banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này.  XML
  [Question]   xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này. 23/03/2007 08:55:33 (+0700) | #1 | 48725
[Avatar]
Mr.vinhhai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/03/2007 01:28:05
Messages: 26
Location: Dreams
Offline
[Profile] [PM]
Tôi đã xem qua kỹ các nội quy của HVA security Zone .
http://forum.vietol.net/request.htm <== đây là trang request.htm có nội dung ủy quyền kiểm tra trang web http://vietol.net cho các thành viên HVA.
xin các bác check và thông báo lỗi bảo mật nếu có những Bugs nguy hiểm thì xin contact me qua mail file.salem@Gmail.com">xfile.salem@Gmail.com
Thank all HVA members.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này. 23/03/2007 19:38:48 (+0700) | #2 | 48797
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Mr.vinhhai wrote:
Tôi đã xem qua kỹ các nội quy của HVA security Zone .
http://vietol.net/request.htm <== đây là trang request.htm có nội dung ủy quyền kiểm tra trang web http://vietol.net cho các thành viên HVA.
xin các bác check và thông báo lỗi bảo mật nếu có những Bugs nguy hiểm thì xin contact me qua mail file.salem@Gmail.com">xfile.salem@Gmail.com
Thank all HVA members.
 


Page Not found.

5. Các trang web và diễn đàn dùng những phần mềm tiêu chuẩn như phpVB, vBB, IPB... sẽ không được kiểm tra nếu chúng dùng phiên bản tiêu chuẩn. Chủ nhân của các diễn đàn này nên tự cập nhật bản vá cho mình. HVA chỉ kiểm tra những forum có những mod được thêm vào và không thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, chủ nhân của diễn đàn phải thông báo chính xác các mod đã được thêm vào.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này. 26/03/2007 02:21:58 (+0700) | #3 | 49280
[Avatar]
Mr.vinhhai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/03/2007 01:28:05
Messages: 26
Location: Dreams
Offline
[Profile] [PM]

conmale wrote:

Mr.vinhhai wrote:
Tôi đã xem qua kỹ các nội quy của HVA security Zone .
http://vietol.net/request.htm <== đây là trang request.htm có nội dung ủy quyền kiểm tra trang web http://vietol.net cho các thành viên HVA.
xin các bác check và thông báo lỗi bảo mật nếu có những Bugs nguy hiểm thì xin contact me qua mail file.salem@Gmail.com">xfile.salem@Gmail.com
Thank all HVA members.
 


Page Not found.

5. Các trang web và diễn đàn dùng những phần mềm tiêu chuẩn như phpVB, vBB, IPB... sẽ không được kiểm tra nếu chúng dùng phiên bản tiêu chuẩn. Chủ nhân của các diễn đàn này nên tự cập nhật bản vá cho mình. HVA chỉ kiểm tra những forum có những mod được thêm vào và không thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, chủ nhân của diễn đàn phải thông báo chính xác các mod đã được thêm vào.  


Cảm ơn bác đã nhắc nhở, mong bác xem lại trang request dùm .smilie lúc trước post thiếu, thành thật xin lỗi.
http://forum.vietol.net/request.htm
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này. 26/03/2007 02:25:38 (+0700) | #4 | 49281
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

Mr.vinhhai wrote:

conmale wrote:

Mr.vinhhai wrote:
Tôi đã xem qua kỹ các nội quy của HVA security Zone .
http://vietol.net/request.htm <== đây là trang request.htm có nội dung ủy quyền kiểm tra trang web http://vietol.net cho các thành viên HVA.
xin các bác check và thông báo lỗi bảo mật nếu có những Bugs nguy hiểm thì xin contact me qua mail file.salem@Gmail.com">xfile.salem@Gmail.com
Thank all HVA members.
 


Page Not found.

5. Các trang web và diễn đàn dùng những phần mềm tiêu chuẩn như phpVB, vBB, IPB... sẽ không được kiểm tra nếu chúng dùng phiên bản tiêu chuẩn. Chủ nhân của các diễn đàn này nên tự cập nhật bản vá cho mình. HVA chỉ kiểm tra những forum có những mod được thêm vào và không thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Trong trường hợp này, chủ nhân của diễn đàn phải thông báo chính xác các mod đã được thêm vào.  


Cảm ơn bác đã nhắc nhở, mong bác xem lại trang request dùm .smilie lúc trước post thiếu, thành thật xin lỗi.
http://forum.vietol.net/request.htm 
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   xin các Anh , chị kiễm tra dùm trang này. 26/03/2007 02:35:11 (+0700) | #5 | 49285
[Avatar]
Mr.vinhhai
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/03/2007 01:28:05
Messages: 26
Location: Dreams
Offline
[Profile] [PM]
Vâng, chả là cái Ikonboard 3.1.5 này lúc đầu nó không tích hợp Portal mà chỉ có forum thoai, sau đó đem về em phát triển lên và hack một số Mod cho portal như Shout Box,Advertising...
Dù sao cũng thank Bác Conmale đã xem và góp ý, smilie
http://forum.vietol.net/request.htm
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|