banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: TheShinichi  XML
Profile for TheShinichi Messages posted by TheShinichi [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Hi all,

Tôi liên hệ với Kas Lab và được cấp 1 key trial sử dụng các sản phẩm sau :

1- KAV for Windows Server
2- KAV Admin Kit
3- KAV for Server Enterprise Edition
4- KAV Workstation

Tôi đã cài 1,2,3 lên Domain Controller và 4 lên 1 máy workstation. Ngồi mày mò cả buổi sáng mà vẫn không cấu hình được cho các workstation auto-update từ DC.

Các vấn đề tôi gặp phải :

1. Từ workstation, cấu hình {b}Update source{/b} là "Kas Admin Kit", khi chạy update thì bị lỗi : "Connection failed, physicall error".

2. Từ DC, sử dụng KAV Admin Kit để connect vào 1 ws qua port 13000 và 14000 đều không thể kết nối (sure là ws đã disable firewall)

Tôi chỉ cần cấu hình như vầy là đủ :

1. Tôi sẽ download update file trên Kas Lab và copy vào 1 thư mục của DC.
2. DC tự động tìm đến thư mục đó, đầu tiên tự update cho chính nó. Sau đó distribute cái update đó như thế nào để ws có thể update
3. Ws auto-update từ DC.

Rất mong ý kiến của các bạn !

Thân !
Chuyển một key trong registry thành chỉ đọc ?

Chào các bạn,

Giả sử có 1 key trong registry HKLM\Softwares\ABC Corp
Các bạn có biết cách nào để key ABC Corp trở thành chỉ đọc, ngoài chương trình của mình ra thì không chương trình nào can thiệp vào được ? Kể cả Admin của máy đó cũng không thể xóa ? (Lưu ý là Key đó có sẵn rồi, KHÔNG PHẢI TẠO MỚI)

Thanks !
 
Go to Page:  First Page Page 3 4 5 6

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|