banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật www.vanhoaviet.biz xin giúp đỡ !  XML
  [Question]   www.vanhoaviet.biz xin giúp đỡ ! 05/04/2007 01:16:46 (+0700) | #1 | 51624
[Avatar]
low1059
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/03/2007 14:01:44
Messages: 89
Location: Huế
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Tôi xác nhận chủ quyền trang web: http://vanhoaviet.biz
Tôi, low1059 đã tham khảo quy định kiểm tra bảo mật của HVA và xin uỷ quyền nhóm kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra trang web này.
link xác nhận chủ quyền:
http://vanhoaviet.biz/hieu/xacnhan.htm
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   www.vanhoaviet.biz xin giúp đỡ ! 06/04/2007 23:20:51 (+0700) | #2 | 52077
[Avatar]
low1059
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/03/2007 14:01:44
Messages: 89
Location: Huế
Offline
[Profile] [PM] [Email] [WWW] [Yahoo!] [MSN]
Sao các admin không có trả lời nào nhỉ, ít nhất cũng cho tôi biết là đã xem topic này chứ. Thank..
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   www.vanhoaviet.biz xin giúp đỡ ! 07/04/2007 05:46:14 (+0700) | #3 | 52126
[Avatar]
delua
Locked

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/12/2006 00:48:39
Messages: 102
Offline
[Profile] [PM]

low1059 wrote:
Tôi xác nhận chủ quyền trang web: http://vanhoaviet.biz
Tôi, low1059 đã tham khảo quy định kiểm tra bảo mật của HVA và xin uỷ quyền nhóm kiểm tra bảo mật HVA kiểm tra trang web này.
link xác nhận chủ quyền:
http://vanhoaviet.biz/hieu/xacnhan.htm 


Lý do mà nhóm kiểm tra bảo mật của HVA không check là : đọc quy định chỉ bằng một con mắt !

Thứ nhất : file xác nhận đặt ngay public_htm chứ ko nằm trong folder con ! ( /hieu )

Thứ hai : Xem lại qui định nội dung của file xác nhận !


Sao các admin không có trả lời nào nhỉ, ít nhất cũng cho tôi biết là đã xem topic này chứ. Thank..  


Con gái mà nóng tính quá smilie) mụn nhiều đấy ! smilie smilie)
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|