banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: nampt  XML
Profile for nampt Messages posted by nampt [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

TQN wrote:
Dạ em biết, build = VC++ 2003 (msvcp71d.dll) và 2005 (msvcp80d.dll). Build ở chế độ dynamic link, debug mode. Code native.
Coder của em mà đi release package kiểu này thì em đá đít một cái, trừ lương. Code game được mà không biết phân biệt đâu là debug build, đâu là release build à ???
Build dynamic link thì em RE càng dể. Em chỉ sợ nhất là STL, Boost static link thôi. Không cách nào detect, analyze ra. Bộ signature self made của em chỉ có khóc, khi coder chỉ cần modify một option compile/link.
À quên, hỏi lai cậu nampt, nếu là mã manage code thì coder dùng ngôn ngữ gì, C# hay C++/CLI. Dấu hiệu phân biệt giữa C# và C++/CLI là gì, khác nhau giữa một app viết = C++/CLI và C/C++ native là gì ? Cậu biết C++/CLI là gì không ? Biết box và unbox không ? Giải thích giúp em với ???? 


Mình ko biết nên hỏi bạn nhé, ko phải tra khảo đâu à nha.
Mình thì hay built kiểu static vì nó gói trong 1 file duy nhất đỡ lộn xộn. Nhưng giờ mình chủ yếu làm bên C#

Cái nào trả lời đc thì mình trả lời nhé:
Manage code thì sau khi built app sử dụng dotnetframework để exe. Tích hợp trong VS.NET thì có các ngôn ngữ C#, VB.NET, J#, và C++ bên phía nền tảng dotnetframework, đều là manage code, dotnetframework là manager.
Cũng như cái vừa trả lời mình phân biệt app viết bằng các loại C++ đó bằng cách nó có hoạt động đc khi không có dotnetframework (phiên bản nào đó)
Còn box và unbox chắc xét trên nhiều lĩnh vực, lĩnh vực mình biết thì nó nằm bên C# là về khai báo và sử dụng biến, liên quan đến stack và heap. Nếu biết rồi thì thôi, chưa biết bạn có thể xem ở đây: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yz2be5wk.aspx

bạn cho mình hỏi nhé: Như FFO2 này mình đoán nó là FFO2 client, nó lấy dữ liệu phải đi qua FFO2 server nhưng trong firewall ko thấy exception cho port của nó. Bạn có nghĩ là nó lấy dữ liệu phải qua kiểm duyệt và xử lý của FFO2 Server hay trực tiếp lấy thẳng từ server database

TQN wrote:
Coder của game này build debug mà mang đi release à ? Quái ? 


Đi đâu cũng gặp TQN thế nhỉ.
Ông có biết đây là mã C++ unmanage hay manage ko
Tôi thấy những file msvcp71d.dll, msvcp80d.dll trong FFO2 không biết có phải là của visual C++ 7.1 (VS 2003) VC++ 8.0 (VS 2005) hay không. AE ai đá FF chắc là biết
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|