banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng BOOTROM ?????  XML
  [Question]   BOOTROM ????? 23/04/2007 19:55:44 (+0700) | #1 | 55312
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Mình đang học cách thiết lập mạng bootrom .MÌnh chưa hiểu thế nào là một card mạng hỗ trợ BOOTROM PXE (V.99J) . Và làm thế nào để nhận biết được card mạng có hỗ trợ BOOTROM PXE(V.99J)Bạn nào biết chỉ cho mình với nhé.Cảm ơn nhiều! smilie
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
  [Question]   BOOTROM ????? 24/04/2007 08:08:10 (+0700) | #2 | 55440
vutai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/04/2007 23:21:01
Messages: 70
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Không có pác nào biết cả à.Các cao thủ ai biết giúp tôi với
http://phongcachmoingay.wordpress.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|