banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: kmasec  XML
Profile for kmasec Messages posted by kmasec [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 

kid_b0d wrote:
http://www.kmasecurity.org/xforce/bigdump.php

Hey !
What are u doing ? Don't Try Hack Me !

smilie, sao giống thách thức quá vậy bạn?
 Lời đầu tiên e muốn cảm ơn anh đã bỏ thời gian để kiểm tra site.
Về vấn đề ngôn từ thì em không dám thách thức ai,nhưng có vẻ như ngôn từ e đi hơi quá,e đã chỉnh sửa lại...hì hì


inetnum: 58.187.224.0 - 58.187.239.255
netname: FPT-NET
country: VN
 


Source code
Vbb version 3.6.8 .


1 số port Open.
IP Address, Open Ports, No. of Closed Ports, No. of Silent Ports
58.187.230.197, ftp;smtp;http;pop3;imap.

Như vậy là site của bạn config khá chuẩn . Mình chỉ đi được nhiêu đó, còn lại để các bạn sau làm típ smilie
 

Site này của sinh viên khoa an toàn học viện kỹ thuật mật mã,chúng em tập tọng về bảo mật nên rất mong được sự giúp đỡ từ các đàn anh HVA
Em xin chân thành cám ơn
Em xin chào các anh Hva !
Em, Kmasec đã đọc kỹ qui định kiểm tra bảo mật của HVA, nay mong muốn và ủy quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA check website tại địa chỉ: http://www.kmasecurity.org
Link xác nhận : http://www.kmasecurity.org/xacnhan.html
Server này tự e cấu hình và tinh chỉnh nên chắc chắn còn nhiều bug hoặc error j đó...
Em rất mong nhận được sự giúp đỡ,hỗ trợ từ các anh HVA để hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|