banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: PhoenixSuns  XML
Profile for PhoenixSuns Messages posted by PhoenixSuns [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
MỔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về IT Security
- Triển khai các giải pháp IT Security.
- Đào tạo hướng dẫn sử dụng cho khách hàng về các giải pháp IT Security

YÊU CẦU/TIÊU CHUẨN

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc ĐTVT
- Ưu tiên có kinh nghiệm về bảo mật


LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

ứng viên có thể apply bằng cách gửi bản mềm CV qua email: nga.le [at] ngs (dot) com (dot) vn (khuyến khích gửi qua Email)

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại : Lễ Tân – Công ty cổ phần thiết bị và truyền thông NGS - 29 Quốc Tử Giám Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ : trước 15/6/2014
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|