chỉ mình được không, mình cảm ơn nhiều lắm
CÁc pro chỉ giúp mình xài ophcrack trên linux với, mình cài đặt xong rồi nhưng không biết sử dụng như thế nào, ở window thì khi cài xong thì load là ok, còn linux thì mình không biết có cần cấu hình gì khi cài đặt xong không, các thứ cần thiết mình đã có đầy đủ, mong mọi người chỉ giáo giúp
Vậy pro cho e hỏi, làm sao chuyển cái mớ này $1$Mtwg8r5i$X3zutLvikUrAC62FvQpWW/ thành mã md5 bình thường đc, em cảm ơn

root:$1$Mtwg8r5i$X3zutLvikUrAC62FvQpWW/:14996:....

Các a mến, e đọc một số tài liệu mà các pro trên rum chỉ đường thì được biết ở file shadow ký tự $1$ là biểu diễn cho password đc mã hoá md5, em xài john the ripper thì crack ra đc pass, nhưng em thấy nó có ghi là (FreeBSD MD5 32/32.... ) em không hiểu cái này nghĩa là gì, mong các pro chỉ hộ.
Còn điều nữa là làm sao em có thể chuyển mớ $1$Mtwg8r5i$X3zutLvikUrAC62FvQpWW/ thành md5 để dùng Cain dò ra được pass. Các a chỉ em dùm với, e mò mãi mà k ra đc biện pháp
Các pro có thể giải thích giúp em ý nghĩa các dòng code trong file /etc/pam.d với, em cảm ơn rất nhiều
Các bạn, cho mình hỏi ví dụ như mình có một file được mã bằng một thuật toán nào đó giống như file /etc/shadow của linux, vậy làm ta có thể nhận biết được thuật toán được áp dụng trong file đó, mình cảm ơn nhiều
Mình cảm ơn rất nhiều, mình đã làm thành công
các pro cho mình hỏi.
Máy mình khi trước xài window xp, phân chia 3 ổ đĩa, một ổ C chứa window, 1 ổ DATA, và 1 ổ Software.
Mình cài đặt lại bỏ window xp đi mình thay thế bằng OpenSuse, mình sử dụng tất cả dung lượng trong ổ C (30GB) để cài suse, một làm swap một làm /.
Cho mình hỏi, mình muốn dùng terminal di chuyển đến 2 ổ DATA hoặc Software thì mình gõ lệnh như thế nào, mình cảm ơn.
Đây là file iptables của em:

Code:
# Firewall configuration written by system-config-securitylevel
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i eth0 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp --dport 5353 -d 224.0.0.251 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT


Mà sao nếu em để máy proxy trỏ dns lên 8.8.4.4 thì máy client truy cập tên miền đươc,và nếu em tắt máy dns server trong LAN đi, các máy client đều truy cập internet phà phà, em để dns của các máy client trỏ lên dns server trong LAN, các bác giải thix cho em cái này được không, vì yêu cầu của sơ đồ mạng trên yêu cầu dns server trong LAN có nhiệm vụ phân giải tên miền.
help me!!! pro ơi help me!!
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|