banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật http://lamvukha.myvnc.com  XML
  [Question]   http://lamvukha.myvnc.com 24/04/2007 21:12:36 (+0700) | #1 | 55435
[Avatar]
lamvukha
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/12/2006 18:23:44
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
Web http://lamvukha.myvnc.com
Chạy trên Localhost
Máy chủ đặt tại Việt Nam
Line ADSL chạy suốt 24/24
Ban Kiểm Tra Bảo Mật Vui lòng kiểm tra giúp bất cứ lỗ hổng nào. Xin chân thành cảm ơn.
Liên hệ email: lamvukha@yahoo.com
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   http://lamvukha.myvnc.com 24/04/2007 21:13:20 (+0700) | #2 | 55523
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

lamvukha wrote:
Web http://lamvukha.myvnc.com
Chạy trên Localhost
Máy chủ đặt tại Việt Nam
Line ADSL chạy suốt 24/24
Ban Kiểm Tra Bảo Mật Vui lòng kiểm tra giúp bất cứ lỗ hổng nào. Xin chân thành cảm ơn.
Liên hệ email: lamvukha@yahoo.com 


Diễn đàn dùng Vbulletin. Sẽ không được kiểm tra. Vui lòng tham khảo lại quy định kiểm tra bảo mật.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   http://lamvukha.myvnc.com 25/04/2007 05:19:13 (+0700) | #3 | 55609
[Avatar]
tinhyeuphuongnam
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/06/2006 14:30:42
Messages: 91
Location: Việt Hacker
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
3.6.4 Upgrade lên đi bạn smilie
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   http://lamvukha.myvnc.com 26/04/2007 06:13:26 (+0700) | #4 | 55786
[Avatar]
lamvukha
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/12/2006 18:23:44
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
[quote=conmale
Diễn đàn dùng Vbulletin. Sẽ không được kiểm tra. Vui lòng tham khảo lại quy định kiểm tra bảo mật. 
vậy ah ! smilie( smilie( smilie(
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   http://lamvukha.myvnc.com 26/04/2007 19:19:40 (+0700) | #5 | 55816
[Avatar]
lamvukha
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/12/2006 18:23:44
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]

tinhyeuphuongnam wrote:
3.6.4 Upgrade lên đi bạn smilie 

uhm ! nhưng ko biết nữa có thể mình sẽ đóng cửa diễn đàn này.
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|