banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: meoawake  XML
Profile for meoawake Messages posted by meoawake [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Trước khi nhập key bạn phải disable mạng của mình trong network connection đi rồi chọn trail version ở trong kis rồi nó tự hiện ra chỗ để chọn key ấy mà.
Bạn dùng đĩa Hiren's Boot rồi chọn cái chương trình đầu tiên phá pass rồi bật acc HelpAssistan lên rồi đăng nhập bằng Ctrl-All-Del bằng chính tài khoản đấy

lovemycountry wrote:
chắc chắn được biến đổi từ MD5, tuy nhiên không phân tích được..
có phải bác đang nghiên cứu file lic của auto nào không vậy? thấy nghi quá 


Em không bao giờ chơi mấy cái trò vớ vẩn tốn thời gian đấy.
Đây là code nằm trong một file tên là test.cvf , nó là sản phẩm của một chương trình . nó dùng để một sever trên mạng confirm rồi cho vào database.

Còn đây là nó:
http://www.mediafire.com/download.php?tjnzwzjmhcj

conmale wrote:

tiuquy wrote:
Các huynh tu vấn giúp đệ !(đệ không biết mình có đủ điều kiện để trỏ thành một lập trình viên hay không ?) cần có những điều kiện gì để trỏ thành một lập trình viên ??? 


Logic + chính xác + súc tích. 


xúc tích viết sai chính tả rồi anh conmale smilie
Code:
1a1b77bf88d14016436de368521f302dfc6eec4d468be4238e69614dfdd4b99f9ebb9c4dc0ab4d35af4a866cc50b2f92e88ee48922583ae0cfb92a1603f31c517fbda42429d87339d4d0ce474db6741a87433e8fc93f60ed3ab8e92832ebc50595002ea6c8fb9c084b4a81210e76461f64e7d27cd61ea8a34ca906d8ebb06954190134f19fd4cb405e66374f9a738c7aba4b35ce8ad66ab280aea9b99b10c943bcf17a705f5af3de9cebf6587a0af45eb841bb3c978fde3b581f44ecddbaafb1fbf03400a0fa2f7ce837b1e79651fe1936b56088167fd883b37af10f0e84cd0d034008c2b888322cd78ec0f3f100bcd353021ed45afb3916100497dc48aacfdfa95d45759f966d07ea97d60d91df9571b0d5ef5cba6d04ab1ebb77584cae1fcbae5e80eced17df9fd5a66cfb82bd8cfa3080ff237d362167d3e525cf3e29648e294a45ea0a13a83e96f2376202fef6cdafdb2c8cc4d4d27cfe70e8cf4f7d42d2e82d146d048af38f9b2bb8f22aca0b1eaf48b6082cd1d0fea6be42d5d454c5b0688a882be70f65be5c655bfa34adbc49dd6b29922c43c09707517fffbc0cb0c2feb91bd12ede4d3cf28eedb18ef1001a321b2486f1b8f3c11dd93eca52ed1407a6bd4fa3442d672ecf334a4180096145286cffd5b1087ecc331dae24e4527939

Đây là dạng mã hóa gì vậy mọi người ?
Bài này chính xác là copy ở đây

http://haynhat.com/ms/72ebook/file/Tu%20trang%20bi%20cong%20cu%20cho%20minh.htm
Không có ý nghĩa gì nghĩa là sao hả anh commale
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|