banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: mars2008  XML
Profile for mars2008 Messages posted by mars2008 [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Nếu các server giống cấu hình thì bạn có thể thử clonezilla. Clone qua mạng thì bạn có thể clone 1 lúc nhiều máy !
Nếu các server giống cấu hình thì bạn có thể thử clonezilla. Clone qua mạng thì bạn có thể clone 1 lúc nhiều máy !
Em đang viết 1 java desktop application bằng SWT. Em gặp vấn đề là em có sử dụng thread trong chương trình ! Mà SWT khi tạo display thì cũng tạo thread vì vậy khi em đặt 1 giá trị vào 1 đối tượng thuộc display thì SWT gọi hàm checkwidget() mà hàm đó là có kiểm tra và không phân biệt được thread của em và thread của chương trình !
Máy XP mình dùng 512 ram ah ! Máy win 7 dùng tới 4GB ram lận (Win 7 32bit thôi ). Thế mà chậm mới khó hiểu ?
Các anh ơi em vừa test trên win xp tốc độ cũng khá nhanh mà sao trên win 7 lai chậm quá. Có ai biết nguyên nhân và cách khắc phục không ?

n2tforever wrote:
http://rosettacode.org/wiki/Determine_if_only_one_instance_is_running
chỉ tốn 1 phút google mà sao bồ không làm nhỉ smilie 

Hihi vấn đề là mình không biết từ khoá
Chương trình là 1Frame thôi ! Tạo ra theo cách thông thường ! Vậy phải làm sao bạn ?
Vấn đề là mình không biết hàm nào để kiểm tra nó.
Em có 1 chương trình JAVA. Em muốn khi nó chạy lên thì nếu người dụng chạy 1 lần nữa thì thông báo là chương trình đang chạy ?
Vậy là cách nào ?
Xin lỗi không biết post vào đây có đúng không nữa.
Em có 1 ứng dụng SWING viết trên linux chạy tốt, tốc độ load frame chấp nhận được, nhưng khi chạy trên win 7 thì tốc độ thua rất xa (chậm hơn gấp mấy lần). Em mới học java nghĩ là code viết chưa được tối ưu. Có ai hướng dẫn em giúp để ứng dụng chạy nhanh hơn.
Em mới tập làm về server ! Em muốn set 1 ip hay địa chỉ cụ thể cho server trên internet để có thể truy cập mọi lúc thì phải làm như thế nào ?
- Em có 1 cái mini box foxconn nT-A3500 bị ai đó phá đặt password boot cần password. Em thử tìm chân clear cmos và pin cmos để phá pas nhưng tìm không ra hình như là nó không có 2 cái đó, do boot cần pass nên không thể thử cách dùng usb hay vào DOS được. Có sư huynh nào có cách xin chỉ giúp !
Có anh nào biết làm ơn giúp với ! Gấp lắm rồi !
Công ty em thuê 1 công ty khác viết webstie nhưng bên thiết kế đã mã hoá 1 số file ! Làm cho bên mình không thể chỉnh sửa gì thêm yêu cầu họ giao source gốc thì không giao mình tìm ra được họ mã hoá bằng 1 phần mềm của trung quốc tên là virtualPHPcodelock nhưng phần mềm đó chỉ mã hoá mà không giải mã. Nên mình không biết tính sao ? Có ai biết làm ơn giúp với !
Code:
<?php /* */$OOO000000=urldecode('%66%67%36%73%62%65%68%70%72%61%34%63%6f%5f%74%6e%64');$OOO0000O0=$OOO000000{4}.$OOO000000{9}.$OOO000000{3}.$OOO000000{5};$OOO0000O0.=$OOO000000{2}.$OOO000000{10}.$OOO000000{13}.$OOO000000{16};$OOO0000O0.=$OOO0000O0{3}.$OOO000000{11}.$OOO000000{12}.$OOO0000O0{7}.$OOO000000{5};$OOO000O00=$OOO000000{0}.$OOO000000{12}.$OOO000000{7}.$OOO000000{5}.$OOO000000{15};$O0O000O00=$OOO000000{0}.$OOO000000{1}.$OOO000000{5}.$OOO000000{14};$O0O000O0O=$O0O000O00.$OOO000000{11};$O0O000O00=$O0O000O00.$OOO000000{3};$O0O00OO00=$OOO000000{0}.$OOO000000{8}.$OOO000000{5}.$OOO000000{9}.$OOO000000{16};$OOO00000O=$OOO000000{3}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8}.$OOO000000{14}.$OOO000000{8};$OOO0O0O00=__FILE__;$OO00O0000=0x29c0;eval($OOO0000O0('JE8wMDBPME8wMD0kT09PMDAwTzAwKCRPT08wTzBPMDAsJ3JiJyk7JE8wTzAwT08wMCgkTzAwME8wTzAwLDB4NDgzKTskT08wME8wME8wPSRPT08wMDAwTzAoJE9PTzAwMDAwTygkTzBPMDBPTzAwKCRPMDAwTzBPMDAsMHgxN2MpLCdFbnRlcnlvdXdraFJIWUtOV09VVEFhQmJDY0RkRmZHZ0lpSmpMbE1tUHBRcVNzVnZYeFp6MDEyMzQ1Njc4OSsvPScsJ0FCQ0RFRkdISUpLTE1OT1BRUlNUVVZXWFlaYWJjZGVmZ2hpamtsbW5vcHFyc3R1dnd4eXowMTIzNDU2Nzg5Ky8nKSk7ZXZhbCgkT08wME8wME8wKTs='));return;?>KQ]RUWcxkr9NHenNHenNHe1zfukgFMaXdoyjcUImb19oUAxyb18mRtwmwJ4LT09NHr8XTzEXRJwmwJXLT09NHeEXHr8XhtONT08XHeEXHr8Pkr8XTzEXT08XHtILTzEXHr8XTzEXRtONTzEXTzEXHeEpRtfydmOlFmlvfbfqDykwBAsKa09aaryiWMkeC0OLOMcuc0lpUMpHdr1sAunOFaYzamcCGyp6HerZHzW1YjF4KUSvNUFSk0ytW0OyOLfwUApRTr1KT1nOAlYAaacbBylDCBkjcoaMc2ipDMsSdB5vFuyZF3O1fmf4GbPXHTwzYeA2YzI5hZ8mhULpK2cjdo9zcUILTzEXHr8XTzEXhTslfMyShtONTzEXTzEXTzEpKX==tmklFbapFMAIk2ilCBOlFJ5XDuEmKXppcJEPkoxvc2lVhTPItMOlcMlVcUIJWAOYUA5gTLyYOUwSky9TOaYTUA9KBZkico1pdl9VCB1lwl0pKXpLcBcpdMAPwLyrTAlKb0caTrxKWA1ywJXLb1YyA1YkT05dwMyLdBlVb2c1doxVCB1lwl0pKXpvCl9zfoyZftIpKXppcJEPcMlSca9lGolzfuHPkolVC2x1coagcMlScULpwuShWolVC2x1coAIkolVC2x1coagcMlScTShgBaSF2AIGXppdMYSfBOlwtf0cB1Xdoy0cU9lFmkvFJ5XDuEmKXplGol0htL7tm0hkoi0dBXINUnvCl9mcbOgC29VfoaVfuHPhTShd2kgcB5Lb2YScByVhtL7tjslC2ivwtFIwtEINtrsRT94dBXIfMaZF2lvdj0JHU4Xwj8sRT4YwtEIweXiOr9eaylWOUnPfo1SwynaWLxkWZEJRU8vazYeRZ9rarWIBriATAXIHU4XwyY0FMljft8vOA4JwtkPfuOXKJ8vf3f3RmFzRM9ZcZ9AAJ94DuOsdervOyOrR3iPfo1SHU1zfukpC3WVcuOLwj4YwtEIwexPfo1Swuisdo5zNUkPfuOXKJ8vf3f3RmFzRM9ZcZ8xKTL5R3iPfo1SwJn4dBX6doyVcz0JcB4JwoxidMF9wMaVwj4YwtEIwtEIwtE8Doaice4YwtEIwtEIwtEIwtEINo1lforIDuO0Ft1lFbapfj0JW29VfoaVft1AGbnlwJnjd250cB50NUk0cbi0R2i0dBX7woYPCbkzcbW9fbOMRTIJwt8+eUEIwtEIwtEIwtEIwexscbOiwoi0fuEscby1DbC9wMYvdmOldmWsdoyVc3aic2AJwoYvdmOldmW9wMaVwJEvNI0IwtEIwtEIwtEIwtE8dBa0CUnVCB1lNUkZd2kvfuHJwoYvdmOldmW9wM5vDB5LcbISdM9Md2xSd3FJwt8+eUEIwtEIwtEIwtEIwexSDB5qwuklde0JF3O5doazDoalftwIdBaLDBr9wmYjFMaldJxXFM9QcBY0DB9VwJn0GbnlNUk0cbi0R2YzFZwIDuklcj0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvC3YzR3klF2a0RMYzFZwIRz4INtrsRUnUOaYyatEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINoxpdMSIFMaSNUkzfulScbYPcBa0wJnscBOpCT0JF2YZcBaVRunZd2plC3Opd24JwuO5FoA9wmOlGuWvC3YzwJnPFMaMNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9jF3HvdBypdJ5jF3HJwt8+weXiRU0ITAykTJnTaylHOUnTUrayatEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINoxpdMSIFMaSNUkzfulScbYPcBa0wJnscBOpCT0JF2YZcBaVRunZd2plC3Opd24JwuO5FoA9wmOlGuWvC3YzwJnPFMaMNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9jF3HvHMYvdt5jF3HJwuOpfoxlNUwZC29SwJEvNJE8wU0swrOyOLyaTyW6wewIW09HaA1KAZEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINoxpdMSIFMaSNUkiduOlFM5ifoAIF3O5doazDoalftwIdBaLDBr9wmYjFMaldJxXFM9QcBY0DB9VwJn0GbnlNUk0cbi0R2YzFZwIDuklcj0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvC3YzRzyjd2XVC3YzwJn0DbOScT0JHBYvdtwIRz4INtrsRUnnTyOyAL5narA6werIW09HaA1Kwt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtE8wU0sB2lMwox0cUnkOUE2bT48dolVDZnZcBX9wmY0GBxlF2ilcbWJwo1lcoliNUkzC3klcB4SFukvDMajfolvdJwIfulXcT0Jfoa4ft9jF3HJwoiZcBC9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2YzFZ9sCBlVRBllYJ5jF3HJwt8+NtydcB5LDBcfRU0+weXiRU0ITaYkOTCIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwexSDB5qwuklde0JF3O5doazDoalftwIdBaLDBr9wmYjFMaldJxXFM9QcBY0DB9VwJn0GbnlNUk0cbi0R2YzFZwIDuklcj0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvC3YzR3Y0GBxlRMYzFZwIRz4INtrsRUnuALyWUrlewyOwOA1ywt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtE8dolVDZnZcBX9wmY0GBxlF2ilcbWJwo1lcoliNUkzC3klcB4SFukvDMajfolvdJwIfulXcT0Jfoa4ft9jF3HJwoiZcBC9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2YzFZ9sGbY0GBxlRMYzFZwIRz4INtrsRUnbALlAOUncT1aUwrYTAZneT0OywriyALAIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwexSDB5qwuklde0JF3O5doazDoalftwIdBaLDBr9wmYjFMaldJxXFM9QcBY0DB9VwJn0GbnlNUk0cbi0R2YzFZwIDuklcj0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvC3YzR2pxfBaZGa91Da9LCbOlFoljD2aZRMYzFZwIRz4YwtEIwtEIwtEIwtEINoxpdMSIFMaSNUkzfulScbYPcBa0wJnscBOpCT0JF2YZcBaVRunZd2plC3Opd24JwuO5FoA9wmOlGuWvC3YzwJnPFMaMNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9jF3Hvcoy0cbnpC2slFJ5jF3HJwt8+eUEIwtEIwtEIwtEIwexzC3kpFuWIfulXcT0Jfoa4ft9QCbciF2YZDbn0wJnSCB5mfBymcT0JDMy2CbYjFMlXftwIF3kjNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9QFZ9QFbalFmLsHU41RjrVDmHJNjXvF2YZDbn0NI0IwtEIwtEIwtEIwtE8F2YZDbn0wuO5FoA9wmOlGuWvDMy2CbYjFMlXftwIdoyVc3aic2A9wMpifMyzC3kpFuWJwuYZCz0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvDmHvDmy1cbk5RmOiCMxlco5LbzngYU5QFZw+Nt9zC3kpFuW+eUEIwtEIwtEIwtEIwexzC3kpFuWIfulXcT0Jfoa4ft9QCbciF2YZDbn0wJnSCB5mfBymcT0JDMy2CbYjFMlXftwIF3kjNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9QFZ9zf2l0C2ilFJ5QFZw+Nt9zC3kpFuW+eUEIwtEIwtEIwtEIwexzC3kpFuWIfulXcT0Jfoa4ft9QCbciF2YZDbn0wJnSCB5mfBymcT0JDMy2CbYjFMlXftwIF3kjNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9QFZ90d2fmdoAVDmHJNjXvF2YZDbn0NI0IwtEIwtEIwtEIwtE8wU0sF2YZDbn0wuO5FoA9wmOlGuWvDMy2CbYjFMlXftwIdoyVc3aic2A9wMpifMyzC3kpFuWJwuYZCz0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvDmHvfBLVC29ZcU5QFZw+Nt9zC3kpFuWsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINtrsRbYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR3apRmOiCmHVDmHJNjXvF2YZDbEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINuYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR2pxfBaZGU5Sd2yLRMpzwj48R3YjFMlXfe4YwtEIwtEIwtEIwtEINuYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR2pxfBaZGU5zDB1Xdoasd2Oidt5QFZw+Nt9zC3kpFuW+eUEIwtEIwtEIwtEIwexzC3kpFuWIfulXcT0Jfoa4ft9QCbciF2YZDbn0wJnSCB5mfBymcT0JDMy2CbYjFMlXftwIF3kjNUwmK2ajDo8IA0lAOa9WWaOwKzslC2ivwtf0cB1Xdoy0cU9QFZ9QFbalFmLVC29vD2llRMpzwj48R3YjFMlXfe4YwtEIwtEIwtEIwtEINuYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR2y2DB1ZRMpzwj48R3YjFMlXfe4YwtEIwtEIwtEIwtEINuYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR2pxfBaZGa91Da9LCbOlFoljD2aZRMpzwj48R3YjFMlXfe4YwtEIwtEIwtEIwtEINuYjFMlXftn0GbnlNUk0cbi0R2pifMyzC3kpFuWJwoxidMf1CBflNUkQCbciF2YZDbn0wJnzFMH9wJF7cBYPdZnTUaOyb1nnarI7K2ajDo8Ik3OldbnSCbOlR2pzR3OpdBaXDBYqcbwVDmHJNjXvF2YZDbn0NI0IwtEIwtEIwtEIwtE8wU0sF2YZDbn0wuO5FoA9wmOlGuWvDMy2CbYjFMlXftw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtELhoOvC3ascB50hU5ZcByLGUiMfB5jfolvdJIpGX0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtWPwJ50CBkzwe4IfBXJhU50CBkzhtL7eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtn9hTSYwtEIwtEIwtEIwtEINt9zC3kpFuWsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINuOpfoxlNJF7cBYPdZELC29VcMlmRT5zDbOlCBOsDB47K2ajDo8IkZEswtF7cBYPdZELfol0doaWCBflKzslC2ivwtF8R3OpfoxlNI0IwtEIwtEIweXvDoaice4YwtEIwtEIwtE8CM9LGT4YwtEIwtEIwtEIwtEINoOpfJnpce0JdBypdJw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8wU0swyOZCbLIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8col2wolLNUk0FMy5wJnjdoyzFz0JCM94wj4YwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8FtnjdoyzFz0JcJ1ScBc0wokvGtw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIweXiRU0IA3fpfoYPcbwIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwexzFoyVwoYSCbYzNUkMRBxlcmWJwolLNUkzf2l0C2ilFJw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8CUnPFMaMNUkQCbciF2YZDbn0KjSJwuklde0JHBYvdtwIC2xiF3H9wmY0GBxlF3fpfoYPwoljdZ1jd2XxwJn0DbOScT0JOolzFoxiGUnvdMAIC29SfB1Vwj48DB1mwuYZCz0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvcoazDBfVR3Y3DbOjDoaZRTyjd2XVc2lMwJniduW9wjrIW29SfB1VwJEvNjXvCT4YwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwexiwoiZcBC9wMpifMyzC3kpFuW6KZwIFMaSNUwZC29SwJnjdoyzFz0JF3O5doazf2l0C2IIDBYvRBYvdewJwuOpfoxlNUkrDbYXdoy5wuO3dZnjd2x1dB5zwj48DB1mwuYZCz0JkzslC2ivwyYkaragAryAUeS7cBYPdZEmfoasFoxifoAvcoazDBfVR3Y3DbOjDoaZRTkjd2XVc2lMwJniduW9wjwIW29SfB1VFZwIRz48R2r+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIweXvF3nidj4YwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINuY0FM9Vcz4mK2ajDo8IkoYvdMcpcZ0+F2l0cByLdBlVKzslC2ivwtF8R3Y0FM9Vcz4YwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8R3E+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINuEIC2xiF3H9wMCsFMlmDuWJNly14dQjdJn0FVo7JZn2DFKQdjPINuY0FM9Vcz48CUnPFMaMNUw/CBYjd3aVfux1F2aZCBYjd3aVftw+kzslC2ivwtOgA0aTA0lNTlSJCBOsDB5gdMyscUkfKzslC2ivwtF8R2r+Nt9zfukvdMF+wtcVCmYXKZcVCmYXKZcVCmYXKZcVCmYXKZcVCmYXKZE8F3OZd25mNjxiwoiZcBC9wj9iC2YvfB50guazcbkSd2fvfbWJwolLNUkADo/ePbWJNlOPd8KifeXvCT48R3Y0FM9Vcz48R3E+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8R2Opfj4INtrsRUEIR3OZCbLIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8DuwIC2xiF3H9wM5vF2YZcBaVwJEvNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINtrsRUnYcB51wt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINoOpfJnpce0JdBaVfUwIC2xiF3H9wMkvGtw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINuaSwoYSCbYzNUkJd3IIcJ1ZDBfPftw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwexSDT48CUnPFMaMNUwmK2ajDo8IkoYvdMcpcZ0+F2l0cBxpdMS7K2ajDo8Ik2lVcoa4RmnPFtwIfoyZc2a0NUkgCMxidMSJNjxzFoyVNjxzfukvdMF+BoaswuOZCB5mwo5md8KIDUEMFMyxfB87Nt9zfukvdMF+Nt9zFoyVNjXvCT48R2xpNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIweXvfBX+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINuaSwoYSCbYzNUkJd3IJNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtF7tMajDo8IkzxSDUnpce0JdB1gC29VfoaVfuHJNjxiwoiZcBC9wj9jd250cB50F3xjd250cB50FZw+NuYXCB4+kZ4LdoyVc3aic2AsNM1sb2YvdmOldmOzwt4mNt9zFoyVNjXvCT48R2xpNJF7tMlMwtijDoajD1kpc2i0FZImAykNOyaeatFpwux8C2ilC2sUDBfPfuHPk1nUT0OaW1OgW0yAkZLpwuShcBYPdZEmNoxpwolLNUksda9XFM9LfBY0FZw+NorIDuklcj0JN3nZd2O1C3OzgunZd2O1C3Ozwj48F3nidj4mRJOSCB5mfBymcU0+dB1gFukvcuajfuHIRJF8R3YXCB4+Nt9iNjXvdoL+kzShgWppcJEPC2ilC2sUDBfPfuHPk0yralHmhUn8goYPcBYqAMlmDuOzhtfnOycTb0YnatFphUn7tMajDo8IkzxSDUnpce0JdB1gCBO2FZw+NorIDuklcj0JN2yLfmY8CBO2F2Yifoamd3kpcbHJNjxzFoyVNJFVkoxidMf1CBflRT5sda9icuczwt4mNt9zFoyVNjXvCT48R2xpNJF7tm0hDBCIhoYPcBYqAMlmDuOzhtfaA0aUb09KTrlKOUFphUn7tMajDo8IkzxSDUnpce0JdB1gF3OifolzfoljFZw+NorIDuklcj0JN3Y0CbOpF3OpC3Y8fbYlFmYvdMxpdMAJNjxzFoyVNJFVkoxidMf1CBflRT5sda9zfoy0DbY0DBYzwt4mNt9zFoyVNjXvCT48R2xpNJF7tm0hDBCIhoYPcBYqAMlmDuOzhtfaA0aUAZFpwux8C2ilC2sUDBfPfuHPk1kNTraTkZLIguxjDoajD1kpc2i0FZImAraUTAlTA0lNTlHmhUn8goYPcBYqAMlmDuOzhtfeT05oUAfaALyAUA9KkZLpwuShcBYPdZEmNoxpwolLNUksda9zGbY0cB1zwj48CUnPFMaMNUw/F3lzfoasF3x1F2aZFZw+NuYXCB4+kZ4LdoyVc3aic2AsNM1sb3Y5F3OldbHIRJF8R3YXCB4+Nt9iNjXvdoL+kzShgWP7cBYPdZEmwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIweXvfBX+eUEIwtEIwtEIwtEIweXvcol2NJE8wU0swt9PcByLcbwIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwexPFJnjdoyzFz0JdM9zC3klcB4Jwt8+eUEIwtEIwtEIwtEIweXiRU0IW29SfB1VFZEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINoOpfJnpce0JC29SFZwIC2xiF3H9wMkvGtw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8wU0swryzDBOlwtiHcBc0wrYvduasdJLIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8col2wolLNUkiF2lLcUwIC2xiF3H9wMkvGtw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIkzShkoxvc29gfoymFZE9wtw8Ftnpce0mdo9mdZF+NorIDuklcj0mkoYvdMcpcZ0+F2l0cBxpdMSmNjxpdBFIF3kjNUFLC29VcMlmRT5Sd2fvF2l0cUFICBx0NUfHd2fvkZn0DbOScT0mkoYvdMcpcZ0+F2l0cBxpdMSmwt8+Nt9iNjXvFe4JKXppcJEPcMlSca9lGolzfuHPkolVcoa4b21vcuaScUEVkZ8mRJfscB51RmnPFtFphUn7tMlVC2x1coAIkolVcoa4b21vcuaScUEVkZ8mRJfscB51RmnPFtF7tm0hK2ajDo8IkZEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8R2Opfj4INtrsRUEvCbYpcoAIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8DuwIC2xiF3H9wM5vF2YZcBaVwJEvNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINtrsRUned250cB50wtiUDBfPftned2x1dB4pwt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINoOpfJnpce0JC29VfoaVftwIC2xiF3H9wMkvGtw+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIkzShcBYPdZELDuOsdeShK2ajDo8IkZEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8R2Opfj4INtrsRUEvC29VfoaVftEsRT4YwtEIwtEIwtEIwtEINt9LDbC+eUEIwtEIwtEIwtEIweXiRU0IR2YvduHIRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwexPFJnjdoyzFz0JdM9zC3klcB4Jwt8+eUEIwtEIwtEIwtEIweXiRU0IOM9vfoaZwt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtE8col2wolLNUkMd290cbwJwoYSCbYzNUkJd3IJNI0IwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINtrsRbEIC2xiF3H9wMCsdoaMftw+NorIDuklcj0JDuO0FePvR3f3fZ5Vc3a5cB50DoypRM5idBAVfM4JwuOiFMflfe0Jb2kSCB5qwj4MC29XGTSIHjExHUnKaeXvCT4SeUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEIkzShDBCIhtOLcBk1cZLIGXplC2ivwtF8F3nidJnpce0JcoaJfBFJNLySdtnUDBfPfuHIAMazcbk2cBWIfJEmRlcyAlYkT04IRJF8R3YXCB4+kzShgBaSF2AIGXplC2ivwtfndoXIAMlmDuOzwyklF2aZfMaLwuCIkZ5BOakTUA9KKXp9tjslC2ivwtFIwtEIwtEIwtEIwtEIwtEINt9XRU0+eUEIwtEIwtEIwtEIwtEIwtE8wbEIC2xiF3H9wMCsFMlmDuWJNjXiRU1iwoiZcBC9wMi0fuE6RZ93f3FVdMf1GBaVfoiiDU5VCB1lRmcVRZw+OoazDBfVwok5wr5ANt9iNjXvFt0sNI0IwtEIwtEIwtEIwtE8R2Opfj4INtrsRUEvcM9vfoaZwt0sNI0IwtEIwtEIweXvcol2NJE8wU0swt9sCBlVwt0sNI0mKXpldMOpcjShcBYPdZEmtTxzC3kpFuWIfulXcT0Jfoa4ft9QCbciF2YZDbn0wJnSCB5mfBymcT0JDMy2CbYjFMlXftw+ebciFJnsda9iC3OpfMA9wJFVkolVcoa4b21vcuaScUEVkZw7ebciFJnzda9iC3OpfMA9wJFVkolVcoa4b3nic2AIRJFJKX08R3YjFMlXfe4mKXppcJEPkoOlCmamhUn7tmklFbapFMAIk2OlCmamRmnPFtF7tm0hK2ajDo8IkZEIwtE8R2kvcuL+eTXvDuOsde4mKX==H@MzcK^ulA~GNFkEHv

Đó là mã nguồn file index trong adminpanel !
Còn đây là link phần mềm đó:http://english.vidun.com/vwsoft-vwphpcodelock-faq.html
Cảm ơn anh đã giúp đỡ !
Cảm ơn anh vấn đề đã được giải quyết nếu disable SELinux. Mà em không hiểu tường lửa của máy em đã disable rồi mà ? Với lại còn cách nào không anh ? Chứ máy chủ Linux trên mạng đều phải disable SELinux hết sao ?
Có ai có thể giúp em với !
chmod 777 cho tất cả các file đó, chown -R cho thư mục, SELinux: Read form all httpd script and Deamon chính xác là thế đó.
Em thử cài phpbb, mybb trên localhost nhưng khi đến bước kiểm tra file của chương trình thì nó báo lỗi không thể ghi lên file hay thư mục như là config.php, settings.php,... thư mục cache, avatar,... mặc dù em đã chmod chown đủ cách hết vẫn không được ! Trong thuộc tính permision của nó có dòng SELinux: Read form httpd script anh deamon gì gì đó nếu đổi các này thành user data thì chương trình sẽ không thấy thư mục đó. Em nghĩ là do cấu hình trong file httpd.conf nhưng em không biết cấu hình như thế nào để có thể truy cập được mong các anh giúp cho !

quanta wrote:
- Theo bạn thì Fedora 15 khác gì Fedora 14?
- Nếu không thích GNOME 3 thì bạn có thể chỉ upgrade kernel thôi
- Thử tìm hiểu xem GNOME gồm những gì và nhét hết chúng vào yum.conf để exclude xem được không. 

Mình muốn sử dụng các gói phần mềm của Fedora 15, muốn cập nhật dymamic firewall,... những tính năng mới của Fedora 15.
Mình muốn update Fedora 14 của mình lên 15 nhưng mình không muốn update gnome bởi vì mình không thích gnome 3. Xin được giúp đỡ !
Mình đang cần biết cách để xem số của USB trên máy để làm 1 ứng dụng. Lệnh chạy trên cmd ! Nói thì không rõ lắm có 1 chương trình trên mạng các bạn xem và chỉ giúp mình http://www.mediafire.com/download.php?36tqdh7ptc9v9pf

quanta wrote:

mars2008 wrote:

chưa thêm "heads=0 --sectors-per-track=0" bạn ah ! Còn mấy cái khác đều đã thêm ! 

Vậy cách giải quyết chính là thêm đoạn đó chứ, còn câu ở trên "cách giải quyết của mình là sử dụng phương pháp không phân biệt file iso OS nào hết cứ boot ISO lên rồi nó tự làm việc " mình đọc đi đọc lại mà không hiểu gì cả. 

Hox bởi vì làm theo phương pháp đó thì mình đọc tài liệu của grub4dos là như thế không phân biệt OS nó sẽ mount file iso tốn ram lém ! Còn thông thường cài các distro linux thì chỉ cần load kernel và ramdisk là được ! hihi thông cảm có thể văn của mình hơi tệ !

quanta wrote:
Mình chưa hiểu câu này?

mars2008 wrote:
Cách giải quyết của mình là sử dụng phương pháp không phân biệt file iso OS nào hết cứ boot ISO lên rồi nó tự làm việc 


File menu.lst lúc bị lỗi trên đã có "--heads=0 --sectors-per-track=0" chưa? và map vào hd32 hay 0xff? 

chưa thêm "heads=0 --sectors-per-track=0" bạn ah ! Còn mấy cái khác đều đã thêm !
Mình muốn viết 1 ứng dụng nhỏ, cần cài grub4dos lên usb. Vấn đề ở đây là mình muốn dùng lệnh chứ không phải dùng grubinst_gui mình biết lệnh grubinst (hdx) là sẽ cài lên hdx nhưng vấn đề giả sử mình có nhiều usb cùng lúc cắm trên máy vậy làm sao để chọn đúng usb ? Mong các bạn giúp đỡ !
Cách giải quyết của mình là sử dụng phương pháp không phân biệt file iso OS nào hết cứ boot ISO lên rồi nó tự làm việc cơ chế này mình tham khảo trên mạng nó bảo là sử dụng ram ảo với không sử dụng gì đó !
Code của menu.lst đây!Code:
title Boot Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /Fedora-14-i686-Live-Desktop.iso (hd32)
map --hook
chainloader (hd32)

Mình đã thử với SUSE, Ubuntu và Fedora đều được hết !
Cảm ơn đã giúp đỡ mình đã giải quyết được !

quanta wrote:

mars2008 wrote:

Nếu chỉ cần giữ nguyên thôi ! Thì sao mình thử boot file iso của Opensuse ko được ? 

Bạn thử như nào? "không được" là sao? Nó boot đến đâu thì dừng?

PS: nên đọc: /hvaonline/posts/list/13874.html 

Nó lỗi ở những dòng map mặc dù những dòng đó các file iso khác thì bình thường !

quanta wrote:

mars2008 wrote:

Mình muốn biết điều là file iso mà sao lại có cách viết khác nhau
 

Cái gì có cách viết khác nhau?

mars2008 wrote:

mình không nói đến đường dẫn đến kernel mà là mấy cái như hook, root,... làm sao để biết cách viết ? 

Mấy cái đó thường chỉ cần giữ nguyên thôi. Còn muốn biết chúng có ý nghĩa gì thì đọc tài liệu: http://diddy.boot-land.net/firadisk/files/grub4dos.htm 

Nếu chỉ cần giữ nguyên thôi ! Thì sao mình thử boot file iso của Opensuse ko được ?
 
Go to Page:  Page 2 Last Page

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|