banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: Anti-Plus  XML
Profile for Anti-Plus Messages posted by Anti-Plus [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Xin chào anh chị em,

Mình có file database bằng Access có chứa đoạn code để bảo vệ nhưng không biết cách nào để tìm code đăng nhập vào bên trong CSDL để xem thông tin. Rất mong mọi người giúp đỡ mình nhé.
Dưới đây mình xin đính kèm file database để mọi người download về, file này được đặt password bảo vệ do MS Access quản lý & sau khi qua được password này thì còn phải qua thêm code bảo vệ nữa :

Download : http://www.mediafire.com/?t0yynzmmnym
Password : Karaoke±Å²Æ³Ç´µ¢¶£·
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|