banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Messages posted by: cslation  XML
Profile for cslation Messages posted by cslation [ number of posts not being displayed on this page: 0 ]
 
Cám ơn HVA đã cho ý kiến đóng góp. Chúng tôi sẽ fix lại ngay những lỗi mà HVA đã chỉ giúp.
Chân thành cám ơn HVA smilie
Chúc HVA ngày càng phát triển smilie
Thanks HVA nhắc nhở, lỗi do tôi chưa đọc kĩ quy định mục này.
Mong HVA giúp chúng tôi Kiểm tra bảo mật website này.
Chân thành smilie)
Tôi, Cslation đã đọc kỹ qui định kiểm tra bảo mật của HVA, nay mong muốn và ủy quyền cho nhóm kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra website tại địa chỉ: http://poovi.com

Url xác nhận: http://poovi.com/xacnhan.html

Đề nghị nhóm kiểm tra bảo mật HVA giữ kín thông tin bảo mật về trang web đã được kiểm tra.

Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ HVA cùng các thành viên.

Trân trọng cảm ơn.

YM: atser_evn
Mobile: 0922 222 515
 

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|